(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Abėcėlinė rodyklė

T

Taicas Judelis

tarpukario Kretingos pramonininkas, verslininkas

Tamašauskas Pranas

kariškis, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas

Tamošaitytė Sigita

dainuojamosios poezijos kūrėja, pedagogė

Tamošauskas Antanas

pirmasis Kretingos miesto meras

Tamošauskas Julijonas

kunigas, Darbėnų bažnyčios altarista jubiliatas

Tamošiūnas Jonas

(brolis Mykolas Tamošiūnas OFM) – kunigas, pranciškonas, spaudos bendradarbis

Tarasevičius Napoleonas

medikas, gydytojas

Tarvydas Balys

pedagogas, kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis

Tarvydas Juozas

literatūros tyrinėtojas, kritikas, pedagogas

Tarvydas Leonardas (Leonas)

(tėvas Leonas Tarvydas OFM) – Kretingos vienuolyno gvardijonas, bernardinų kunigas, knygnešių rėmėjas

Telšinskis Jonas

visuomenės veikėjas, Rainių kankinys

Tijūnaitis-Laurinavičius Juozas

(kun. Odorikas Laurinavičius) – kunigas, pranciškonas

Tiškevičius Aleksandras

visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos gynėjas, mecenatas

Tiškevičius Juozapas

kultūros ir meno mecenatas, Palangos kurorto įkūrėjas

Tiškevičius Kazimieras Justinas Viktoras Marija

savanoris kūrėjas, karininkas, savivaldybininkas, verslininkas, 1941 m. sukilimo dalyvis

Tiškevičius Vladislovas

visuomenės veikėjas, kolekcininkas, Vilniaus mokslo ir meno draugijos muziejaus įkūrėjas

Tiškevičiūtė Marija

visuomenės veikėja, literatė, pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja

Tiškus Antanas

tarnautojas savivaldybininkas, raštininkas, visuomenės veikėjas

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai