(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius gruodžio 2022
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai

Sukurta 2012-10-30

Atnaujinta 2018-11-15

Armalis Adolfas (Adolpas)

Gimė 1914 metų kovo 20 dieną Šašaičiuose, Kretingos valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 2000 metais Floridoje, JAV.

Ekonomistas, visuomenės veikėjas.

1937 m. baigė Vilkaviškio kunigų seminariją [2], tačiau kunigu įšventintas nebuvo, vedė Genovaitę Galvanauskaitę [3]. 1940 m. pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1949 m. Pabaltijo universitete Hamburge-Pinneberge gavo ekonomikos magistro laipsnį. 1955 m. Čikagos (JAV) universitete įgijo verslo administravimo magistro laipsnį [2]. Parašė ir Lietuvoje išleido knygą apie socialinę rūpybą [3].

Dalyvavo rezistencijoje. 1941 m. kalintas Klaipėdos kalėjime, nacių koncentracijos stovykloje Soldau; iš ten išsiųstas darbams į Rytų Prūsiją. 1941 m. grįžo į Lietuvą, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV, gyveno Čikagoje. Nuo 1979 m. gyveno St. Petersburge, Floridoje [2]. 1945–1946 m. redagavo serialinio leidinio „Leiskit į Tėvynę“ nepaprastą laidą [4].

1955–1974 m. dirbo bendrovės „Thomas E. Toepfer“ Lansinge, Ilinojaus valstijoje, raštinės vedėju. 1974–1979 m. (iki pensijos) – bendrovės „Thomas Havey and company“ sąskaitybos revizoriumi [2].

Persikėlus į Floridą aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje: 1981 m. tapo Floridos lietuvių klubo St. Petersburge vicepirmininku, 1982 m. – pirmininku, 1985–1988 m. buvo Lietuvių bendruomenės Floridos apygardos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo narys, nuo 1988 m. buvo JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys, socialinių reikalų komisijos narys; St. Petersburge įsteigė ir vadovavo socialinių reikalų skyriui. Surengė kultūrinių renginių, jiems vadovavo. Buvo Lietuvių enciklopedijos bendradarbis [2], išeivijos kultūros žurnalo „Aidai“ garbės prenumeratorius [5].

Mirė Floridoje, JAV [6].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Armalis Adolfas [nuotrauka]. Gailės Dapšienės asmeninis archyvas.
  2. [Gailės Dapšienės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2016, 1 lap.
  3. Armalis Adolfas: [biografija]. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. T. 1. P. 49. ISBN 5-420-01416-5.
  4. Armalis Adolfas. LIBIS [paieškos informacija].
  5. „Aidų“ rėmėjai. Iš Aidai: mėnesinis kultūros žurnalas [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos pranciškonai, [2008] [žiūrėta 2008 m. spalio 21 d.]. Prieiga per internetą <http://aidai.us/index.php?option=com_content&view=article&id=210:ki&catid=45:7301&Itemid=63>.
  6. Adolfas Armalis. Iš Ancestry.com: source for family history online [interaktyvi duomenų bazė]. [b. v.]: The Generations Network, 2009 [žiūrėta 2009 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą <http://search.ancestry.com>.

Parengė Lina Buikienė, 2009; Jolanta Klietkutė, 2016

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai