(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-10-30

Atnaujinta 2018-11-15

Armalis Adolfas (Adolpas)

Gimė 1914 metų kovo 20 dieną Šašaičiuose, Kretingos valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 2000 metais Floridoje, JAV.

Ekonomistas, visuomenės veikėjas.

1937 m. baigė Vilkaviškio kunigų seminariją [2], tačiau kunigu įšventintas nebuvo, vedė Genovaitę Galvanauskaitę [3]. 1940 m. pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1949 m. Pabaltijo universitete Hamburge-Pinneberge gavo ekonomikos magistro laipsnį. 1955 m. Čikagos (JAV) universitete įgijo verslo administravimo magistro laipsnį [2]. Parašė ir Lietuvoje išleido knygą apie socialinę rūpybą [3].

Dalyvavo rezistencijoje. 1941 m. kalintas Klaipėdos kalėjime, nacių koncentracijos stovykloje Soldau; iš ten išsiųstas darbams į Rytų Prūsiją. 1941 m. grįžo į Lietuvą, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV, gyveno Čikagoje. Nuo 1979 m. gyveno St. Petersburge, Floridoje [2]. 1945–1946 m. redagavo serialinio leidinio „Leiskit į Tėvynę“ nepaprastą laidą [4].

1955–1974 m. dirbo bendrovės „Thomas E. Toepfer“ Lansinge, Ilinojaus valstijoje, raštinės vedėju. 1974–1979 m. (iki pensijos) – bendrovės „Thomas Havey and company“ sąskaitybos revizoriumi [2].

Persikėlus į Floridą aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje: 1981 m. tapo Floridos lietuvių klubo St. Petersburge vicepirmininku, 1982 m. – pirmininku, 1985–1988 m. buvo Lietuvių bendruomenės Floridos apygardos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo narys, nuo 1988 m. buvo JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys, socialinių reikalų komisijos narys; St. Petersburge įsteigė ir vadovavo socialinių reikalų skyriui. Surengė kultūrinių renginių, jiems vadovavo. Buvo Lietuvių enciklopedijos bendradarbis [2], išeivijos kultūros žurnalo „Aidai“ garbės prenumeratorius [5].

Mirė Floridoje, JAV [6].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Armalis Adolfas [nuotrauka]. Gailės Dapšienės asmeninis archyvas.
  2. [Gailės Dapšienės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2016, 1 lap.
  3. Armalis Adolfas: [biografija]. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. T. 1. P. 49. ISBN 5-420-01416-5.
  4. Armalis Adolfas. LIBIS [paieškos informacija].
  5. „Aidų“ rėmėjai. Iš Aidai: mėnesinis kultūros žurnalas [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos pranciškonai, [2008] [žiūrėta 2008 m. spalio 21 d.]. Prieiga per internetą <http://aidai.us/index.php?option=com_content&view=article&id=210:ki&catid=45:7301&Itemid=63>.
  6. Adolfas Armalis. Iš Ancestry.com: source for family history online [interaktyvi duomenų bazė]. [b. v.]: The Generations Network, 2009 [žiūrėta 2009 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą <http://search.ancestry.com>.

Parengė Lina Buikienė, 2009; Jolanta Klietkutė, 2016

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai