+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2018-08-27

Atnaujinta 2018-12-05

Teminiai aplankai

002

Spauda Kretingoje

Spauda Kretingoje [Spauda, spaudos draudimo metai, knygnešiai, knygynai, spaustuvės…]

Aleksandras Bendikas

Straipsniai iš „Žemaičių saulutės“, 2004 m. Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui

1909 m. „Keleivis: Iszeinąs į Zemaiczius ir Lietuvą (Ukininkų Kalendorius)“ [Parašytas Aleksandro Bendiko miestelyje Salantuose]

Kretingos rajono laikraštis „Pajūrio naujienos“

Kretingos rajono laikraštis „Švyturys“

02

Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka I–II d.

Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka [straipsniai apie biblioteką, jos darbuotojus, bibliotekos renginius ir pan.]

Bibliotekininkų sąskrydžiai

Lietuvos Prancūzijos asociacijos Kretingos skyrius [nebeveikia]

Profesinė sąjunga

02

Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos filialai

06

Kretingos rajono nevyriausybinės organizacijos

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Kretingos filialas

Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“

Bitininkų draugija

Lietuvos pensininkų sąjungos Kretingos skyrius „Bočiai“

Klubas „Cars and friends‘‘

Lietuvos demokratinės moterų kolegijos Kretingos skyrius

Moterų informacijos mokymo centras

Kretingos nevyriausybinė organizacija „Mes tik“

Kretingos rajono neįgaliųjų draugija

Raudonojo kryžiaus draugija

Kretingos rajono savanoriai

Šaulių sąjunga

Ūkininkų sąjunga

Verslo informacijos centras

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

06

Lankytinos vietos Kretingos rajone

Alekso Gapanavičiaus muziejus

Baltų mitologijos parkas

Grafų Tiškevičių koplyčia

Japoniškas parkas Mažučių kaime

Kretingos Lurdas

Mindaugo Ivanausko privatus zoologijos muziejus

Saulės laikrodis Kretingoje

06

Kretingos muziejus

Kretingos muziejus

Tiškevičių dvaro parkas

Žiemos sodas

Dvaro šventė

06

Kretingos muziejus (skrajutės, pakvietimai ir kt.)

06

M. Valančiaus gimtinė-muziejus

M. Valančiaus gimtinė-muziejus

M. Valančiaus draugija

2

Kretingos miesto bažnyčios

Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Kretingos bažnyčios vargonai

Kretingos bažnyčios varpai

Evangelikų liuteronų bažnyčia Kretingoje

2

Kretingos rajono bažnyčios

Baublių Šv. Kazimiero koplyčia

Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia

Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia

Jokūbavo Švč. M. Marijos bažnyčia

Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia

Kartenos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia

Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčia

Laukžemės Šv. Apašt. Andriejaus bažnyčia

Lazdininkų maldos namai

Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia

Salantų Švč. M. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčia

2

Kretingos pranciškonų vienuolynas

Kretingos pranciškonų vienuolynas

Šv. Antano atlaidai

2

Kretingos pranciškonų vienuolynas (atvirukai, skrajutės, lankstinukai ir kt.)

2

Kretingos vienuolijos

Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių seserų kongregacija (nebeveikianti)

Dievo meilės Misionierių seserų kongregacija (Motinos Teresės)

Šv. Klaros seserų vienuolynas

Šv. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų kongregacija (diecezinė)

Švc. Širdies pranciškonių misionierių kongregacija

Religinė bendrija – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (tretininkai)

2

Kretingos pranciškonų vienuolyno veikla

Kavinė „Geroms“

Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

Pranciškonų vienuolyno biblioteka

Onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centras

Arbatinė „Špitolė“

Kretingos pranciškonų labdaros valgykla

Labdaros vaistinė

Grigališkojo choralo choras

2

Kretingos rajono dvasininkai I d.

Andriekus Leonardas

Bagužas Brunonas

Baltris Anusas

Barius Placidas

Belickas Saulius (brolis Bernardas)

Bertagnin Karlas

Bizauskas Pranciškus

Bladžius Arūnas

Brundza Ramūnas

Blužas Antanas

Bučmys Antanas

Butkus Juozapas Kęstutis-Marija [Juozas Kęstutis Marija Butkevičius-Butkus]

Butkevičius Antanas (Napoleonas)

Darulis Evaldas

Grabnickas Antanas

Jurčys Sigitas (brolis Benediktas)

Katkus Saulius

2

Kretingos rajono dvasininkai II d.

Letkauskas Rimantas Mykolas

Lygnugaris Ričardas

Maliauskis Antanas

Nausėda Mindaugas

Numgaudis Gediminas

Olšauskas Kazimieras

Olšauskas Konstantinas

Pakalniškis Kazimieras

Pečkaitis Tėvas Jeronimas (Jonas)

Perkumas Petras

Poškus Bronius

Pudžemis Adolfas

Reivytis Renaldas

Reizgys Kęstutis

Ruzgys Juozas

Simaitis Antanas

Šarka Giedrius

Šarkauskas Liudvikas

Talaišis Bernardas

Tamošauskas Julijonas

Vėlavičius Romualdas

Vodopjanovas Linas Gena

Žukauskas Juozapas Marija

328

Seimo nariai (kraštiečiai)

Domarkas Virginijus

Narvilienė Janė

Petrošienė Elena

Švitra Antanas

Vaickienė Jolita

329

Politinės partijos Kretingos raj.

Liberalų sąjūdžio Kretingos skyrius

Socialdemokratų partija

Socialistinio liaudies fronto Kretingos skyrius

Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS – LKD) partija

352

Kretingos raj. savivaldybė

Kretingos miesto seniūnija

352

Kretingos rajono merai

Mažeika Juozas

Kubilius Valerijonas

Šakinis Juozas

Pelionis Juozas

37

Ikimokyklinis ugdymas Kretingos rajone

Kretingos rajono darželiai-mokyklos [Apie pirmąjį lietuvišką darželį, darželio istoriją, jubiliejus]

Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Kretingos lopšelis-darželis „Eglutė“

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ [buvusi mokykla-darželis „Pasaka“, Vaikystės pedagogikos centras]

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla [buvęs lopšelis-darželis „Buratinas“, ugdymo centras]

Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“

Kretingos rajono Darbėnų vid. mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“

Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė‘‘

37

Kretingos miesto bendrojo lavinimo mokyklos

Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

Marijono Daujoto pagrindinė mokykla

Simono Daukanto pagrindinė mokykla

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

37

Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklos

Baublių mokykla-daugiafunkcis centras

Budrių pradinė mokykla (panaikinta), muziejus

Darbėnų gimnazija

Grūšlaukės pagrindinė mokykla

Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras

Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla

Laukžemės pagrindinė mokykla (panaikinta)

Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius

Salantų gimnazija

Tūbausių pagrindinė mokykla (panaikinta)

Vydmantų gimnazija

37

Profesinis mokymas Kretingos rajone

Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Kretingos verslo ir technologijos  kolegija [panaikinta]

Neformalusis  vaikų ugdymas:

·         Kretingos meno mokykla

·         Vaikų šokių kolektyvas „Ratilėlis“

·         Vaikų dainavimo studija „Esmelodija“

·         Salantų specialioji internatinė mokykla [panaikinta]

·         Salantų meno mokykla

·         Kretingos sporto mokykla

37

Kretingos rajono pedagogai

Adomaitienė Živilė

Akinskas Juozapas Algimantas

Anužis Bernardas

Augučiai Petras ir Irena

Blagnys Eduardas

Bortkevičiai Elena ir Petras

Budginienė Regina

Butkus Vaidutis

Butkuvienė Bronė

Būtienė Aldona

Činkienė Dalia

Danevičiai Ona ir Vaclovas

Dibisteris Antanas

Giedraitienė Emilija

Grabys Feliksas

Griškevičienė Rasa

Jonauskas Romualdas

Jonauskienė Adelė

Karka Andrius

Kaupienė Janina

Keblienė Verutė

Kecorius Algirdas

Kiauleikienė Regina

Kiškys Ingridas

Kniukštienė Teresė

Kubilius Vytautas

Matulis Antanas

Mažioniai Rima ir Algis

Mikienė Biruta

Misevičius Vincentas

Narmontas Vytautas

Nekrašas Povilas

Pempienė Sofija

Petrėnaitė Emilija

Potrienė Inga

Povilonis Juozas

Raguckienė Regina

Rakienė Sofija

Rimkienė Genovaitė

Rojutė-Tilvikienė Stanislava

Rudienė Julija

Siegienė Genovaitė

Slušnys Algirdas

Stanionienė Vanda

Stanionis Petras

Šidlauskienė Dalia

Tautavičius Juozas

Valaitis Justas

Vansavičius Vytautas

Viluckienė Judita

Zapaliai Irena ir Pranas

Zulumskienė Stanislava

379.8

Kretingos rajono kaimo turizmas

UAB „Atostogų parkas“ Žibininkuose

„Malūnų kaimas“ Žibininkuose

Etnografinis Mėguvos kaimas

„HBH Juozo Alus“ pramogų kompleksas Žibininkuose

G. Kalniaus kaimo turizmo sodyba

„Pamiškės sodyba“ Juzumų kaime

Sodyba „Vienkiemis“ Padvariuose

„Virkštininkų dvaro užeiga“ Vydmantuose

50

Kretingos rajono gamta

Gamtos paminklai, upės, kraštovaizdis, aplinkosauga, atliekų rūšiavimas

Salantų regioninis parkas

62

Energetinė sistema

Vėjo elektrinės

Hidroelektrinės

63

Kretingos rajono ūkininkai

Baltuonis Vladas, Baltuonienė Vilija

Baltuonis Šarūnas

Benetis Romas

Beržanskiai Frida ir Evaldas

Brenciai Jaroslava ir Petras

Butkevičiai Alina ir Juozas

Dirmeitienė Virginija

Domarkas Donatas

Drungilas Jonas

Duobliai Magdutė ir Antanas

Jurgila Zenonas

Klapatauskai Daiva ir Jonas

Kontrimas Virginijus

Leišienė Aurelija

Liebus Gintaras

Liebus Vytautas

Lomsargiai Genovaitė ir Stasys

Mickus Povilas

Miliai Stasė ir Bronius

Narvilas Mindaugas

Petrauskas Justinas

Petreikiai Steponas ir Marija

Pielikiai Nijolė ir Stasys

Purmalis Vaidas

Rimkus Petras

Sandarai Darina ir Stasys

Stanevičiai Gražina ir Jonas

Stropai Virginija ir Rimantas

Šopaga Juozas

Turauskis Artūras

Turauskis Povilas

Vasiliauskai Edita ir Arūnas

7

Meno saviveikla: chorai, ansambliai ir kt.

Kretingos rajono kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro folkloro ansamblis ,,Gervelė‘‘

Kretingos rajono kultūros centro moterų retro ansamblis „Gija“

Kretingos rajono kultūros centro liaudies kapela „Lakštingelė“

Kretingos Lituanistikos centro folkloro grupė „Raskila“

Folklorinis ansamblis „Volungėlė“

Chorai:

·         Kretingos kamerinis choras

·         Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras „Kristalė“

·         Kretingos choras „Gintaras“

·         Kretingos choras „Svaja“

·         Tremtinių choras

Šokiai, šokių kolektyvai:

·         Lietuviškas šokis „Aguonėlė“

·         Sportinių šokių studija „Ritmas“

·         Šokių grupė „Talija“

·         Vyresniojo amžiaus šokių kolektyvas „Toncius“

7

Kretingos rajono kultūros centro skyriai, rajono kolektyvai, teatro kolektyvai

·         Salantų kultūros centras

Salantų kultūros centras

·         Salantų kultūros centro skyriai:

Juodupėnai

Laiviai

Žvainiai

Kretingos rajono kultūros centro skyriai:

Budriai

Kartena

Raguviškiai

Rūdaičiai

Senoji Įpiltis

Vydmantai

Rajono kolektyvai:

·         Dapšauskų šeimynos orkestras

·         Kūlupėnų folklorinis ansamblis „Levandrėlė“

·         Laukžemės mišrus vokalinis ansamblis „Žiburys“

·         Salantų choras

·         Šukės folkloro ansamblis „Šukupis“

Kretingos rajono teatro kolektyvai:

·         Teatrų šventės

·         Kartenos teatras

·         Salantų mėgėjų teatras

7

Kretingos rajono muzikantai, atlikėjai, muzikai, muzikos grupės, ansambliai

Barzdžius Jonas

Bendikaitė Kristina

Gailius Stanislovas

Joknytė Angelė

Kontrimas Viktoras

Kundrotaitė Olivija

Lapienė Rasa

Narkus Jordanas

Pucas Gintaras

Rupulevičius Tautrimas

Skara Giedrius

Šilinskas Regimantas

Tamošaitytė Sigutė

Žilys Aloyzas

Muzikos grupės, ansambliai:

·         „Atika“

·         „Bitė“

·         „Fanfara“

·         „Ciongs“

·         Kamerinis ansamblis „Lyra“

7

Kretingos rajono menininkai

Kretingos menininkų klubas „PINX“

Ambrozevičienė Rosita

Bartkevičienė Justina

Danilevičius AudriusGaldikaitė Daiva

Gatelienė Asta

Grikštaitė Ramunė

Gužas Petras

Jarošiai Laura ir Rimantas

Klietkutė Jolanta

Liaudanskaitė Liuda

Naureckaitė Asta

Petkus Andrius

Sabaliauskaitė Živilė

Staškauskai Rasa ir Gediminas

Šopagienė Anastasija

Šorys Robertas

Viluckas Laimonas

Vyšniauskienė Liuda žr. Liaudanskaitė Liuda

Zemdliauskai Marina ir Arvydas

Fotografai:

Čiakienė Jūratė

Gvildys Paulius

Lūža Antanas

Nagienė Rita

Pažereckaitė Audreolė

Šimkus Jonas

Vasys Kazys

7

Kuklienė Lidija

7

Miežis Andrius

7

Kretingos rajono tautodailininkai ir kiti kuriantys žmonės I d.

Ruta T. Saliklis. Sacred wood: the contemporary lithuanian woodcarving revival. [su Kretingos tautodailininkų darbais]

Įvairūs straipsniai apie tautodailinkus ir kitus kuriančius žmones:

·         Albužienė Anė

·         Anusienė Rūta

·         Anužienė Rita

·         Anužis Petras

·         Babrauskienė Stanislava

·         Barzdžiuvienė Virginija

·         Brazauskai Laimutė ir Virginijus

·         Brazauskienė Sigutė

·         Baublys Saulius

·         Buteniai Antanas ir Nijolė

·         Čejauskaitė Genovaitė

·         Čepulevičius Gražvydas

·         Daukšienė Stanislava

·         Drungilas Antanas

·         Einars Žydrūnas

·         Galdikas Arvydas

·         Galdikienė Aurelija

·         Gasauskaitė Regina

·         Gideikienė Stasė

·         Gindulienė Jeronima

·         Grundulas Vytautas

·         Gužas Petras

·         Jablonskienė Regina

·         Jankauskaitė Barbora

·         Jankauskienė Stasė

·         Jauga Stasys

·         Jonuškienė Dalia

·         Jurkienė Marytė

·         Juškienė Inga

 

7

Kretingos rajono tautodailininkai ir kiti kuriantys žmonės II d.

Įvairūs straipsniai apie tautodailinkus:

·         Kalenda Petras

·         Karaliūnienė Valdonija

·         Karnilienė Jūratė

·         Kasparavičius Gražvydas

·         Kaukėnienė Leokadija

·         Kėdys Aivaras

·         Kietelytės Bronė ir Vita

·         Kleinauskienė Aleksandra

·         Klovas Arvydas

·         Knieža Jonas

·         Kniežos Virginija ir Alvydas

·         Kulberkienė Skaistė

·         Laučienė Virginija

·         Laučys Kęstas

·         Lengvinienė Birutė

·         Lingienė Janina

·         Litvinas Edmundas

·         Lukauskas Feliksas

·         Mickus Juozas

·         Nagys Ramūnas

·         Narkuvienė Aldona

7

Kretingos rajono tautodailininkai ir kiti kuriantys žmonės III d.

Įvairūs straipsniai apie tautodailinkus:

·         Paulauskas Juozas

·         Paulikienė Emilija

·         Pipiras Viktoras

·         Pocevičius Haroldas

·         Puškorienė Birutė

·         Puškorius Linas

·         Reinikis Antanas

·         Rudžiai Tautvydas ir Ilona

·         Ruginis Liudas

·         Ruginis Liudas (dailininkas)

·         Rumeikienė Eugenija

·         Rupšas Eugenijus

·         Ruzveltas Tadas

·         Savickienė Jeronima

·         Savilovas Vladas

·         Sendrauskaitė Veronika

·         Sereika Alfonsas

·         Skaivydienė Benadita

·         Skiesgilas Alfonsas (jaunesnysis)

·         Skiesgilas Alfonsas (vyresnysis)

·         Skiesgilienė Adelė

·         Skridailaitė-Valatkienė Dalia

·         Skroblys Kurtas

·         Stalmokas Edvardas

·         Stramilaitė Felicija

·         Sungaila Antanas

·         Šakinienė Halina

·         Šorys Tadas

·         Untulis Stanislovas

·         Vaičekauskas Vytautas

·         Vaičiūnas Virgilijus

·         Vaišnorienė Rūta

·         Valadka Artūras

·         Veitas Valerijus

·         Venckus Giedrius

·         Venckus Leonardas

·         Viskontienė Stanislava

·         Zapalis Pranciškus

·         Zemdliauskaitė Rasa

·         Žilinskas Juozas

·         Žiubrys Steponas

·         Žvinklys Justinas

7

Lukauskas Juozas

7

Puškorius Anicetas

7

Viluckis Adolfas

7

Puškorius Raimundas

71

Kretingos rajono istorijos ir kultūros paminklai

Borumų kalvė

Paminklas Berekui Joselevičiui Kretingoje

Paminklas Jonui Karoliui Chodkevičiui Kretingos Rotušės aikštėje

Pieta Laisvės gynėjų garbei

Laisvės paminklas Kretingoje

Paminklas Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai

Kretingos kapinės

Tiltai

Kiti istorijos ir kultūros paminklai

·         Baubliuose

·         Darbėnuose

·         Erlėnuose

·         Grūšlaukėje

·         Imbarėje

·         Senojoje Įpiltyje

·         Kadagynuose

·         Kartenoje

·         Klibiuose

·         Kumpikuose

·         Kūlupėnuose

·         Laukžemėje

·         Lazdininkuose

·         Mikoliškiuose

·         Pryšmančiuose

·         Rūdaičiuose

·         Salantuose

·         Sauseriuose

·         Šlaveituose

·         Vydmantuose

·         Žvainiuose

725

Kretingos įstaigos, įmonės, bendrovės I d.

Socialinė įmonė KVVM

1967 m. „Švyturio“ straipsniai apie pramonę Kretingoje

AB „Akmena“

Autobusų parkas

Šv. Antano namelis

Kretingos bankai

Buitinis gyventojų aptarnavimo kombinatas [nebeveikia]

Kretingos darbo birža

Kretingos dienos veiklos centras

Kretingos geležinkelis

AB „Kretingos grūdai“

Kretingos kino teatras E28 [nebeveikia]

Knygrišykla

Vilnonių audinių fabrikas „Laisvė“ [nebeveikia]

725

Kretingos įstaigos, įmonės, bendrovės II d.

Kretingos ligoninė

Kretingos maistas

Kretingos medicinos centras „Northway“

Kretingos miškų urėdija

Kretingos MSV

Pedagogų švietimo centras

Kretingos policijos komisariatas

Kretingos psichikos sveikatos centras

Restoranas „Gintaras“

Kretingos socialinių paslaugų centras

Kretingos sviesto gamykla

Kretingos šeimos centras

Kretingos šeimos klinika

Kretingos šilumos tinklai

Kretingos rajono apylinkės teismas

Turizmo informacijos centras

Kretingos vaistinė

UAB „Kretingos vandenys“

Veterinarijos klinika

Visuomenės sveikatos biuras

Kretingos žvėrininkystės ūkis

Verslas:

·         T. Grikšas ir E. Putkalis

·         UAB „Medis“

·         Kretingos statybos bendrovė „Ringesta“

·         Restoranas „Vienaragio malūnas“

·         „Smagratis“

·         UAB „Terekas‘‘

725

Kretingos rajono įstaigos, įmonės, bendrovės I d.

Kartenos aerodromas

Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras

Kretingos dienos veiklos centro Salantų padalinys

Kūlupėnų kooperatinė pieninė „Kulpė“

Kurmaičių paukščių cechas

Nasrėnų senelių globos namai

Padvarių pensionatas (Padvarių socialinės globos namai)

Kooperatyvas „Pieno banga“

Bendrovė „Rudugio ir ko“

Salantų ambulatorija

Medienos bendrovė „Vara“

UAB „P. Varkojis ir kompanija“

Vydmantų paštas

AB „Žemaitijos granitas“

AB „Žemaitijos linai“

Žuvies apdorojimo įmonė „Nokvėja“ (Žvainių k.)

Žuvies įmonė „Taurys“ (Vydmantai)

Žvakių fabrikas „Geralda“

79

Kretingos Egidijaus Radžiaus teatras

E. Radžiaus dramos teatras

Gedminas Nerijus

Gindulis Jonas

Grikpėdienė Liuda

Grott Elena

Naureckas Jonas

Povilaitis Valdemaras

Žilinskas Donatas

79

Kretingos vaikų teatras-studija “Atžalynas”

791

Kretingos rajono dainų ir šokių šventės

796

Sportas, sportininkai Kretingos rajone

Sportas, sportininkai

Futbolas

Kretingos motobolas

Kretingos sporto mokykla

Kretingos rajono sportininkai:

·         Akinskas Algimantas

·         Andriuškevičius Algirdas

·         Brazauskas Stasys

·         Butkus Julius

·         Gužauskas Albertas

·         Juškėnas Albinas

·         Slušnys Arnoldas

·         Slušnys Edgaras

·         Žilys Gediminas

82

Kretingos rajono literatai

Anužytė Ilona

Bružas Gintautas, Urbonavičius Albertas

Bučkienė Marija

Didžgalvis Gintarius

Didžgalvis Zenonas

Dunauskaitė Danutė

Grigalauskas Pranas

Gricienė Stasė

Kaktys Stanislovas

Katkutė Daiva

Kiliesienė Dalija

Kirkilienė Aleksandra

Krauleidis Astijus

Kupšytė Inga

Mačytė-Antanaitienė Živilė

Maksvytis Juozas

Neverdauskaitė Leonarda

Norkus Leonas

Orlanienė Valentina

Ožeraitytė Judita

Reikaitė-Pilkauskienė Zina

Paburskis Kazys

Stonkuvienė Daiva

Šilaitė-Šertvitienė Irena

Tautavičienė Benita

Vaicekauskas Giedrius

Valančius Jonas

Veitas Stasys

Vilimaitė-Vaitkuvienė Dalia

Viluckienė Milda

Žeimienė Zita

82

Kretingos rajono rašytojai, poetai

Kazakevičius Romanas

Vyšniauskas Virginijus (Liudas Pranciškus)

82

Elena Karnauskaitė

82

Kuklys Algirdas Antanas D. I nuo 1968 – iki 2000,   D. II  D.III

82

Kusas Vytautas

82

Liniauskienė Bronė

82

Šernas Pranciškus

902/904

Kretingos rajono archeologijos paminklai

Archeologiniai kasinėjimai, piliakalnių tyrinėjimai

Kretingos rajonas:

·         Andulių kapinynas

·         Auksūdžiai

·         Baubliai

·         Benaičių kaimas

·         Egliškių pilkapiai

·         Gargždelė

·         Gintarų senkapis

·         Imbarė

·         Įpiltis

·         Kartena

·         Kašučiai

·         Kurmaičiai

·         Lazdininkai

·         Nagarbos piliakalnis

·         Padvariai

·         Sauseriai

·         Senkai

·         Sūdėnai

·         Užpelkių kapinynas

908

Kretingos miesto istorija

908

Kretingos rajono istorija I d.

Akmenaliai

Anduliai

Bajorai

Barzdžiai

Baubliai

Benaičiai

Budriai

Cigonalių k.

Darbėnai, Darbėnų apylinkės kaimai [straipsnių ciklas]

Dimitravo (Tarvydų) k., Dimitravo muziejus

Dopšaičiai

Erlėnai

Erškėtynas

Ėgliškiai

Gargždelė

Genčai

Gintarų k.

Grabiai

Grūšlaukė

Imbarė

908

Kretingos rajono istorija II d.

Jakštaičių k.

Jokūbavas

Joskaudų k

Kačaičių k

Kadagynų k.

Kalnalis

Kalniškiai

Kartena

Kiauleikiai

Kiaupiškės k.

Klausgalvų k.

Klibiai

Kumpikai

Kūlupėnai

Kurmaičiai

Laiviai

Laukžemė

Lazdininkai

Mėguva

Nasrėnai

Nausėdai

Pasertupio k.

Pipirų k.

Prystovų k.

Pryšmančiai

Raguviškiai

Rokiškės k.

Rubuliai

Rūdaičiai

908

Kretingos rajono istorija III d.

 

Salantai

Sauseriai

Senkai

Senoji Įpiltis

Šalynas

Šukė

Tūbausiai

Tuzai

Vaineikiai

Valėnai

Vydmantai

Žadeikiai

Žeimiai

Želvių kaimas

Žibininkai

Žynelių kaimas

Žutautų k.

Žvainiai

908

Žydai Kretingos rajone

908

Laisvės kovų istorija Kretingos rajone

Baltijos kelias

Laisvės kovų dalyviai

Žemaičių apygarda „Kardo“ rinktinė

Sąjūdis

Sausio 13-oji

Vasario 16-oji

Tremtis

929

Įžymūs Kretingos rajono žmonės I d.

Abrutis Adulfas

Aleksandravičius Juozas

Atkočiūnas Edmundas

Bakšys Jonas Vytautas

Balčikonis Kęstutis

Baras Stasys

Bauba Kazys

Berželionis Algirdas

Burba Augustinas Virgilijus

Butkutė Renata

Dapšauskas Juozas

Daugintis Rimantas

Daugintytė Zita

Daraškevičienė  Audra

Einikis Gintaras

Giedraitė-Godunavičienė Jadvyga

Grakauskas Eimantas

Grosas Simonas

Girdvainis Gediminas

Igaris Gintautas

Janušaitė Sandra

Jurgutis Vladas

Jurkus Pranas

929

Įžymūs Kretingos rajono žmonės II d.

Kairys Antanas

Kanarskas Julius

Karnauskaitė Elena [atskiras aplankas]

Katkus Algirdas

Katkutė Aušra

Kerpytė Aldona [Atskiras aplankas] 929

Kiauleikis Valentinas

Kniūkšta Pranas

Kojelis Juozas

Kopustinskas Povilas

Krapikas Gintaras

Kuklys Mindaugas

Kuršaitis Teodoras

Laniauskienė Janina

Laučiūtė Jūratė

Lenkauskis Edvardas

Liniauskaitė Audronė

Liniauskas Jonas

Liutikas Vytautas

Maksvytis Kazys [ž. ū.viceministras, 2002]

Masalskis Ignotas Jokūbas

Mašekas Jozefas

Maštaras Adolfas

Mataitienė Dalia

929

Įžymūs Kretingos rajono žmonės III d.

Mazalaitė Nelė

Mikutis Justinas

Miliūtė Rita

Moncevičiūtė-Eringienė Elena

Mongirdaitė Paulina

Mongirdas  Vladas

Montvila Vytautas

Nainys Jonas Vytautas

Narušis Pranciškus

Nevardauskienė Bronė

Paulauskas Algirdas

Paulauskas Kazimieras

Paulauskas Modestas

Paulikaitė Genovaitė

Paulikienė Zita

Pazdrazdis Alvydas

Petreikienė Diana

Pikturna Virginijus

Pocius Juozas

Pranauskienė Gražina

Prižginas Saulius (tarptautinis pseudonimas – Saul Prizer)

Pukelytė Aušra

Puodėnaitė Jolanta

929

Įžymūs Kretingos rajono žmonės IV d.

Razgauskas Edvardas

Remesa Alvidas

Remys Donius

Rojus Mindaugas

Saulevičiūtė Elena

Skroblytė Gintarė

Smetonaitė-Raštikienė Elena

Strakšytė-Motiejūnienė Danutė

Stropus Ignas

Stropus Juozapas

Stropus Rimvydas

929

Įžymūs Kretingos rajono žmonės v d.

Surblys Antanas

Šarka Paulius

Šikšniūtė Albina

Šimkus Jonas

Šulcas Fabijonas

Šulcas Mykolas

Tarasevičius Napoleonas

Tarvydas Juozas

Tautavičius Vaidevutis Vaitiekus

Valatka Rimvydas

Vadoklienė Valentina

Vaineikienė Stasė

Večerskis Adolfas

Večerskytė- Daukšienė Stefa

Vitkauskaitė Justina – Bernard

Zališauskas Mykolas

Zališčevskis Antanas žr. Kairys  Antanas (II d.)

Zinčiukienė Tulija

Zulumskytė Aušrinė

Žemgulys Juozas

Žvinklys Kazimieras

929

Kretingos rajono žmonės I d.

Andriejaitis Pranas

Balskus Vytautas

Barasa Antanas

Barkauskienė Petronėlė

Beniušis Romualdas

Bendikienė Sigutė

Beržanskis Edmundas

Blagnienė Danutė

Daugėlienė Vilhelmina

Daukša Darius

Diekontas Raimondas

Dieliautaitė Laimutė

Elinskas Algimantas

Fabijonavičienė Jadvyga, Fabijonavičius Alfonsas

Gegys Juozas

Genčius Kazys

Giedrimas Edmundas

Giedrimienė Vida

Gižas Mykolas

Irnastaitė Janina

Ivanovaitė Aistė

Jablonskienė Vida

Januška Jonas

Jaras Gintautas

Jazdauskienė Stasė

Jonutis Algimantas

Juknevičienė Aušra

Juknevičiai Augenija ir Stanislovas

Juška Regimantas

Kairys Gintaras

Kavaliauskas Antanas

Kazlauskas Petras

Kanapkienė Vida

Karaliūnas Vytautas

Kaubrys Zigmantas

Krikščiūnienė Aleksandra

Lapinskaitė Irena

929

Kretingos rajono žmonės II d.

Laučienė Birutė

Lipskienė Palmira

Lukauskas Antanas

Luočiai Petras ir Vacė

Macienė Konstancija

Macijauskas Jonas

Macius Algirdas

Martinavičienė Vyta

Martišauskienė Dalia

Maštaras Skirmantas

Mažonas Romas

Mikelskienė Sofija

Milkus Antanas

Miščikas Edmundas

Navickas Petras

Norkus Romualdas

Normantas Boleslovas

Paulius Augustinas

Petraitienė Stanislava

Petrulis Jonas

Pudžiuvelytė Lina

Radžius Egidijus

Razmai Egidija ir Pranas

Skierus Kostas

Stanevičius Adolfas

Stonkutė Aurelija

Šteinys Algimantas

Vaniuchinas Paulius

Vasiliauskienė Benedikta

Viršila Vladislovas

Zacharkienė Janina

Zinkevičius Bronislovas

Žalgiris Kazys

Žalienė Valerija

Žemaitis Bronius

Žukauskaitė Diana

Žukauskienė Genovaitė

929

Eduardas Balsys

929

Grafai Tiškevičiai

929

Marijonas Daujotas

929

Ignas Jablonskis

929

Adolfas Jucys

929

Aldona Kerpytė

929

Antanas Mončys

929

Vladas Nagevičius

929

Jurgis Ambraziejus Pabrėža

929

Vilius Orvidas (3 dalys)

929

Motiejus Valančius (3 dalys)

929

Piotras Silkinas

929

Aleksandras Stulginskis

929

Rimvydas Pranas Šilbajoris

929

Antanas Salys

929

Kretingos rajono Garbės piliečiai 1 d.

Baranauskas Antanas

Bumelis Vladas Algirdas

Chodkevičius Jonas Karolis

Dirvelė Augustinas

Domarkas Vladislovas

Elijošaitienė Adolfina Nijolė

Grigaitienė Laimutė Kristina

Grudzinskas Vladas

Gudas Jurgis

Jablonskis Ignas (Atskiras aplankas 929)

Janušis Feliksas

Janušytė Liucija (Liūnė)

Kudarauskaitė Marija Meilė

929

Kretingos rajono Garbės piliečiai 2 d.

Kungys Astijus

Kviklys Rimantas Antanas

Liniauskienė Bronė (Atskiras aplankas 82)

Lukauskas Juozas (Atskiras aplankas 7)

Macelis Jurgis

Maciūtė Regina

Maksvytis Kazys

Markauskas Antanas

Masalskis Ignacas Jokūbas

Mickevičius Juozas

Pabrėža Jurgis (Atskiras aplankas 929)

Pipinis Juozas

Pučkorius Petras

Puškorius Anicetas (Atskiras aplankas 7)

Račkauskas Jurgis

Rapalienė Janina

Kretingos rajono Garbės piliečiai 3 d.

Rimkienė Nijolė

Ruzgaila Stasys

Silkinas Piotras (Atskiras aplankas 929)

Songailaitė-Balčikonienė Regina

Ernstas H. Šaifelė (Ernst H. Scheifele)

Šulcas Hermanas Hansas

Vaičiulėnienė Ligija Sofija

Viluckis Adolfas Andriejus (Atskiras aplankas 7)

929

Kretingos rajono Garbės piliečiai 4 d.

Vinkus Antanas

Žilvitis Juozas

Žimontas Bronislovas

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai