(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2018-01-05

Atnaujinta 2020-10-29

Gadeikis Petras

Petras Gadeikis-Robinzonas [4, p. 113]

Petras Gadeikis gimė 1917 m. Erlėnų k., Imbarės sen., Kretingos r. [1].

Žuvo 1947 m. liepos 6 d. Juodupėnų miške, prie Jakštaičių k., Kretingos r.

Partizanas, LLA Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tauragio (Salantų) kuopos vadas.

Vadovavo vienai iš 12 Kardų rinktinės Salantų-Tauro, Slyvos kuopai. Slapyvardis – Robinzonas. Kuopos veikimo ribos – Salantų ir dalis Mosėdžio valsčiaus [2].

Salantų kuopos partizanų ryšininko Vytauto Ąžuolo-„Kietojo medžio“ Lietuvos Ypatingojo archyvo baudžiamojoje byloje užfiksuota, kad kuopos vadas Petras Gadeikis-Robinzonas dar 1946 m. pab. rengė Salantų miesto užpuolimo planą, kurio tikslas – sunaikinti aktyviausius sovietų valdžios šalininkus. Vado įsakymu buvo renkama informacija, kur gyvena sovietų talkininkai, kur išstatyta apsauga, iš kur užpuolimo metu būtų galima pasiimti spausdinimo mašinėlių ir pan. Tačiau planas dėl išdavysčių nebuvo įgyvendintas.

Būrio vado pavaduotojo Adolfo Preibio-Aušros liudijimu, Petras Gadeikis-Robinzonas žuvo apsuptyje Juodupėnų miške, prie Jakštaičių kaimo, 1947 m. liepos 7-ąją [3]. Kitais duomenimis – liepos 6 dieną [4].

Tądien žuvo 12 kuopos partizanų. Po Petro Gadeikio mirties vadovavimą perėmė A. Masteika-Inkaras [2].

Žuvusio partizano vardas įamžintas šalia Žvainių paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti pastatytame informaciniame stende [4].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Stendas Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės partizanams, užkastiems Žvainių durpyne, atminti. Iš Kretingos krašto enciklopedija [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010–2017. Atnaujinta 2017 m.lapkričio 18 d. [žiūrėta 2017 m. gruodžio 11 d.]/ Prieiga per internetą: <www.kretingosenciklopedija.lt/lt/straipsniai/kultura/kulturos_paveldas/istorinis_paveldas/atminimo_iamzinimas/stendas_zemaiciu_apygardos_kardo_rinktines_partizanams_uzkastiems_zvainiu_durpyne_atminti/>.
  2. KUODYTĖ, Dalia. Žemaičių apygarda: Kardo (Kardų) rinktinė. Iš Laisvės kovų archyvas. Kaunas, 1993, t. 7, p. 6.
  3. PREIBYS, Adolfas. Kardo rinktinė Markulio naguose. Iš Laisvės kovų archyvas. Kaunas, 1998, t. 24, p. 131. ISSN 1392-0421.
  4. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 113. ISBN 978-609-432-100-9.

Parengė Rita Vaitkienė, 2017

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai