+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius liepos 2024
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
0102030405
06
07
0809101112
13
14
1516171819
20
21
2223242526
27
28
2930
31
Visi renginiai

Sukurta 2018-09-12

Atnaujinta 2018-10-11

Apie Juozo Butkaus parodą

Poetas Juozas Butkus. XX a. 3 deš. I p. Fotografas Ignas Stropus (Kretingos muziejaus fondas)

Virtuali paroda, skirta poeto, dramaturgo, pedagogo, žurnalisto Juozo Butkaus (Butkų Juzės) 125-osioms gimimo metinėms pažymėti.

2018 m. liepos 21 d. sukanka 125 metai, kai Pažvelsyje, Klaipėdos rajone gimė Juozas Butkus (slap. Butkų Juzė). Mokėsi Telšių ir Voronežo (Rusija) gimnazijose, Maskvos, Berlyno ir Jėnos (Vokietija) universitetuose, 1924 m. apsiginė diplominį darbą, gyveno Vakarų Europoje ir JAV. 1926 m. grįžo į Lietuvą, dirbo pedagoginį, žurnalistinį darbą, ūkininkavo, rašė eiles ir dramas, Kretingoje vertėsi knygų leidyba ir prekyba. Nuo 1943 m. dirbo Telšių dramos teatre, 1945 m. paskirtas Telšių muziejaus direktoriumi. Mirė 1947-04-22 Klaipėdoje, palaidotas Telšiuose.

Virtualioje parodoje pristatoma archyvinė medžiaga iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo – pateikiama biografija, literatūra, skenuoti dokumentai ir susijusios nuorodos.

Parodą parengė Kraštotyros-informacijos sektoriaus vedėja Laima Jonauskaitė

Juozo Butkaus biografija

Juozas Butkus (Butkų Juzė)

Gimė 1893 m. liepos 9 d. Pažvelsio kaime, Kulių valsčiuje, Kretingos apskrityje (tuometinėje Telšių apskrityje).

Mirė 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje.

Poetas, pedagogas, knygų leidėjas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Gimė neturtingų, tačiau šviesių žmonių šeimoje. Pramokęs rašto ėjo kaimo daraktoriaus pareigas. Po 1905 m. persikėlė į Liepoją, vertėsi privačiomis pamokomis, įsteigė lietuvių artistų mėgėjų būrelį, kūrė slaptas jaunimo kuopeles, leido laikraštukus „Kibirkštėlė“, „Žadintojas“, „Upelė“ ir kt. 1911 m. Butkų Juzė įstojo į Telšių gimnazijos 5-ąją klasę. Mokydamasis tuoj pat įsitraukė į visuomeninę veiklą: buvo aušrininkų būrelio narys, ruošė mokykloje lietuviškus vaidinimus, leido hektografuotus moksleivių laikraščius. Netikėtai užklupusi sunki liga Butkų Juzei suparalyžavo kojas ir kalbos organus. Kojos sustiprėjo tik po poros metų gydymo, bet kalba liko neaiški visam laikui. Ir tik per Pirmąjį pasaulinį karą Voroneže jis pabaigė aštuonias gimnazijos klases. Humanitarinius mokslus studijavo 1917 m. Maskvos, 1919-1924 m. Berlyno, Salzburgo ir Jenos universitetuose. Mokytojavo gimnazijose, pašalintas iš darbo, buvo išvykęs į Ameriką, porą metų ten dirbo fizinius darbus, vertėsi žurnalistika. 1926 m. grįžęs į Lietuvą ūkininkavo Aukštkalvių dvarelyje (Kūlupėnų seniūnija). Buvo spaustuvininkas. Manoma, jog jo spaustuvę Kretingoje nupirko Kretingos spaustuvivninkas Stasys Jonušas.  Buvo žurnalistas, mokytojas, bibliotekos vedėjas. Už nelojalumą valdžiai keletą kartų įkalintas. Sovietiniais metais direktoriavo „Alkos“ muziejuje, dėstė Klaipėdos mokytojų institute.

Visą gyvenimą jis mėgo teatrą, domėjosi juo ir pats organizavo teatrinę veiklą. Net ir Aukštakalviuose, savo ūkyje, jis buvo subūręs liaudies teatrą, pats kartu su kitais artistais važinėjo po Žemaitiją, pats režisavo, vaidino ir monologus skaitė, ypač raiškiai jis savo paties parašytą „Žemaičio stiprybę”. Eilėraščius pradėjo skelbti 1910 m. Studijų metais, veikiamas revoliucinių idėjų, vokiečių ekspresionizmo ir senųjų Rytų poetų, Vokietijoje išleido poezijos rinkinius: „Žemės liepsna“ (1920 m.), „Verkiančios rožės“ (1921 m.), „Paparčio žiedas“ (1923 m.), kuriuose kūrė fantastinį pasakų ir simbolių pasaulį. Vėlesnių eilėraščių adresatas ir herojus darėsi valstietis, abstrakčią revoliucinę simboliką (saulė, žemės liepsna, gaisras) keitė kasdienį artojo triūsą poetizuojantys įvaizdžiai, sustiprėjo socialiniai kontrastai, satyrinė gaida. Rinkinys „Darbas ir prakaitas“ (1928 m.) buvo uždraustas platinti. Sukūrė šmaikščių pasakojimų žemaičių tarme, mėgėjų scenai skirtų vaizdelių („Užsipelnė diplomą“ 1916 m.; „Palaidūnas“ 1925 m.), inscenizuotą pasaką „Audronė“ (paskelbta 1927-1928 m. „Kultūroje“). Išvertė J. W. Goethės „Egmontą“, „Ifigeniją“, „Torkvato Taso“, L. Tolstojaus „Tėvą Sergijų“ ir kt. Dalis kūrybos tebėra nepaskelbta (drama „Vargūna“, romanas „Trys juodi mėnuliai“ ir kt.).

Šaltinis:

NAUJOKAITIENĖ, Birutė. Butkus Juozas (Butkų Juzė). Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007 [žiūrėta 2018 m. liepos 11 d.

https://www.kretvb.lt/personalijos/butkus-juozas-butku-juze/

Juozo Butkaus kūryba, tekstai apie jį

Juozo Butkaus kūryba

Apie Juozą Butkų

Juozo Butkaus bibliografija

Knygos

Užsipelnė diplomą : drama vienoje veiksmėje iš Lietuvos dvarponių gyvenimo / parašė J.B. ir E.L. – Brooklyn, N.Y. : „Vienybės lietuvninkų“ spauda ir lėšos, 1916. – 20 p.

Kalėdų vakaras / Butkų Juzės.  Paukštvanagis / A. Velėnaičio. – [Sankt Peterburgas : Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Kultūros ir švietimo sekcija], 1917 (Petrapilis : Lietuvių sp.). – 37, [1] p. – (Vaikų knygynėlis ; Nr. 1).

Užsipelnė diplomą [Skaitmenintas objektas] : drama vienoje veiksmėje iš Lietuvos dvarponių gyvenimo / parašė J.B. ir E.L. –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 337MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. Skaitmenintas objektas iš: Užsipelnė diplomą : drama vienoje veiksmėje iš Lietuvos dvarponių gyvenimo / parašė J.B. ir E.L. – Brooklyn, N.Y., 1916. – 20 p.
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0001645201

Žemės liepsna [Skaitmenintas objektas] / Butkų Juzė ; [piešiniai V. Dubeneckio]. –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013). – Archyvinė kopija: 58MB. Viešos prieigos kopija: 14MB Skaitmenintas objektas iš: Žemės liepsna / Butkų Juzė. – [S.l., 1920]. – 128 p.
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0002456788

Verkiančios rožės [Skaitmenintas objektas] : [poezija]. –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. Skaitmenintas objektas iš: Verkiančios rožės : [poezija]. – [S.l., 1921. – 47 p.
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0002456806

Paparčio žiedas [Skaitmenintas objektas]. –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. Skaitmenintas objektas iš: Paparčio žiedas. – [S.l., 1923]. – 40 p.
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0002456849

Palaidūnas [Skaitmenintas objektas] : dviveiksmis kaimo gyvenimo vaizdelis / Butkų Juzė. –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2016). – Archyvinė kopija: 261MB. Viešos prieigos kopija: 4MB Skaitmenintas objektas iš: Palaidūnas : dviveiksmis kaimo gyvenimo vaizdelis / Butkų Juzė. – Šiauliai, 1925. – 27 p.
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0003973522

Darbas ir prakaitas [Skaitmenintas objektas] : [eilėraščiai] / Butkų Juzė. –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 7MB Skaitmenintas objektas iš: Darbas ir prakaitas : [eilėraščiai] / Butkų Juzė. – [S.l.], 1928. – 62 p.
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0002456851

Žemaičių stiprybė [Skaitmenintas objektas] / Butkų Juzė ; seka Leonas Barauskas. –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 46MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žemaičių stiprybė / Butkų Juzė // Lietuvių pasakos. – Įr. 4.
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0001668450

Eilėraščiai / Butkų Juzė. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953. – 64 p., [1] portr. lap.

Butkų Juzės raštai / redagavo G. Paulauskaitė. – [Chicago, Ill.] : P. Šulas, 1954. – 154 p. : iliustr.
Kn. taip pat: Butkų Juzės biografinės žinios / G. Paulauskaitė, p. 5-15.

Rinktinė / Butkų Juzė ; [sudarė J. Butėnas ; redakcinė komisija: J. Lankutis … et al.]. – Vilnius : Valst. grož. lit.  l-kla, 1962. – 207 p., [1] portr. lap.
Kn. taip pat: Butkų Juzės gyvenimas ir kūryba / Ambraziejus Jonynas, p. 3-15 Turinys: Žemės liepsna; Žemė ir dangus; Dangaus giesmė; Verkiančios rožės; Paparčio žiedas; Darbas ir prakaitas; Kovos dainos; Iš 1912-1947 m. periodikos ir kitų leidinių.

Publikacijos leidiniuose

Kur malonu buti? „Nemiela ten buti, kur rumai puikiausi…“ / Bu-bu // Rygos naujienos. – 1911, spal. 22 (lapkr. 4) (Nr. 42), p. 2.

Prabilo. „Kraujo jūroj išsimaudę…” : [eilėraštis] / Butkų Juzė // Kovos vėliava. – 1919, saus. 1 (Nr. 4), p. 2.

„Ei!.” : [eilėraštis] / Butkų Juzė // Naujoji Lietuva. – 1922, spal. 1 (Nr. 1), p. 3.

Žmonės: „Nakties šventykloj žvakės dega…” : [eilėraštis] / Butkų Juzė // Draugas. – 1922, Nr. 5 (rugsėjis), p. 2.

„Tik vieną langelį iškirtę…” ; „Ugningas Saulės Varpas…” : [eilėraščiai] / Butkų Juzė // Draugas. – 1922, Nr. 2 (vasaris-kovas), p. 5-6.

Žemės Dainiui: „Esi toji jūra – idant atgytų žemė…” : [eilėraštis] / Butkų Juzė // Draugas. – 1922, Nr. 1 (sausis), p. 4.

Stebūklų naktis. „Tą sukrypusią trobelę…” : [eilėraštis] / Butkų Juzė // Vairas. – 1923, Nr. 13, p. 6.

Piovējo daina ; Kaimo atgarsiai ; Tēviškēs sargyboje ; Medinē trobelē ; Esu pavargęsē ; Arėjui : [eilėraščiai] / Juozas Butkus-Butkų Juzė // Lietuvių poezijos antologija / sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis. – Chicago, Ill. : Liet. knygos klubas, 1951. – P. 464-467.

Palangos žvejas : (iš eilėraščių rinkinio „Bernai ir mergos“) ; Žemos kategorijos bernas ; Negruose ; Ruduo : [eilėraščiai] / Butkų Juzė // Varpai. – ISSN 1392-0669. – 1943, p. 151-153.

„Saulė šiandie ašarose nusiplovė…” ; Pjovėjo daina : [eilėraščiai] / Butkų Juzė // Po medžio ir paukščio sparnais / [sudarytojas Pranas Raščius. – Vilnius : Vaga, 1983. – P. 53.

Motinos ašaros ; Žemės sūnus : [eilėraščiai] / Butkų Juzė // Gyvenimo saulė / [sudarė Regina Mackevičiūtė. – Kaunas : Šviesa, 1987. – P. 12.

„Aš Baltosios rožės…” ; „Sakyk, miela, ar tai tiesa, kad žemė…” : [eilėraščiai] / Butkų Juzė // Lietuvių meilės lyrika / [redakcinė komisija: Vytautas Kubilius (pirmininkas), Saulius Žukas (sudarytojas) … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1989. – P. 112.

„Pas mamytės kapą…” ; Motinos ašaros ; Žemės sūnus : [eilėraščiai] / Butkų Juzė. – Iliustr. // Esi tik viena / [sudarė Danutė Venclovaitė]. – Vilnius : Vyturys, 1990. – P. 60-62.

Klaipėdoje. Rudenio gatvėje : [eilėraštis] / Butkų Juzė // Šventa Žemaičių žemė / [sudarė Vaclovas Paulauskas]. – Vilnius : Gairės, 1998. – P. 96.

Žemaičių žemei: [eilėraštis] / Butkų Juzė // Šventa Žemaičių žemė / [sudarė Vaclovas Paulauskas]. – Vilnius : Gairės, 1998. – P. 29-30.

Marija: [eilėraštis] / Juozas Butkus-Butkų Juzė ; [su prierašu apie autorių] // Eilėraščiai Marijai / [sudarė, apie autorius parašė Jonas Šlekys. – Marijampolė : Ardor, 2000. – P. 298, 458-459.

Pjovėjo daina : [eilėraščiai] / Butkų Juzė // Kam pakėlei mane lig žvaigždžių… / [sudarytojas ir redaktorius Julius Jasaitis. – Vilnius : Žuvėdra, 1999. – P. 35.

Iš žemaičių kaimo vaizdų ; Daina apie išlaisvintą trobelių tėvynę ; Penkmečio kurti : [eilėraščiai] / Butkų Juzė ; [su prierašu apie autorių] // Grūto parko lyrika / [sudarytojas Vaclovas Paulauskas]. – Vilnius : Gairės, 2000. – P. 46-47, 514.

Vertimai

Толстой, Лев Николаевич, grafas Tėvas Sergijus / L. N. Tolstojus; vertė iš rusų kalbos Butkų Juzė. – [Telšiai] : [s.n.], 1931 (Telšiuose : „Perkūno” sp.). – 61 p. ; 15 cm.
Tikrasis vert. vardas Juozas Butkus. – Orig. antr.: Отец Сергий.

Iš J. V. Getės kūrinių vertimo istorijos : dokumentai / parengė V. Žukas. – Santr. rus. – Aut.: Butkų Juzė, Kazys Binkys, Antanas Valaitis, Aloyzas Pakalniškis // Literatūra ir kalba. – ISSN 1822-7341. – [T.] 10, p. 439-442, 507.

Juozo Butkaus (Butkų Juzės) straipsniai

Vasaros darbai – įsspudžiai : [apie viešnagę Lietuvoje] / Bu-bu // Rygos naujienos. – 1911, spal. 8 (21) (Nr. 40), p. 2.

Mūsų visuomenei ypač Palangos progimnazijos auklėtiniams : [kreipimasis dėl aukų] / Palangos vidurinei mokyklai steigti komitetas: S. Vaineikienė, Okuličas, inž. Gutmanas, Butkų Juzė // Tėvynės balsas. – 1922, rugpj. 29 (Nr. 154), p. 3.

Mūsų visuomenei ypač Palangos progimnazijos auklėtiniams / Palangos vidurinei mokyklai steigti komitetas : S. Vaineikienė, Okuličas, inž. Gutmanas, Butkų Juzė. – Rubrika: Pranešimai; 3 // Socialdemokratas. – 1922, rugpj. 31 (Nr. 35), p. 4.
Kreipimasis dėl aukų.

Sielos kultūra / B.J. – Rubrika: Lietuvos žinios // Klaipėdos žinios. – 1924, lapkr. 7 (Nr. 233), p. [4].
Apie Vydūno paskaitą Klaipėdoje.

Likimas ir baimė / B. Jz. – Rubrika: Lietuvos žinios // Klaipėdos žinios. – 1924, lapkr. 5 (Nr. 231), p. [4].
Apie Vydūno paskaitą Klaipėdoje.

Vydūno „Vaidilutė“ Klaipėdoje / B. Jinas. – Rubrika: Teatras // Klaipėdos žinios. – 1924, gruod. 19 (Nr. 268), p. [2].
Apie Kauno Tautos teatro spektaklį.

„O švents yra atsiminimas…“ : [dramos „Probočių šešėliai“ fragmentas] / (Vydūnas). – Išsp. B. Jz. [Butkų Juzės] str. apie K. Donelaitį „Pagerbkime mūsų tautos Didijį dainių“ // Klaipėdos žinios. – 1925, kovo 1 (Nr. 50), priedas, p. [1].

„…Keturioliktųjų metų naikinančioji karo vilnis visu žiaurumu palietė…” / Butkų Juzė. – Persp. iš: „Vilnis” (Čikaga), 1926, kovo 23, Nr. 23 // Literatūra ir kalba. – ISSN 1822-7341. – [T.] 8, p. 281-284.

Dūda, Baltrus Klaipėda voratinkliuose / Baltrus Dūda. – Klaipėda ; Kretinga : [s.n.], 1935 (Telšiai : V. Gramalo sp.). – 63, [1] p. Kn. taip pat: [Prakalba] / Butkų Juzė, p. 3.

Kaip lietuviškoji daina lietuvius atgaivino / B. Jz. // Vakarai. – 1937, vas. 13 (Nr. 37), p. 2.
Apie lietuvių liaudies dainų rinkimą ir platinimą Mažojoje Lietuvoje. Minimas rašytojas Vydūnas.

Tautinė garbė ir Lietuvai padarytosios skriaudos mūsų literatūroje / B. Jz. – Rubrika: Kultūra // Vakarai. – 1937, kovo 15 (Nr. 61), p. 2.
Apie tautinės sąvimonės žadinimą lietuvių literatūroje. Minimas rašytojas Vydūnas.

Ką veikė lietuvis prieš keturiasdešimt metų / B. Jz. – Rec. leid.: Pasiilgimas : pasakiškas trijų veiksmų vaidinys / Vydūnas. Tilžė, 1938 // Vakarai. – 1938, rugs. 24 (Nr. 222), p. 6.

Rašytojo Vydūno pažvalgos į moterį: moteris yra laimingo šeimos židinio pagrindas / B.J. – Rubrika: Šeimos Ramovė // Vakarai. – 1938, bal. 30 (Nr. 99), p. 6.

Žemaičiai rašytojai mūsų literatūroje / rašo Butkų Juzė ; [su red. prierašu] // Žemaičių žemė. – 1943, rugs. 25 (Nr. 37), p. 3.

Lietuvos TSR rašytojai pasisako. – Aut. turinyje: Salomėja Nėris, Antanas Venclova, Juozas Baltušis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Juozas Paukštelis, Ieva Simonaitytė, Sofija Čiurlionienė, Marija Lastauskienė, Antanas Miškinis, Butkų Juzė, Teofilis Tilvytis, Kazys Binkis. – Bibliogr.: 13 pavad. // Tarybinė lietuvių literatūros kritika, 1940-1956 / Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. – Vilnius : Vaga, 1980. – P. 34-49.

Redaguoti leidiniai

Kibirkštėlė: slaptos jaunimo kuopelės laikraštėlis / redaktorius Butkų Juzė. – 1910?. – Pažvelsiai (Kretingos a.) : Butkų Juzė, 1910
Nežinomo dažnumo. – Išsp. dauginimo prietaisu?. – Aprašyta iš šaltinių.

Upelis: Pažvelsio kaimo pažangaus jaunimo kuopelės laikraštėlis / redaktorius Butkų Juzė. – 1910. – Pažvelsis (Kretingos a.) : Butkų Juzė, 1910
Nežinomo dažnumo. – Rankraštis. – Aprašyta iš šaltinių.

Upelis: [Telšių gimnazijos aušrininkų kuopelės laikraštėlis] / r[edaktorius Butkų Juzė]. – 1912, Nr. 1 (geg. 24)-[1914], Nr. 7 ([rugsėjis]). – [Telšiai] : [Telšių gimnazijos aušrininkų kuopelė], 1912-[1914]
Įvairaus dažnumo. – Rankraštis, 1912, Nr. 1-1914, Nr. 5; išsp. šapirografu, 1914, Nr. 6-7. – Matmenys: 22 cm, 1912, Nr. 1; 23 cm, 1913, Nr. [2]; 28 x 14 cm, 1913, Nr. 3-1914, Nr. 5; 36 x 13 cm, 1914, Nr. 6; 29 cm, 1914, Nr. 7.

Žadintojas: Pažvelsio kaimo pažangiojo jaunimo kuopelės laikraštėlis / red. Butkų Juzė. – 1911-1914. – Pažvelsis, Telšių a. : Butkų Juzė, 1911-1914
Įvairaus dažnumo. – Rankraštis?. – Aprašyta iš šaltinių.

Sūkurys: [Voronežo moksleivių aušrininkų laikraštėlis] / [redaguoja redakcinė komisija: Butkų Juzė, Julius Janonis, Ladas Vladas Serbenta]. – 1915, Nr. 1-1916, [Nr. 5]. – [Voronežas] : [Voronežo moksleiviai aušrininkai], 1915-1916.
Nežinomo dažnumo. – Virš. paantr.: Voronežo aušrininkų laikraštėlis [užrašyta ranka], 1916, Nr. 4. – Red. komisija: [Uršulė Bridžiūtė, Butkų Juzė, Ladas Vladas Serbenta], 1916. – Išsp. hektografu. – Aprašyta iš 1915, Nr. 1; 1916, Nr. 3, 4.

Savaitė: įdomiausias savaitraštis Lietuvoje / redaktorius-leidėjas J. Butkus. – 1933, geg. 14/20 (Nr. 1)-birž. 18/25 (Nr. 6). – Klaipėda : J. Butkus, 1933. – Savaitinis. – Priedai: Savaitės priedas.
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000457243

Apie Juozą Butkų

[Recenzija]. – Rubrika: Bibliografija. – Rec. leid.: Verkiančios rožės / Butkų Juzė. [s.l.], 1921 // Tėvynės balsas. – 1922, bal. 15-16 (Nr. 47), p. 5.

1932 m. balandžio mėn. 30 d. 20 val. Tilmanso teatro salėje steig. Liaudies teatrui remti ruošiamas vakaras-balius : [Butkų Juzės 2-jų v. komedija „Palaidūnas“] : [skelbimas]. – [Kaunas : s.n., 1932] (Kaune : M. Kuktos sp.). – [1] p. Išplėstinė antr.: Tūkstantis devyni šimtai trisdešimt antrųjų m. balandžio mėn. trisdešimtą d. dvidešimtą val. Tilmanso teatro salėje steig. Liaudies teatrui remti ruošiamas vakaras-balius. Bus pastatyta Butkų Juzės dviejų v. komedija „Palaidūnas“.

Anglickis, Stasys Žodis, augęs iš žemės : memuarų eskizai // Varpai. – ISSN 1392-0669. – [Nr.] 12 (1998), p. 147-160.
Įterpiami A. Kniūkštos, I. Simonaitytės, Butkų Juzės, P. Genio, P. Gintalo, S. Santvaro laiškai, rašyti S. Anglickiui, susiję su „Žemaičių“ antologijos leidimu ir kt.

Anglickis, Stasys Žodis, augęs iš žemės : memuarų eskizai // Varpai. – ISSN 1392-0669. – [Nr.] 10 (1996), p. 24-31.
Įterpti Butkų Juzės, E. Simonaitytės, Pr. Genio, S. Santvaro, J. Šimkaus, P. Gintalo, F. Neveravičiaus, L. Janušytės, S. Būdavo ir M. Vaitkaus laiškai, susiję su „Žemaičių“ antologijos leidimu ir kvietimu į 1936 m. Šiauliuose organizuojamą žemaičių rašytojų literatūros vakarą.

Aukštuolytė, Virginija Apaštalinis palaiminimas lapiškiui. – Įvertinimas // Banga. – ISSN 1392-4427. – 2005, liep. 16, p. 1.
Mikoliškių bažnyčioje minint poeto Butkų Juzės 112-ąsias gimimo metines, jo sūnėnui zakristijonui Vincui Butkui įteiktas popiežiaus Benedikto XVI padėkos raštas.

Bičiūnas, Vytautas Pranas [Recenzija] / L. Straigis. – Rec. leid.: Žemės liepsna / Butkų Juzė ; [piešiniai V. Dubeneckio]. [S.l.], [1920] // Krivulė. – 1923, Nr. 1, p. 19-20.

Brazdžionis, Bernardas Lietuvių vaikų literatūra / Bern. Brazdžionis. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: 1942, Nr. 16-20, 1943, Nr. 1-5 // Žiburėlis. – 1943, Nr. 6-7 (bal. 1), p. 101-105.
Minimas Butkų Juzė.

Butkų Juzė (1893-1947) // Lietuvių rašytojai. – Vilnius : Vaga, 1979-1993. – [T.] 1, p. 306-311.

Garsūs krašto žmonės: [biografijos] / Kazys Misius // Tauragės kraštas / [sudarytoja Dalia Klajumienė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. – P. 489-504.
Butkų Juzė, 1893-1947.

Genys, Pranas Žemaičiai – mūsų literatūros kūrėjai / Rubrika: Kultūrinis gyvenimas // Žemaičių žemė. – 1941, gruod. 6 (Nr. 26), p. 3.
Minimi lietuvių literatūros ir raštijos veikėjai: K. Donelaitis, D. Poška, S. Valiūnas, S. Stanevičius, M. Valančius, S. Daukantas, L. Ivinskis, Žemaitė, Maironis,  Vydūnas, S. Čiurlionienė-Kymantaitė, I. Simonaitytė, M. Vaitkus, Butkų Juzė, S. Anglickis, F. Neveravičius, M. Linkevičius, N. Mazalaitė, S. Santvaras.

Gira, Liudas Mūsų literatūros balansas / E. Radzikauskas. – Portr. // Gubos. – Kaunas : „Lietuvos” redakcijos leidinys, 1927. – P. 150-163.
Apie lietuvių grožinės literatūros ir knygų rinkos krizę po 1922 m.; minimi: Maironis, Vydūnas, Šatrijos Ragana, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, K. Pakalniškis, A. Sabaliauskas, Vaižgantas, V. Krėvė, A. Vienuolis, S. Šemerys, Butkų Juzė, ir kt.

Jankauskaitė, Teofilė Vargdienių dainius : poetui Butkų Juzei liepos 21-ąją būtų sukakę 115 metų : (1893 07 21 – 1947 04 22) // Opozicija. – ISSN 2029-1329. – 2008, rugpj. 6, p. 4.

Juodytė, Gražina Butkų Juzės gatvė. – Iliustr. // Klaipėdos akvarelės / Gražina Juodytė. – Klaipėda : Vakarų ekspresas, 2009-. – D. 4, p. 146-153.
Apie rašytoją ir pedagogą Butkų Juzę (Juozą Butkų), jo vardu pavadintą Klaipėdos miesto gatvę.

Juodytė, Gražina Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (404). – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – ISSN 1392-7590. – 2015, rugpj. 25, p. 13.
Apie I pasaulinio karo vokiečių lakūną K. Volfą, pedagogą, poetą Butkų Juzę ir Butkų Juzės gatvės 3-iąjį namą.

Kalpokas, Petras Butkų Juzės portretas = Portrait of Butkų Juzė : [apie 1925, tapyba : spalvota reprodukcija / Petras Kalpokas]. – Gretut. tekstas liet., angl. // Lietuvos valstybės kūrėjai / į anglų kalbą vertė Laimutė Zabulienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2006. – T. 2, P. 40.
Originalas saugomas Lietuvos dailės muziejuje.

Kondratas, Benjaminas [Butkų Juzė : poetas : biografija] // Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004-. – Kn. 6, p. 46-48.

Korsakas, Kostas Lietuvių tarybinė literatūra (1940-1945 metais) // Literatūros raida / Kostas Korsakas. – Vilnius : Vaga, 1985. – p. 480-502.
Žymesni literatūrinio gyvenimo faktai, minimas Juozas Butkus.

Krištaponis, Vilmantas Žemaičių žemės poeto gyvenimo kelias. – Portr. – Pab. Pradžia: Nr. 15 // Opozicija. – ISSN 2029-1329. – 2008, rugpj. 6, p. 4-5; 2008, rugpj. 20, p. 5.
Poeto Butkų Juzės 115-osioms gimimo metinėms.

Kryževičiūtė, Teklė Kai eilėmis dovanodavo sparnus. – Iliustr. // Žemaičių žemė. – ISSN 1392-2610. – 2012, Nr. 1, p. 33-39.
Prisiminimai apie Butkų Juzę.

Mažutis, Kazys Žemaičių antologija. – Tas pats straipsnis išsp. Nr. 15/16. – Rec. leid.: Žemaičiai / suredagavo Stasys Anglickis. Kaunas : Sakalas, 1938 // Draugija. – 1938, Nr. 13/14, p. 505-508 1938, Nr. 15/16 (rugpj. 20), p. 505-508.
Apie regioninę antologiją ir joje dalyvaujančius autorius: S. Anglickį, Žemaitę, Vydūną, I. Simonaitytę, Butkų Juzę, S. Čiurlionienę-Kymantaitę, M. Vaitkų, F. Neveravičių, N. Mazalaitę, J. Šimkų, S. Santvarą, P. Genį, S. Būdavą, K. Dulkę, P. Gintalą, M. Linkevičių.

Mūsų dainiai: [fotoportretai]. – Turinys: M. Gustaitis; Liudas Gira; M. Vaitkus; Adomas Lastas; Juozas Mikuckis; Kalėdų Kaukė – Kl. Jurgelionis; Putinas; Butkų Juzė; Petras Vaičiūnas; Faustas Kirša; Bronė Buivydaitė; Balys Sruoga; Kazys Binkis; Juozas Tysliava // Krivulė. – 1923, Nr. 5, p. 6, 9.

Naujausios „Sakalo“ knygos // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1938, kovo 19 (Nr. 125), p. 2. Leidinių sąrašas su trumpomis anotacijomis; minimi autoriai: L. Janušytė, V. Petravičius, I. Simonaitytė, S. Anglickis, Vydūnas, Butkų Juzė, S. Čiurlionienė, M. Vaitkus, F. Neveravičius, J. Šimkus, N. Mazalaitė, S. Santvaras, P. Genys, S. Būdavas, K. Dulkė, P. Gintalas, M. Linkevičius, P. Babickas ir kt.

Naujokaitis, Pranas Butkų Juzė. Julius Janonis // Lietuvių literatūros istorija / Pranas Naujokaitis. – Čikaga : JAV LB Kultūros Taryba, 1973-1976. – T. 2, p. 504-516.

Petreikis, Tomas Butkų Jūzė – žemaitiškos sielos poetas. – Portr. // Labas, Žemaitija. – ISSN 1822-5292. – 2007, rugpj. 17-23 (Nr. 31), p. 9.

Petreikis, Tomas Mintys apie žemaičių himną // Labas, Žemaitija. – ISSN 1822-5292. – 2007, vas. 2-8 (Nr. 5), p. 3.
Minimas Butkų Juzė.

Raila, Bronys „Šio dviveiksmio Butkų Juzės dramatinio (tikriau – dramatizuoto) veikalėlio turinys labai paprastas…” : [recenzija] / Br. Raila. – Rec. leid.: Palaidūnas / Butkų Juzė. Šiauliai : „Kultūros“ bendrovės leidinys, 1925 // Lietuva. – ISSN 1822-6418. – 1925, liep. 18 (Nr. 158) p. 3.

Savickis, Jurgis [Recenzija]. – Rubrika: Knygų lobis. – Rec. leid.: Žemės liepsna / Butkų Juzė. [Berlin], [1920] // Sekmoji diena. – 1921, bal. 24 (Nr. 8), p. 7-8.

Spevakovienė, Bronislava Pirmajam Palangos valstybinės viešosios bibliotekos vedėjui Butkų Juzei – 120 metų. – Iliustr. // Palangos tiltas. – ISSN 1648-1844. – 2013, liep. 19 (Nr. 54), p. 7.
Butkų Juzė – poetas, dramaturgas, pedagogas, žurnalistas, bibliotekininkas. Tikroji pavardė -Juozas Butkus.

Striogaitė, Dalia Poezijos ir prozos antologija „Žemaičiai” – etninio solidarumo ir sąmoningumo vainikas. – Portr. – Rec. leid.: Žemaičiai / suredagavo Stasys Anglickis. Kaunas : Sakalas, 1938 // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2004, gruod. 4, p. 8.
Minimas Butkų Juzė.

Šemerys, Salys Butkų Juzė / Salys Šemerys ; [su prier. apie aut.] // Literatūra ir kalba. – ISSN 1822-7341. – [T.] 20, p. 270-272, 491.
Apie poetą ir dramaturgą.

Šemerys, Salys Butkų Juzė // Žmonės mano gyvenime / Salys Šemerys. – Klaipėda : Eldija, 1997. – P. 34-36.

Šešelgis, Aleksandras „Trečio fronto”archyvas : [„trečiafrontininkų” korespondencija] / A. Šešelgis. – Bibliogr. išnašose // Literatūra ir kalba. – ISSN 1822-7341. – [T.] 15, p. 157-288.

Šeškevičienė, Irena Butkų Juzės pėdsakais Kretingoje. – Iliustr. – Rubrika: Įamžinę savo darbu. – Turinys: Kitoniškas ūkininkas ; Giminystės paieškos tarp bendrapavardžių ; Atminimo vietos – nepažymėtos // Pajūrio naujienos. – ISSN 1648-3901. – 2011, bal. 22, priedas „Mūsų žmonės”, Nr. 4, p. 9-10.

Šikšnelis, Juozas Klaipėdos krašto literatūrinės tradicijos. – Iliustr. // Rambynas. – ISSN 1822-7163. – 2013, Nr. 1 (rugsėjis), p. 39-43. Minimas Butkų Juzė.

Vaižgantas Pernykštė dailioji mūsų litėratūra / Vaižgantas // Lietuva. – ISSN 1822-6418. – 1921, saus. 21 (Nr. 16), p. [1].
Grožinės literatūros ir leidybos apžvalga; straipsnyje minimi: M. Vaitkus, Maironis, K. Binkis, B. Sruoga, J. Butkus, M. Hofmanas-Ateivis, K. Ivaška, A. Lastas-Adomas Juodasai, A. Jakštas, J. Šnapštys-Margalis, Vaižgantas, A. Vienuolis, B. Laucevičius-Vargšas, A. Rucevičius, P. Ruseckas, M. Valančius, S. Kymantaitė-Čiurlionienė, Vydūnas, P. Vaičiūnas, M. Pečkauskaitė, K. Puida, A. Sabaliauskas-Žalia Rūta, A. Šmulkštys-Paparanis, P. Mašiotas, A. Giedraitis-Giedrius ir kt.

Vaižgantas Verkiančios rožės. Butkų Juzė : [recenzija]. – Rec. leid.: Verkiančios rožės / Butkų Juzė. [S.l.] : [s.n.], [1921 // Raštai / Vaižgantas. – Vilnius : Pradai, 1994-. – [T.] 20, p. 308.

Žymantas, Jaunius Butkų Juzė – pirmasis Palangos bibliotekos vedėjas. – Iliustr., portr. // Vakarinė Palanga. – ISSN 2029-1884. – 2015, lapkr. 21-25 (Nr. 86), p. 12.
Apie poetą, žurnalistą, dramaturgą, pedagogą, bibliotekininką J. Butkų (Butkų Juzė) – pirmą Palangos bibliotekos vadovą.

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai