+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius birželio 2024
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
01
02
03040506070809
1011121314
15
16
1718192021
22
23
24
252627
28
29
30
Visi renginiai

Sukurta 2019-02-21

Atnaujinta 2019-10-11

Iš ciklo „2019 m. Kretingos krašto knyginės kultūros sukaktys“

Apie parodą

J. A. Pabrėža. Taislius Augyminis. I t. viršelis.

J. A. Pabrėža. Taislius Augyminis

2019 m. sukanka 185 metai, kai kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XIX a. švietėjų Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849] Kretingos Pranciškonų vienuolyne pradėjo rašyti mokslinį botanikos veikalą „Taislius augyminis“. Tais pačiais metais jis baigė rašyti „Waardaa tayslyynee Augimiu atsyrądąntiu Augmyniićźioo źemaytyyniee Óżwerąćźio saawiejy Augmes liig śźioł aatrastas Źemaaytiusy, Lyyitówoo, Wolyynyjoo, yr Podoolyjoo“ [ Sisteminiai augalų pavadinimai…] (1834), kuris nebuvo išspausdintas.

Paroda parengta siekiant atkreipti dėmesį į vieną svarbiausių Lietuvos botanikos mokslo veikalų, apie kurį prof. J. Dagys rašė „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos žodyno komisija su gilia pagarba studijavo šį didįjį kun. Pabrėžos darbą, stebėjosi autoriaus darbštumu ir kruopštumu: juk jis pats vienas, beveik neturėdamas medžiagos, pirmasis smulkmeniškai išdirbo, sukūrė lietuvišką botanikos terminologiją ir augalų vardyną. Turint galvoje, kad šiuo metu Botanikos žodyno komisija, susidedanti iš 10 asmenų, štai jau 10 metų ruošia ir vis dar neparuošia spaudai savojo Lietuviško botanikos žodyno, reikia pripažinti, kad tas darbas, ant vienų pečių išneštas, yra labai didelis A. Pabrėžos nuopelnas.“ (V. Gidžūnas. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Roma, 1993, P. 200). I dalyje trumpai pristatomas rankraščio kelias iki spausdintos knygos bei knygos iliustracijos; II dalyje pateikiami interneto šaltiniai, kuriuose galima peržiūrėti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščius bei paskaityti apie juos; III dalyje pateikiama botanikos veikalų bibliografija.

Parodą parengė Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė

Šaltinis:

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis [D. 1], I-223. – 2009 (Vilnius: Logotipas). 388, [1] p. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)

Apie J. A. Pabrėžos botanikos veikalą

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis [D. 1], I-223. – 2009 (Vilnius: Logotipas). P. 1.

Taislius Augyminis

2019 metais sukanka 185 metai, kai buvo pradėtas kurti pirmojo Lietuvos floros tyrinėtojo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1846) mokslo veikalas „Taislius augyminis“, kurį šiandien pavadintume „Augalų sistema“. Prieš tai jis daug metų dirbo rengdamas botanikos žodynus. Iki 1834 metų jau buvo parašęs kelis stambius botaninius darbus, iš jų: „Waardaa tayslyynee Augimiu atsyrądąntiu Augmyniićźioo źemaytyyniee Óżwerąćźio saawiejy Augmes liig śźioł aatrastas Źemaaytiusy, Lyyitówoo, Wolyynyjoo, yr Podoolyjoo“ (Vardai taisliniai, atsirandančių augimnyčioj Žemaitinėj, 1834) ir „Sryje Balsenyyny. Biiluu Žemayt“ (Lietuviškai lotyniškas augalų morfologijos terminų žodynas, 1834) ir kt. Tai buvo tarsi parengiamieji darbai prieš rašant pagrindinį botanikos veikalą „Taislius augyminis“.

Rankraštį sudaro 1042 puslapiai (LXII p. pratarmės ir 980 p. teksto). Jį autorius kūrė apie aštuonerius metus (1834–1843). „Taislius augyminis“ buvo pirmasis botanikos mokslo veikalas lietuvių kalba. Rašyti mokslinius darbus be lietuviško terminijos buvo neįmanoma, tad Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai tenka juos kurti. Tad suprantamas jo nusiskundimas „Bet, ach! kayp tay wargans dayks yszdóuty koki weykala tokioy kalboy, kóriuy nieks ysz Żemaitiu lig śżiol anie myslity nepamyslyjy tamy daykty raśżity!“ [Bet, oi! Kaip tai varganas daiktas išduoti tokį veikalą tokioje kalboje, kurioje niekas iš žemaičių iki šiol net galvoti nepagalvojo tame daikte rašyti!] (Taislius augyminis. V., 2009, P. 52) Mokslo tyrimų leidinių lietuvių kalba pradininkais laikomi XIX a. mokslo veikalai: Simono Daukanto „Būdas žemaičių ir lietuvių kalnėnų“ (1845) ir Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“ (1848). Jurgio Pabrėžos veikalas parašytas tuo pat laikmečiu savo laiku nebuvo atspausdintas, todėl nebuvo žinomas ir nesulaukė tokios šlovės kaip minėti veikalai.

1900 metais „Dirvos“ bendrovės lėšomis „Taisliaus augyminio“ ištraukos pradėtos publikuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nuo tada platesnė visuomenė nors ir dalinai galėjo susipažinti su šiuo veikalu ir jis tapo pagrindiniu šaltiniu mokslininkams XX amžiaus pradžioje ir viduryje kuriant modernią lietuvių botanikos terminiją. Jo rankraštis iki 1940 m. buvo saugomas Kretingos bernardinų vienuolyne. Sovietinės okupacijos pradžioje uždarius vienuolyną, rankraštis atgabenamas į Lietuvos centrinę biblioteką Kaune. Į bibliotekos Rankraščių skyriaus gautų dokumentų knygą jis įrašomas 1948 metų gegužės 17 dieną. Vėliau, Lietuvos centrinę biblioteką perkėlus į Vilnių, rankraštis „Taislius augyminis“ saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

2008 m. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taisliaus augyminio“ rankraštis buvo įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą kaip nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektas.

2003 m. bendradarbiaujant trims institucijoms: Gamtos tyrimų centro Botanikos institutui, Lietuvių kalbos institutui ir Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, pradėti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikalo „Taislius augyminis“ parengiamieji leidybos darbai. Nuo rankraščio parašymo pradžios praėjus 175 metams, 2009 m. buvo išleista pirmoji rankraščio dalis, 2014 m. – antroji, o 2015 m. – trečioji.

„Taislius augyminis“ išlieka fundamentaliu šaltiniu lietuvių kalbos istorijos, terminologijos raidos tyrinėtojams, lietuviškojo botanikos mokslo istorikams. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos sukurta augalų sistematika vertinga kaip lietuviškų augalų vardų šaltinis, naujai surastų augalų pirmaisiais aprašymais bei augalų paplitimo Žemaitijoje nuorodomis. Eiliniam skaitytojui – įdomi knyga atskleidžianti XIX a. pradžios pajūrio žemaičių rašybą ir kalbos savitumą.

J. A. Pabrėža. Taislius Augyminis

Iliustruojantys vaizdai

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos botanikos veikalų bibliografija

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos knygos

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus Taislius augyminis / Jurgis Ambraziejus Pabrėža ; Botanikos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009-2015. – 3 d.:

[D. 1], I-223 / [parengė Ona Kažukauskaitė ir Rita Šepetytė]; [rankraštį šifravo Rima Dirsytė, Aurelija Gritėnienė, Ona Kažukauskaitė, Rita Šepetytė, Aurelija Tamošiūnaitė]; [rankraštį aprašė Ona Kažukauskaitė ir Elona Marija Ložytė]; [įvadinių straipsnių autoriai Ramunėlė Jankevičienė ir Giedrius Subačius]. – 2009 (Vilnius : Logotipas). – 388, [1] p.: iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Bibliogr. įv. str. išnašose. – Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-411-023-8

[D. 2], 224-776 / Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; [parengė Rita Šepetytė]; [rankraštį šifravo Rima Dirsytė, Aurelija Gritėnienė, Ona Kažukauskaitė, Angelė Rimševičienė, Rita Šepetytė]; [botaninių komentarų autorės Ramunėlė Jankevičienė ir Ilona Jukonienė]. – 2014 (Vilnius : Standartų sp.). – 630, [1] p. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Bibliogr. įv. str. gale. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-411-127-3

[D. 3], 777-980 / Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; [parengė Rita Šepetytė]; [rankraštį šifravo Rima Dirsytė, Aurelija Gritėnienė, Ona Kažukauskaitė]; [botaninių ir mikologinių komentarų autoriai Jūratė Kasperovičienė, Ernestas Kutorga, Jurga Motiejūnaitė]; [santraukų anglų kalba autoriai Ramunėlė Jankevičienė, Giedrius Subačius]. – 2015 (Vilnius : Nac. mokymų centras). – 285, [1] p. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Bibliogr. įv. str. gale. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 250-276. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-411-159-4

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus Botanika, arba, Taislius auguminis / parašyta kun. Ambrožiejaus Pabriežos. – Shenandoah, Pa, 1910. – 147 p. Nuorodos: Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 8070; ALS, įr. 886. – Katalogas // Žinynas, 1918 m. South Boston, Mass., 1918. P. 201.

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus Botanika, arba Taislius auguminis / parašyta kun. Ambrażiejaus Pabrieżos ; atspauda iš „Dirvos“. – [Shenandoah, Pa.]: [Simano Daukanto literariška draugystē Massachusets’o valstijos], 1900 (Shenandoah, Pa.: V.J. Stagaro & Co. spaustuvėje). – 166 p.; Nuorodos: Baltramaitis 2349. – Biržiška III, IV/ (3-iosios d. 1-ieji papild.) 4440. – LB-A II 2595. – Be dedik. – Įž. str.: [Milukas, Antanas]. Kun. Jurgis Ambrožiejus Pabrieža ir jo raštai, p. 5-8. – V.J. Stagaras yra Vinco Šlekio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 864). – Dalis teksto lenkų ir lot. k. – Atsp. iš: Dirva, 1900, kn. 14, Nr. 2. – Atsp. iš: Dirva. Shenandoah, Pa., 1898-1906. – Leidėjas nurodytas p. 3. – Antr. p. vinj. – Bibliogr.: p. 18-19 ir kn. Tekste. Atspaude nurodyta, kad knyga išleista S. Daukanto literatūrinės draugijos Masačūsetso valstijoje lėšomis ir išvardyti šios draugijos nariai. Dar viena laida išėjo po 1904 m.

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus Botanika, arba Taislius auguminis / parašyta kun. Ambrażiejaus Pabrieżos. – Shenandoah, Pa. : [s.n.], 1900 ([Shenandoah, Pa.] : [V. Šlekio sp.]). – 166, [10 skelbimų] p. Nuorodos: Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1900, H. 25, S. 217. – Biržiška III 4350. – LB-A II 2594. – Red. dedik. V. Kudirkos ir P. Matulaičio atminimui: p. 3. – Įž. str.: Kun. Jurgis Ambrožiejus Pabrieža ir jo raštai / [Antanas Milukas],  p. 5-8. – Dalis teksto lenk. ir lot. k. – Antr. p. vinj. – Kaina [1] dol. – Bibliogr.: p. 18-19 ir kn. tekste ; „Dirvos“ redakcijoj gaunamos sekančios knygos, p. 4 (virš.). – Knyga sudaro Dirvos 1900, Kn. 14, Nr. 2.

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus Iš Pabrėžos nespausdintų botanikos raštų / spaudai parengė J. Elisonas. – Pab. Pradžia: 1922, sąs. 1 // Kosmos. – 1923, sąs. 2, p. 183-186; sąs. 3, p. 283-292. Rankraštinio J. A. Pabrėžos veikalo “Sryje balsenyyni biiluu žemayt. łotinyyniu…”, parašyto lenkų kalba, publikacija.

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus Iš Pabrėžos botanikos terminų / spaudai patiekė J. Elisonas // Kosmos. – 1922, sąs. 1, p. 87-90. Lotynų–lietuvių kalbų botanikos terminų žodynėlis

Pabrėža, Jurgis Ambraziejus Iš Pabrėžos nespausdintų botanikos raštų / spaudai parengė [ir lietuvišką įžangą parašė] J. Elisonas; [su redakcijos prierašu]. – B. d. – Įžanga liet. // Kosmos. – 1922, sąs. 1, p. 46-51. Rankraštinio veikalo “Sryje balsenyyni biiluu žemayt. łotinyyniu…”, parašyto lenkų kalba, publikacija. Su augalų pavadinimų lietuvių-lotynų-lenkų kalbomis pavyzdžiais.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščiai

Pakiet wyrazow botanicznych lacinsko polskich. [apie 1814]. – 71 p. (Vilniaus universiteto biblioteka)

Dictionarium Botanicum Latino Samogiticum. [860 augalų pavadinimų]. – 1821. 16 p. (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka)

Dictionarium Botanicum Latino Samogiticum. [2 redakcija; 1400 augalų pavadinimų] (Rankraštis neišlikęs)

Supplementum Dictionarii Botanici Latino-Samogitici. 11 p. (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Rejestr Roslin cudzoziemskich tak jarzynnych, jako kwiatkowych, jako kwiatkowych rozbieranych, i zasuszonych prez X. Ambrozego Pabreza ex Professora szkol Parafialnych Kretingowskich. [aprašyti 73 augalai, apie 1828), 8 p. (Rankraštis neišlikęs)

Botanika Samogitiensis. Augimiste Žemaytyny. [apie 1828-1829], 12 p. (Rankraštis neišlikęs)

Nomenclator Botanicus sen comparatio Nominum Veteris Botanicae and nomina Botanicae systematicae per Ambrosium Georgium Pabrež. Tertiarum Ordinis s. Partisci Fratrum Minorum de Observantia, ex-Professore Scholarum Kretingesium. Anno 1829 conscripta Kretingae. 72 p. (Rankraštis neišlikęs)

Index systematicus Enumerationis plantarum indigenarum per Samogitiam a Sacerdote Georgio Ambrosio Pabrež, Ex-professore Scholarum Kretingensium usque ad Annum 1931 observatarum : Sryyjy Tayslyyny Yszrokoosynas aaugimiu muusuju paar Žemaaycžius nou Koonyga Ambrozieejaus Paabreža boovosy Mookitojaus szkaalu Kretingyyniu lig pat meetu 1831 dabuootoju. [Augalų sistematikos žodynas], 85 p. (Rankraštis neišlikęs)

Sryje Balsenyyny. Biiluu Žemayt. Lotinyyniu Par Konyga Ambrozieejo Paabreža soorinktuu. Metusy 1934. Kretingoo. [Lietuviškai lotyniškas augalų morfologijos terminų žodynas]. 505 p. (Lietuvos botanikų draugijos biblioteka)

Waardaa tayslyynee Augimiu atsyrądąntiu Augmyniicžioo žemaytyyniee Ožwerącžio saawiejy Augmes liig sžiol aatrastas Žemaaytiusy, Lyyitowo, wolyynyjoo, yr Podoolyjoo: so prijuungsyno Waarduu paprastuuju Žemaaytyszku, Lyitoowyszku, Pruusyszku, yr Laatwyszku, žmonyyms tuu Taautuu geraa žyynomu. Par Koniga Smbrozieju Joorgi paabreža, boowosi Koznadyyjy yr Mookitoji Yszaluu Kreetingos, sorasziity. Metusy 1834. – Kreetingoo., 189 [36], 11 p. (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Žoodyyns Biiluu Augmynicžyyniu. Lotiin-žemaytyyniu. Konygs Ambroziejos Pabrež. [Apie 6000-8000 augalų pavadinimų. Prieš 1943]. 655 p.

Tayslós augumyynis kóremy taalpynas augimys ligszioł raastosys teyp muusosys kayp nekórios swetszaalys só prijungymó abładny prajoowa weykała yr sóraaśźima waarduu paprastuuju teyp źemaytyszku, kaypo pruusyszku, łaatwyszku, yr waarduu tayslyyniu źemaytyszku só łotiinyszkays. Par kónyga Ambroziejó Paabreźa bówósiiy koznadyijy yr mookitoii Kretingos mokslyniićźioy, tercyorió z. sz. T. Prączyszkaus Yszdóuts Meetusy 1843; [Augalų sistema] / Jurgis Ambraziejus Pabrėža. – 1843. – 540 lap., 1 kn. (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Weykals Augimiu sogadiuju, padalits i ketores Aatskaydas: 1. Augimes sogadliwoses pri papouszyma. 2. Sogadliwoses Giidisynoy (Leczenie). Sogadnioses Uukynikams yr Amaatnikams. 4. Soderąnczioses Dažiiwey (Farbierstwo), yr Malawooney (Malarstwo). Apie 1843. (Rankraštis neišlikęs)

Apie mokslininką botaniką Jurgį Ambraziejų Pabrėžą: knygos

Dirvelė, Antanas Augustinas „Šv. Pranciškaus III ordino vienuolis tėvas Ambroziejus Pabrėža …“ : [trumpa biografija] [S. l.]: [s. n.], [apie 1934]. – [2] p. : iliustr.

Jurgis Pabrėža (1771-1849) : [straipsnių rinkinys] / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija ; [redakcinė kolegija: K. Jankevičius (vyr. redaktorius) … et. al.]. – Vilnius: [Mintis], 1972. – 121 p. : iliustr.

Ambroziejus Pabrėža OFM (1771-1849) : – [trumpa biografija] [b. v.]: Lietuvos pranciškonų leidinys, 1989, 6 p.

Gidžiūnas, Vincas Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849) / Lietuvių katalikų mokslo akademija. – Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1993. – XX, 295 p., [5] iliustr., faks. lap. : iliustr. – (Negęstantys žiburiai = Lumières qui demeurent ; t. 7)

Apie mokslininką botaniką Jurgį Ambraziejų Pabrėžą: straipsniai

Biržiška, Mykolas Pabrėža Kretingos mokykloje ir Vilniaus universitete: (prie M. Mozūraičio straipsnių apie Pabrėžą). – Tęsinys. Pradžia : Nr. 70 // Ateitis. – ISSN 2029-8005. – 1944, kovo 24 (Nr. 71), p. 3.

Biržiška, Mykolas Pabrėža Kretingos mokykloje ir Vilniaus universitete: (prie M. Mozūraičio straipsnių apie Pabrėžą) / M. Biržiška. – B.d. // Ateitis. – ISSN 2029-8005. – 1944, kovo 23 (Nr. 70), p. 3.

Biržiška, Vaclovas Kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža // Aidai. – ISSN 0002-208X. – 1950, Nr. 2, p. 70-77. Gyvenimo faktai ir mokslinė veikla.

Bončkutė, Roma [Recenzija]. – Bibliogr.: 8 pavad. – Rec. leid.: Taislius augyminis / Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009-2015 / [parengė Ona Kažukauskaitė ir Rita Šepetytė]. [D. 1]. 2009; Bibliotheca Georgii comitis de Plater / Domas Kaunas. Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 // Archivum Lithuanicum. – ISSN 1392-737X. – [T.] 14 (2012), p. 347-356.

Čaplinskas, Antanas Rimvydas Pabrėža Jurgis (1771 01 15–1849 10 30): teologas, botanikas. – Portr. // Vilniaus atminimo knyga / Antanas Rimvydas Čaplinskas. – Vilnius : Charibdė, 2011. – P. 301.

Čilvinaitė, Marijona Jurgio Pabrėžos rankraštinis palikimas // Bibliotekų darbas. – ISSN 0135-6143. – 1961, Nr. 4, p. 29.

Davainis-Silvestraitis, Mečislovas „Kauno seminarijoje yra rankraštis „Botaniko kuningo Pabrėžos“ surašyta ant 900 lakštų in folio …“. – Aut. slapyv. Žaltys nurodytas  p. 486. – Rubrika: Iš Lietuvos // Wienibe lietuwniku. – 1891, spal. 14 (Nr. 41), p. 485.

Dovydaitis, Pranas Del Pabrėžo 150 m. gimimo sukaktuvių: [dėl medžiagos apie J.A. Pabrėžos veiklą ir gyvenimo faktus rinkimo bei publikavimo] / Pr. Dovydaitis; [su redakcijos prierašu] // Kosmos. – 1920, sąs. 1, p. 106-108.

Gaivenis, Kazimieras Dėl dviejų augalų pavadinimų J. Pabrėžos raštuose; Jurgis Pabrėža (200 metų gimimo sukaktis); Keli augalų pavadinimai iš J. Pabrėžos raštų // Rinktiniai raštai / Kazimieras Gaivenis. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 257-258, 258-259, 259-260.

Gaivenis, Kazimieras Leidinys apie Jurgį Pabrėžą. – Rec. leid.: Jurgis Pabrėža (1771-1849) / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija. Vilnius: [Mintis], 1972 // Rinktiniai raštai / Kazimieras Gaivenis. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 260-262.

Gedrimas, Robertas Priesaginiai žiedinių augalų pavadinimai Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikale Tayslós augumyynis (1843). – Faks. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Archivum Lithuanicum. – ISSN 1392-737X. – [T.] 7 (2005), p. 81-92.

Gedrimas, Robertas Sudurtiniai žiedinių augalų pavadinimai Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikale „Tayslós augumyynis” / Robertas Gedrimas. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale // Terminologijos istorijos ir dabarties problemos / Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004. – P. 182-196.

Grinius, Kazys „Kauno kataliku seminarijos knygyne esanti plati lietuviška Botanika …“: Pabrėža, Jurgis Ambraziejus, 1771-1849]. [/ Klapas // Varpas. – 1894, Nr. 6, p. 96.

Kunčienė, Danutė Liaudies išmintyje – žolelių pagalba sąnariams // Artritas. – ISSN 2029-6215. – 2014, Nr. 26, p. 5-8. Straipsnyje supažindinama su kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, botanikės, provizorės Eugenijos Šimkūnaitės patarimais kaip rūpintis sveikata, vartoti vaistinguosius augalus

Labanauskienė, Solvita Latvių augalų vardai Jurgio (Ambraziejaus) Pabrėžos žodynuose. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Terminologija. – ISSN 1392-267X. – [T.] 11, p. 145-155.

„Neseniai vyskupui musų krašte apsilankant buvo atvažiavęs iš Barstyčių … kunigas Moncevičius …“ : [apie botaniką J. Pabrėžą : su redakcijos prierašu] / L-lis // Žemajcziu ir Lietuwos apžwalga. – 1892, Nr. 19, p. 150-151.

Petrokienė, Ritutė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taisliaus augyminio” terminai „Botanikos terminų žodyne” / Rita Šepetytė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Leksikografija ir leksikologija / Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006-. – [D.] 5, p. 333-348.

Petrokienė, Ritutė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis” – kirčiuotas (?) „Lietuvių kalbos žodyno” šaltinis / Rita Šepetytė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Leksikografija ir leksikologija / Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006-. – [D.] 4, p. 81-102.

Petrokienė, Ritutė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis” – kirčiuotas „Lietuvių kalbos žodyno” šaltinis // Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno / [Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009. – P. 50.

Ragažinskienė, Ona Farmakognozijos ištakos Lietuvoje: Jurgis Ambroziejus Pabrėža / Ona Ragažinskienė, Tauras Mekas. – Iliustr. // Farmacija ir laikas. – ISSN 1392-7426. – 2011, Nr. 4, p. 60-63.

Rimševičienė, Angelė J.A. Pabrėžos sisteminis augalų vardynas „Waardaa tayslyynee Augimiu…” / Angelė Vilutytė-Rimševičienė. – Santr. vok. – Bibliogr.: 8 pavad. // Leksikografijos ir leksikologijos problemos / Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2003. – P. 50-[58].

Rimševičienė, Angelė Jono Kruopo pastabos apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos leksikografinį palikimą. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale // Leksikografija ir leksikologija / Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006-. – [D.] 2, P. 35-45.

Speičytė, Brigita Jurgis Ambraziejus Pabrėža (lenk. Jerzy Ambroży Pabreż, (1771–1849): [katalikų dvasininkas, pamokslininkas, švietėjas, botanikas, literatas]: [biograma]. – Bibliogr.: 3 pavad. // Lietuvos literatūros antologija, 1795-1831 / sudarytoja [ir vyriausioji redaktorė] Brigita Speičytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – T. 2, p. 465-466.

Žukienė, Regina Botanikas Jurgis Pabrėža (1771-1849): iš farmacijos istorijos / Regina Žukienė. – Iliustr. // Lietuvos farmacijos žinios. – ISSN 1648-0066. – 2006, Nr. 1/2, p. 53-54.

Interneto šaltiniai: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščiai

PABRĖŽA, Jurgis Ambroziejus. Tayslós augumyynis kóremy taalpynas augimys ligszioł raastosys teyp muusosys kayp nekórios swetszaalys só prijungymó abładny prajoowa weykała yr sóraaśźima waarduu paprastuuju teyp źemaytyszku, kaypo pruusyszku, łaatwyszku, yr waarduu tayslyyniu źemaytyszku só łotiinyszkays. Par kónyga Ambroziejó Paabreźa bówósiiy koznadyijy yr mookitoii Kretingos mokslyniićźioy, tercyorió z. sz. T. Prączyszkaus Yszdóuts Meetusy 1843; [Augalų sistema]. – 1843. – 540 lap., 1 kn. [interaktyvus]. Iš Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS), Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [b. m.] [žiūrėta 2019, vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000690812

PABRĖŽA, Jurgis Ambroziejus. Waardaa tayslyynee Augimiu atsyrądąntiu Augmyniićźioo źemaytyyniee Óżwerąćźio saawiejy Augmes liig śźioł aatrastas Źemaaytiusy, Lyyitówoo, Wolyynyjoo, yr Podoolyjoo: só prijuungsynó Waarduu paprastuuju Źemaaytyszku, Lyitóówyszku, Pruusyszku, yr Łaatwyszku, żmonyyms tuu Taautuu geraa żyynomu. Par Kónyga Ambroziejó Jóórgi Paabreża bóówosi Koznadyyjy yr Mookitoji Yszkałuu Kreeetingos, sórasziity. Meetusy 1834. – Kreetingoo.; [Sisteminiai augalų pavadinimai…]. – 1834. – [2], 243 p., 1 kn. [interaktyvus]. Iš Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS), Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [b. m.] [žiūrėta 2019, vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000689960

PABRĖŽA, Jurgis Ambroziejus. Skutki Lekarskie Niektórych Roślin i Sposób używania Tychże Roślin w rożnych Chorobach, wyjęte z Dzieła Symona Syreniusza Doktor: Akad. Krak. przez Xiędza Jérzego Pabreża Altarysty Korcianskego. Roku 1814. w Korcianach. Tom II. Ten Tom jest dopełnieniem Tomu pierwszego Opisania Roślin przez Ignacego Hryniewicza napisanego.; [Kai kurių augalų gydantieji ypatumai, tų augalų panaudojimo įvairių ligų atvejais būdai, kunigo Jurgio Pabrėžos, Kartenos altaristos, parinkti iš Simono Sirenijaus, Krokuvos Akademijos daktaro veikalo. 1814 m. Kartenoje. Tomas II]. – 1814. – 158 lap., 1 kn. [interaktyvus]. Iš Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS), Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [b. m.] [žiūrėta 2019, vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000689583

Interneto šaltiniai: Apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikalą „Taislius Augyminis“

MIELEŠKAITĖ, Viktorija. Botanikos sąvokos Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos veikale „Taislius Augyminis“ [interaktyvus]. Iš Žmogaus ekologija: konferencijos medžiaga. Darbo vadovė Laima Jonušaitė. Šiauliai, Lauryno Ivinskio gimnazija, 2017, [žiūrėta 2019 m. sausio 30 d.]. Prieiga per internetą: http://www.dg.su.lt/botanikos_savokos_jurgio_ambraziejaus_pabrezos_veikale_taislius_augyminis

SUBAČIUS, Giedrius. Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos Taislius augyminis (1843) [interaktyvus]. Iš Lietuvių kalbos institutas. Vilnius, 2009, [žiūrėta 2019 m. sausio 30 d.]. Prieiga per internetą: https://subacius.people.uic.edu/ARTICLES/SUBACIUS_2009_Pabrezos_TAISLIUS_AUGYMINIS.pdf

Taislius augyminis“ išvydo šviesą [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos. 2016, sausio 26 d. [žiūrėta 2019 m. vasario 1 d.]. Prieiga per internetą http://www.pajurionaujienos.com/?sid=13702&act=exp

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“ (I-III) pristatytas Kretingoje [interktyvus]. Iš Lituanistų sambūris. 2016, kovo 4 d., [žiūrėta 2019, vasario 1d.]. Prieiga per internetą: http://lituanistusamburis.lt/jurgio-ambroziejaus-pabrezos-taislius-augyminis-i-iii-pristatytas-kretingoje/

BONČKUTĖ, Roma. Jurgis Ambraziejus Pabrėža, Taislius augyminis I–223: recenzija [interaktyvus]. Iš Archivum Lithuanicum 14, 2012, p. 347–356, [žiūrėta 2019, vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: http://talpykla.istorija.lt/bitstream/handle/99999/4281/14_BONCKUTE_2012_rec_Pabreza_Taislius_Kaunas_Plateris_ALt_14_p.%20347-356.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai