(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–19.00, VI 10.00–15.00, VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau

Sukurta 2012-10-30

Atnaujinta 2018-11-15

Augutis Pranas

Pranas Augutis [1]

Gimė 1927 metų rugsėjo 13 dieną Kretingoje.

Pedagogas, socialinių mokslų daktaras.

1948 m. baigė Kretingos gimnaziją, 1950 m. – Klaipėdos mokytojų institutą, 1954 m. – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą [1].

Baigęs Klaipėdos mokytojų institutą, 1950-1953 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Gelvonų (Širvintų r.) vidurinėje mokykloje [1]. Mokytojavo Skuodo rajono Mosėdžio vidurinėje mokykloje, 1955-1967 m. buvo šios mokyklos direktorius [2]. Nuo 1967 m. iki 1976 m. buvo Pakruojo vidurinėse mokyklos direktorius. 1976 m. įstojęs į Vilniaus universiteto aspirantūrą, dirbo Šiaulių pedagoginiame institute, Pradinio mokymo metodikų katedroje, dėstytoju. 1982 m. Vilniaus universitete apgynęs socialinių mokslų daktaro disertaciją tema „Visų mokinių mokymosi aktyvumas pamokoje – pradinių klasių mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių kokybės gerinimo faktorius“, buvo paskirtas Katedros vedėju. Buvo Šiaulių universiteto Senato narys [1].

Išleistos knygos: „Mokymo proceso valdymo galimybės pradinių klasių lietuvių kalbos pamokose“ (1984), „Lietuvių kalbos mokymo pradinėse klasėse metodikos įvadas“ (1989), „Pedagoginės sąveikos ir mokymo proceso valdymo aspektai pamokoje“ (1998) [3]. Kartu su kitais parengė leidinį „Šiaulių universiteto emeritų darbų ir gyvenimo versmė“ (2007) [4].

Dalyvavo mokslinėse konferencijose pedagogikos, metodikos, kalbos kultūros klausimais [1]. Straipsnius skelbė respublikos mokslinėje spaudoje, dalyvavo kompleksiniuose tyrimuose [5].

Literatūra ir šaltiniai

 1. [Prano Augučio atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2009, 2 lap. Nuotr.
 2. Mokyklos istorija [interaktyvus]. Iš Mosėdžio gimnazija. Mosėdis: Mosėdžio vidurinė mokykla, 2003. Atnaujinta 2007 m. kovo 1 d. [žiūrėta 2009 m. sausio 29 d.]. Prieiga per internetą <http://www.mosedis.lt/?rodyti=istorija>.
 3. Augutis Pranas. Iš Lietuvių kalbininkų sąvadas [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], 2000 [žiūrėta 2009 m. sausio 29 d.]. Prieiga per internetą <http://www.ipc.lt/21z/mokymas/intermok/projektai/kalbininkai/>
 4. PRĖSKIENIS, Bronius. „Emeritus“ klubo įkūrimas ir jo šiandiena. Iš Šiaulių universitetas [interaktyvus]. Šiauliai: Šiaulių universitetas, [b. m.] [žiūrėta 2009 m. sausio 29 d.]. Prieiga per internetą <http://www.su.lt/article/archive/1282>.
 5. Pedagogai: Augutis Pranas. Iš Biografinis žinynas „Šiaulių šviesuomenė: 1918-2005“ [interaktyvus]. Parengė Audronė Baškienė; Danutė Darbutienė. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, [b. m.]. Atnaujinta 2008 m. gruodžio 16 d. [žiūrėta 2009 m. sausio 29 d.]. Prieiga per internetą <http://www.savb.lt/Pedagogai>.

Parengė Lina Buikienė, 2009

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
 • J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
 • Tel. (8 445) 78 984
 • biblioteka@kretvb.lt
Dažniausiai užduodami klausimai