(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-10-30

Atnaujinta 2018-11-19

Bizauskas Antanas

Antanas Bizauskas(tėvas Pranciškus Bizauskas OFM) [2]

(TĖVAS PRANCIŠKUS BIZAUSKAS OFM)

Gimė 1861 metais liepos 28 (16) dieną Vildūnuose, Pasvalio rajone.

Mirė 1937 metais spalio 27 dieną Kaune, palaidotas Kretingoje.

Kunigas pranciškonas, spaudos bendradarbis, religinės literatūros rengėjas [1].

1882-1986 metais mokydamasis Kauno kunigų seminarijoje dalyvavo lietuvių klierikų būrelio veikloje. 1886 – taisiais įšventintas į kunigus [2]. 1886-1888 metais Gaurės, Obelių parapijos vikaras; pradėjo platinti draudžiamąją lietuvių spaudą. Vėliau kunigavo Kuršo gubernijoje įvairiose parapijose. 1900-1905 metais Kretingos klebonas. Kretingoje įkūrė slaptą spaudos platinimo organizaciją, per kurią į Mažąją Lietuvą buvo gabenami rankraščiai, o atgal į Lietuvą knygos; vienuolyne įrengė lietuviškų knygų spaustuvę. Kartu su kitais prievarta į Kretingos vienuolyną uždarytais kunigais leido laikraštį „Kryžius“ [3] Savo lėšomis išleido kunigo Skrodskio „Katekizmą” ir kun. P. Dogelio išverstą Alfonso Liguori „Kristaus sužadėtinę [2] Keletą kartų buvo tardytas ir atiduotas policijos priežiūrai [3]. Nuo 1905 metų penkerius metus kunigavo Vabalninke, tačiau negalėdamas pamiršti nykstančio Kretingos bernardinų vienuolyno, jis nutarė tapti vienuoliu ir bandyti jį atgaivinti. 1912 m. balandžio 23 d. vyskupo K. Cirtauto buvo apvilktas abitu, gavo Pranciškaus vardą. Jo pavyzdžiu pasekė ir daugiau pasauliečių kunigų, todėl Kretingos vienuolynas pradėjo atsigauti  [2].  1918–1919 metais Kretingos apylinkėse telkė lietuvių savanorius. Bizausko Antano pastangomis Lietuvos pranciškonai 1931 metų liepos 13 dieną atgavo provincijos teises. Ilgai dirbo Kretingos ir Kauno vienuolynų vyresniuoju, kelias kadencijas – provincijolu. Kurį laiką redagavo „Šv. Pranciškaus varpelį“, 1913-1934 metais rengė Šv. Pranciškaus tretininkų kalendorių. Parašė knygas: „Pirmosios Komunijos atminimas“ (1906, latvių kalba), „Rankvedėlis tretininkams“ (1910), „Trumpas tretininkų katekizmas“ (1930, 1933), maldaknygę „Dievo malonių šaltinis“ (1932) ir kitas [3].

Literatūra ir šaltiniai

  1. VANAGAS, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 117. ISBN 9986-39-004-4.
  2. ŽEMAITYTĖ – NARKEVIČIENĖ, Ona. Jie buvo uždaryti į „kunigų kalėjimą” Kretingoje. XXI amžius, 1997, kovo 3, p. 16.
  3. Bizauskas Antanas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 270. ISBN 5-420-01512-9.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai