(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-10-30

Atnaujinta 2018-11-19

Baltikauskas Aleksandras

Gimė 1875 m. Dapkiškių k., Pajūrio  valsčiuje, Tauragės apskrityje.

Mirė 1952 m. Kaune.

Muzikas, vargonininkas, chorvedys, pedagogas.

Gimė ūkininkų Juozapo ir Petronėlės Petrošiūtės Baltikauskų šeimoje. Anksti liko našlaičiu. Dėdė, pastebėjęs sūnėno gabumus muzikai, nutarė jį leisi mokytis vargoninkauti. Vyreniojo brolio padedamas mokėsi Bogdano Oginskio muzikos mokykloje Rietave, 1894–1898 m. studijavo Kaune J. Naujalio vargonininkų kursuose [2].

1898 m. tapo Pajūrio parapijos vargonininku. Apie 1899 m. vedė klebonijoje šeimininkavimo besimokiusią Magdaleną Dirmeitytę [2].

Nuo 1900 m. dirbo vargonininku Kretingoje, nuo 1905 m. – Darbėnuose [2], vadovavo bažnytiniams chorams [3]. Darbėnuose šalia vargonininko pareigų dar dirbo bažnyčios sekretoriumi, Blaivininkų draugijos pirmininku, režisieriumi, aktoriumi, Rožinio grupelės pirmininku, lietuviško kooperatyvo-parduotuvės buhalteriu, sekretoriumi ir tikrintoju [2].

1920 m. vargonininku dirbti sugrįžo į Kretingą [2]. 1921 m. paskirtas Kretingos progimnazijos mokytoju [4, 5]. 1920–1922 m. buvo Kretingos šaulių būrio valdybos pirmininkas, kultūrinės veiklos organizatorius [6].

Vaikus leido mokytis į Plungės gimnaziją, tad persikėlė gyventi į Karteną, vėliau – į Kauną. Mirė ir palaidotas Kaune.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Baltikausko Aleksandro nuotrauka iš Vytauto Janonio šeimos albumo.
  2. Vytauto Janonio laiškas. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2015, lap. 9.
  3. Kretingos vienuolynas, bažnyčia, katalikiškos draugijos. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 23, s. v. 61, l. 110.
  4. Kretingos slaptosios, parapinės, pradinės ir vidurinės mokyklos. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 20, l. 24/5.
  5. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos mokykla. Švyturys, 1990, rugsėjo 1 d.
  6. Trimitas, 1922, lapkričio 11, nr. 44, p. 31. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006; Jolanta Klietkutė, 2015

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai