(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius rugpjūčio 2022
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai

Sukurta 2012-10-30

Atnaujinta 2018-11-15

Bagdonas Apolinaras

(TĖVAS BENEDIKTAS BAGDONAS OFM)

Gimė 1907 metų liepos 23 dieną Plungėje.

Mirė 1977 metų gruodžio 20 dieną, Toronto vienuolyne, Kanadoje.

Kunigas, pranciškonas, paskutinysis sovietų panaikintos Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas.

1922 m. įstojęs į Pranciškonų ordiną, mokslus ėjo Kretingoje, Breslau (Vokietijoje), Ženevoje (Italijoje) ir VDU Kaune. 1930 m. įšventintas kunigu, redagavo šv. Pranciškaus Varpelį, viršininkavo Kauno vienuolyne ir ėjo Kaune Vytauto Didžiojo bažnyčios rektoriaus pareigas [1], kelias kadencijas buvo Lietuvos pranciškonų komisariato patarėjas, klierikų magistras [3]. 1943 m. spalio 4 d. paskirtas Lietuvos pranciškonų provincijolu [1], šias pareigas ėjo ir pasitraukęs į Vokietiją bei Austriją [3].

1944 m. rudenį pasitraukė Vokietijon, vėliau Austrijon, ir ligi 1950 m. balandžio tvarkė tremtyje esančių pranciškonų reikalus. 1950 m. atvyko į JAV. Viršininkavo šv. Antano Bridgeville [1] (Pensilvanijos valstija, JAV) ir St. Catharines (Ontario valstija, JAV) vienuolynuose. Buvo ilgametis Brooklyno vienuolyno vikaras ir ekonomas, Toronto parapijos vikaras [3].

Mirė sulaukęs 70 metų amžiaus, 55 metų vienuolinio gyvenimo ir 47 metų kunigystės [3], 1977 m. gruodžio 20 d. [2]. Palaidotas šv. Jono kapinėse, pranciškonų sklype, Middle Village, N. Y. [3].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Bagdonas Benediktas Apolinaras. Iš Lietuvių enciklopedija. T. II. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1954, p. 40.
  2. Iškeliavę broliai [nekrologas]. Iš Lietuvos Šv. Kazimiero Mažesniųjų Brolių Ordino Provincija [interaktyvus]. [b.v.]: [b.l.], [b.m.] [žiūrėta 2006 m. birželio 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ofm.lt/nekrologas.htm>.
  3. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Lietuvos pranciškonų Amerikoje istorijos bruožai. Brooklyn, N. Y., 1987, p. 43.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006; Jolanta Klietkutė, 2016

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai