(+370 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius balandžio 2024
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
01
02030405
06
07
080910111213
14
1516171819
20
21
222324252627
28
2930
Visi renginiai

Sukurta 2021-04-01

Atnaujinta 2021-04-01

Tėvas Augustinas Dirvelė OFM

Tėvui Augustinui Dirvelei OFM – 120

Apie parodą

2021 metų balandžio 3 d. sukanka 120 metų, kai gimė kunigas, pranciškonas, bažnyčios veikėjas, švietėjas, Kretingos garbės pilietis, politinis kalinys Antanas Dirvelė (tėvas Augustinas OFM) [1901–1948].

Tai buvo vienas iškiliausių tarpukario Lietuvos pranciškonų kunigų, palikęs ryškų pėdsaką pranciškonų vienuolijos istorijoje. Tėvas Augustinas Dirvelė pasižymėjo nepaprasta iškalba, organizatoriaus talentu, garsėjo kaip misionierius bei religinių spaudos leidinių redaktorius. Amžininkai pasakoja, kad Tėvas Augustinas nepraeidavo nė pro vieną žmogų nepakalbinęs – nesvarbu, vargšas, senas ar vaikas, – jis visuose sugebėjo matyti Dievo atvaizdą.

Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM apibūdindamas šią neeilinę asmenybę Kretingos mieste palikusią žymų savo neilgo, tačiau garbingo ir kartu tragiško gyvenimo pėdsaką, rašo „Augustinas Dirvelė buvo plataus mąstymo ir labai ūkiškas žmogus – jo rūpesčiu tuo pačiu metu buvo pastatyti ir kiti statiniai: Pranciškonų gimnazija, Lurdas, Jurgio Pabrėžos kapas. O Šv. Antano rūmai įrengti pagal aukščiausius to meto inžinerijos pasiekimus: pastatas buvo elektrifikuotas, – elektra buvo tiekiama iš elektrinės prie gimnazijos tvenkinio. Rūmuose buvo įrengta labai kokybiška šildymo sistema“.

Šioje parodoje visuomenei pristatome šio neeilinio žmogaus asmenybę, jo nuopelnus Kretingai.  Pateikiami dokumentai iš Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo bei įvairių interneto šaltinių, tame tarpe – Skaitmeninio kultūros paveldo (ePaveldas) ir Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portalų.

Parodą parengė Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė

Tėvas Augustinas Dirvelė OFM

Tėvas Augustinas Dirvelė OFM, XX a. 4-as dešimtmetis

Tėvas Augustinas Dirvelė OFM, XX a. 4-as dešimtmetis

Biografija

Gimė 1901 metų balandžio 3 dieną Juodupėnų kaime, Slavikų valsčiuje.

Mirė 1948 metais Irkutske.

Kunigas, pranciškonas,  provincijolas, bažnyčios veikėjas, švietėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis, politinis kalinys.

Gimė valstiečių šeimoje, krikšto metu gavo Antano vardą.

1918 metais pradėjo mokytis Jurbarko keturmetėje „Saulės“ progimnazijoje. 1921 m. rugsėjo 10 d.  įstojo į Pranciškonų vienuolyną Kretingoje, gavo Augustino vardą. 1923-aisais stojo į Kauno kunigų seminariją, kurios vadovybė, pastebėjusi jo gabumus, 1924 m. išsiuntė mokytis į Silezijos (Vokietija) pranciškonų seminariją. 1925 m. rugsėjo 14 d. priėmė amžinus vienuolio įžadus. Baigęs Vroclavo pranciškonų kunigų seminariją, 1928 m. liepos 15 d. kardinolo Bertrand įšventintas į kunigus.

Grįžęs į Lietuvą tėvas Augustinas Dirvelė apsigyveno Žaliakalnyje Kaune, 1929 m. buvo „Šv. Pranciškaus varpelio“ redaktoriumi, o nuo 1930 metų pradžios veikė Kretingoje.

1930 m. buvo išsiųstas misionieriumi į JAV, kur lankė išeivijos lietuvių parapijas, sakė pamokslus, rinko lėšas būsimos Pranciškonų gimnazijos statybai.

Grįžęs į Lietuvą, 1931 m. lapkričio 19 d. paskirtas Kretingos pranciškonų vienuolyno gvardijonu, važinėjo po Lietuvą su misijomis ir pamokslais. 1932 m. kovo 12–20 d. vedė rekolekcijas Kauno katedroje. Jo dvasingi pamokslai sutraukdavo minias žmonių.

1930–1934 m. dvasininkas leido religinio turinio savaitraštį „Sansum Corda“, 1934–1940 m. – „Misijų metraštį“. 1934 m. vėl paskirtas žurnalo „Šv. Pranciškaus varpelis“ redaktoriumi. 1936 m. šio leidinio pavadinimą Augustinas Dirvelė pakeitė į „Pranciškonų pasaulis“ ir redagavo jį iki leidimo pabaigos (1940 m.).

1932 m. Kretingoje inicijavo berniukų gimnazijos rūmų prie vienuolyno statybą, pats vyko pas popiežių Pijų XI ieškodamas palaikymo steigiant vienuolyno mokymo įstaigą. 1932–1939 m. buvo gimnazijos rektoriumi.

1936 m. įkūrė Švč. Mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregaciją.

1936–1939 m. išrinktas Lietuvos pranciškonų provincijolu. Tėvas Augustinas Dirvelė visoje Lietuvoje garsėjo pamokslais, šelpė vargstančius, organizavo labdarą. Jo šelpiami keliasdešimt mokinių gavo išsilavinimą.

1939 m. rugsėjį paskirtas Pajūrio (Šilalės raj.) konvento vikaru. 1940 m., sovietų valdžiai nacionalizavus Pajūrio vienuolyno pastatus, sugrįžo į Kretingą. Vienuolyne neradęs vienuolių, spėjusių pasitraukti į Vokietiją, trauktis nusprendė ir jis su dar vienu pranciškonu broliu Liucijumi Martušiu (Stanislovu Martušiu). 1940 m. liepos 12 d. abu sulaikyti mėginant pereiti TSRS–Vokietijos sieną. Įkalintas šv. Antano namelio rūsyje, vėliau pervežtas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. 1941 m. balandžio 1 d., kartu su kitais Kauno kalėjimo kaliniais, patalpintas į Stolypino vagono geležinį narvą ir išvežtas į Maskvą, į kalinių persiuntimo kalėjimą. Iš Maskvos, po dviejų savaičių kelionės traukiniu, atvyko į naujai statomo geležinkelio Kotlas–Vorkuta Pečioros stotį. Iš ten, nakties metu, apsaugos su šunimis lydimi, šviesinėmis raketomis apšviečiant kelią, pėsti keliavo iki Kasju upės, kur pradėtuose įrenginėti mediniuose barakuose ir palapinėse buvo skirta gyventi ir dirbti.

Tolesnis A. Dirvelės likimas nežinomas. Vienų liudininkų teigimu jis bandė pabėgti iš Vorkutos lagerio ir 1948 m. enkavedistų buvo nušautas. Kiti teigia, jog 1947 m. Antanui Dirvelei pavyko pabėgti, bet po metų Sibire jis rastas ir nušautas. Duomenys sutampa tik dėl mirties datos – 1948 m.

A. Skaisgiris iš savo tėvo J. Skaisgirio, kalėjusio iki 1943 m. Komijos lageriuose, pasakojimų prisimena, kad 1941 m. A. Dirvelė nusprendė pabėgti po to, kai jam sapne apsireiškė Švč. Mergelė Marija, ir tai jis suprato kaip pranašišką sapną, pradėjo džiovinti duoną ir kaupti maisto atsargas pabėgimui. Tačiau daugiau apie A. Dirvelės likimą J. Skaisgiris nieko negirdėjęs. Apie jį neteko skaityti ir buvusių Komijos lagerių kalinių atsiminimuose.

Lietuvos KGB archyvuose jokios medžiagos apie A. Dirvelę neišliko, matyt, jis buvo ištremtas be teismo nuosprendžio.

Kretingos personalijų žinynas


Parodoje naudotų nuotraukų šaltiniai:

https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/150000032616856?s_id=RLJDt9A39GosFoig&s_ind=23&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/107491328?s_id=RLJDt9A39GosFoig&s_ind=19&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/107343684?s_id=RLJDt9A39GosFoig&s_ind=18&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/108107675?s_id=RLJDt9A39GosFoig&s_ind=14&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/6766443?s_id=ZQtmey5y2AnAD3OP&s_ind=96&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/107347281?s_id=ZQtmey5y2AnAD3OP&s_ind=125&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/200000001441438?s_id=EeQWtfLt1KMY0uoF&s_ind=12&valuable_type=EKSPONATAS https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB005CFCC8 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130001593148 https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000844625 https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/216494016?s_id=aKtwfytxjxezZRpf&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/6783407?s_id=ZQtmey5y2AnAD3OP&s_ind=99&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/6769104?s_id=ZQtmey5y2AnAD3OP&s_ind=98&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/66416713?s_id=fnTQ28ebRoVkYxOB&s_ind=9&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/31689218?s_id=ZQtmey5y2AnAD3OP&s_ind=38&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/289643657?s_id=ZQtmey5y2AnAD3OP&s_ind=180&valuable_type=EKSPONATAS https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/251070496?s_id=ZQtmey5y2AnAD3OP&s_ind=186&valuable_type=EKSPONATAS

A. Dirvelės dvasinė ir švietėjiška veikla

A. Dirvelė – leidinių redaktorius

A. Dirvelės iniciatyva pastatyti statiniai Kretingoje

Papildomos nuorodos

Tėvas Augustinas Dirvelė

Tėvas Augustinas Dirvelė

Kretingos Lurdas

Kretingos Lurdas

Kretinga šventė Valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų

Kretinga šventė Valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų

Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacija

http://www.vitaconsecrata.lt/biblioteka/archyvas/naujienu-archyvas/kretingos-sv-pranciskaus-seserys-svencia-80-meti-2016-12-09

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
  • J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
  • Tel. (+370 445) 78 984
  • [email protected]

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai