(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-01-30

Atnaujinta 2018-11-20

Džervienė Teklė

Teklė Džervienė [2]

Gimė 1932 metų spalio 17 dieną Asteikiuose, Kretingos rajone.

Poetė, prozininkė.

Mokėsi Alksnėnų (Plungės r.) pradžios mokykloje. 1951 m. baigė Plungės vidurinę mokyklą. Dirbo Plungės rajoninio laikraščio redakcijoje sekretore (1951-1952 m.) [1].

1956 m. baigusi  Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, pradėjo pedagoginį darbą Jiezno vidurinėje mokykloje, 1957 m. – Punios vidurinėje mokykloje (joje dirbo iki 1991 m.). 1990-1992 m. vadovavo Punios kultūros namų etnografiniam ansambliui [1].

Nuo 1986 m. yra mokytojų literatų klubo „Spindulys“, nuo 1991 m.  – ir Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narė. Priklauso Žemaičių kultūros draugijai [1].

Teklė ne tik mokytojavo, bet ir kūrė, leido savo kūrybines knygas, kartu su savo vyru domėjosi Punios krašto istorija, surinktą medžiagą sistemino [2]. Poezijos šaltiniai – kasdienis kaimo gyvenimas, raminanti tėviškės gamta. Eilėraščių rinkinyje „Liepa už slenksčio“ (1996 m.) kalbama apie „žemdirbio genties“ šimtmečius besitęsiantį likimą, jaučiamas ryšys su daugeliu motinų, močiučių kartų. Ryški J. Marcinkevičiaus poezijos įtaka [3]. 1999 m. pasirodė antroji jos kūrybos knygelė – „Nakvynė senuose namuose“, o 2000 m. „Žemaičių žemės“ žurnalo pirmame numeryje buvo paskelbtas jos sukurtas žemaitiškas prozos kūrinys – novelė „Akmou so velnė piedo“ [2]. 2005 m. parašė istorinę apybraižą apie Džervų giminę „Komentaras giminės medžiui“ [2]. Išleista apysaka ir apsakymai „Buvo ir tebėra“ (2007 m.), kūrybos rinktinė „Žali žuolelė“ (2011 m.) [4]. Eilėraščiai publikuoti „Spindulio“, „Tėkmės“ [1], „Žodžių žydėjimas“ [4] almanachuose. Eilėraščiai ir proza spausdinti žurnaluose „Žemaitiu žemė“, „Dainava“ ir kituose periodiniuose leidiniuose [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. [Teklės Džervienės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 2 lap. Nuotr.
  2. Džervienė Teklė. Iš Žemaičių žemė [interaktyvus]. 2006, nr. 3, p. 71 [žiūrėta 2006 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/Zurnalas/2006_3/Dzerviene_Tekle.htm>.
  3. MITAITĖ, Donata. Džervienė Teklė. Iš: Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 124. ISBN 9986-513-95-2.
  4. Džervienė Teklė. Iš LIBIS [interaktyvus]. Vilnius, 1998 [žiūrėta 2012 m. spalio 16 d.]. Prieiga per internetą <www.libis.lt:8082>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006; Lolita Miežienė, 2012

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai