+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius liepos 2024
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
0102030405
06
07
0809101112
13
14
1516171819
20
21
2223242526
27
28
2930
31
Visi renginiai

Sukurta 2012-10-30

Atnaujinta 2018-11-20

Čepulis Pranciškus

(TĖVAS KAZIMIERAS ČEPULIS OFM)

Gimė 1884 metais lapkričio 14 dieną Meškuičiuose, Šiaulių rajone.

Mirė 1962 metais kovo 30 dieną Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio kapinėse.

Kunigas, pranciškonas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, pirmojo Kretingos apskrityje savanorių kūrėjų būrio organizatorius.

Šiauliuose baigė pradinę mokyklą ir mokėsi gimnazijoje, 1902 m. įstojo į Kauno dvasinę seminariją, kurią baigęs 1907 m. gegužės 27 d. gavo kunigo šventimus [1].

1907–1925 m. dirbo Žemaičių vyskupijos Kupiškio, Panevėžio ir Salantų bažnyčių vikaru, Laukžemės ir Pumpėnų (Pasvalio r.) parapijų klebonu. Kunigaudamas aktyviai dalyvavo visuomeninėje, kultūrinėje ir labdaros veikloje. Kupiškyje organizavo slaptus lietuviškų pradinių mokyklų mokytojų kursus, visose parapijose kūrė „Blaivybės” ir kitų katalikiškųjų draugijų skyrius, organizavo lietuviškus vaidinimus, rėmė vargšus. Laukžemėje kaizerinės vokiečių okupacijos metais įsteigė ir išlaikė lietuvišką pradinę mokyklą [1].

Lietuvai atkuriant valstybingumą ir prasidėjus kovoms dėl nepriklausomybės, 1919 m. pradžioje Laukžemės parapijoje surinko pirmąjį Kretingos apskrityje savanorių būrį [1].

1925 m. balandžio 7 d. įstojo į Kretingos pranciškonų vienuolyną ir pasirinko vienuolišką tėvo Kazimiero vardą [1, 2]. Novicijatą atliko pranciškonų ordino Silezijos Šv. Jadvygos provincijos (Vokietija) vienuolynuose [1].

Grįžęs į Lietuvą, 1927 m. spalio mėn. paskirtas Kretingos vienuolyno gvardijonu [1]. Nuo 1929 m. kovo mėn. iki 1931 m. buvo pranciškonų atgauto Troškūnų vienuolyno viršininku ir parapijos klebonu. Jis atkūrė pranciškonų konventą, įkūrė senelių ir invalidų prieglaudą, vadovavo katalikiškoms organizacijoms, suteikė vienuolyne patalpas pradinei mokyklai, atliko Švč. Trejybės bažnyčios remontą ir pastatė parapijos salę, kurių statybai aukas rinko Jungtinėse Amerikos Valstijose, vizituodamas lietuvių išeivijos parapijas [1, 3].

1931 m. lapkričio 19 d. paskirtas savarankiškumą atkūrusios Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolo tėvo Pranciškaus Bizausko patarėju [1], o tėvui Pranciškui atsisakius pareigų, 1933 m. pabaigoje išrinktas provincijolu ir visos Lietuvos tretininkų vadu [1, 3]. Tėvo Kazimiero Čepulio ir Kretingos vienuolyno gvardijono tėvo Augustino Dirvelės rūpesčiu 1932–1935 m. Lietuvos pranciškonų sostinėje Kretingoje buvo pastatyta Šv. Antano Misijų kolegija (Pranciškonų ordino gimnazija), Lurdo grota ir Šv. Antano rūmai (prieglaudos namai išeivijos lietuviams) [1].

1936 m. paskirtas naujai įkurto Pajūrio pranciškonų vienuolyno gvardijonu, rūpinosi vienuolyno veikla ir jame gyvenančių į pranciškonų ordiną įstojusių naujokų mokymu ir paruošimu. 1939 m. atšauktas į Kretingą ir vėl išrinktas provincijolu. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1940 m. Pranciškonų ordino generolo paskirtas Lietuvos pranciškonų generaliniu delegatu su nepaprastomis teisėmis. 1943 m. pasitraukė iš provincijolo pareigų perduodamas jas tėvui Benediktui Bagdonui [1, 5].

Tėvas Kazimieras Čepulis puikiai suvokė, kad grįžus sovietams jis taps enkavedistų auka. Tačiau turėdamas visas galimybes pasitraukti į Vakarus, liko apaštalauti okupuotoje Lietuvoje, rėmė rezistencinį judėjimą [1], padėjo emigruoti vienuoliams, rūpinosi partizanų sielovada, už tai Ypatingojo pasitarimo už akių nuteistas mirties bausme. Iki 1954 m. slapstėsi, vėliau kunigavo Velžyje (Panevėžio rajonas) [3, 4].

Jo garbei 2000 m. Kazimiero Čepulio vardu pavadinti nauja gatvė ir akligatvis pietinėje Kretingos miesto dalyje [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Tėvas Kazimieras Čepulis. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2009 [žiūrėta 2009 m. balandžio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=79:tvas-kazimieras-epulis&catid=23:ymios-asmenybs&Itemid=67>.
  2. Iškeliavę broliai: [nekrologas]. Iš: Lietuvos Šv. Kazimiero mažesniųjų brolių ordino provincija [interaktyvus]. [Kretinga]: Lietuvos Šv. Kazimiero mažesniųjų brolių ordino provincija, [b. m.] [žiūrėta 2006 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ofm.lt/nekrologas.htm>.
  3. JURČYS, Sigitas Benediktas. Čepulis Pranciškus Kazimieras. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t.4, p. 309. ISBN 5-420-01522-6.
  4. Pranciškus Kazimieras Čepulis [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b. v.]: [b. l.], [b. m.]. Atnaujinta 2008 m. spalio 7 d. [žiūrėta 2009 m. balandžio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranci%C5%A1kus_Kazimieras_%C4%8Cepulis>.
  5. Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1954, t. 4, p. 167.
  6. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Mirė Tėv. Kazimieras Čepulis, O. F. M. Iš aidai.eu [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2016 m. gegužės 10 d.]. Prieiga per internetą <http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&;task=view&id=3345&Itemid=265>.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005; Lina Buikienė, 2009; Jolanta Klietkutė, 2016

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai