+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius liepos 2024
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
0102030405
06
07
0809101112
13
14
1516171819
20
21
2223242526
27
28
2930
31
Visi renginiai

Sukurta 2013-09-24

Atnaujinta 2018-11-21

Gedgaudas (Giedgaudas) Petras

(Tėvas Pranciškus Gedgaudas (Giedgaudas) OFM)

Gimė 1920 m. balandžio 29 d. Patersone (NJ), JAV.

Mirė 2013 m. rugpjūčio 13 d. Kennebunkporte (ME), JAV.

Kunigas, pranciškonas, lietuviškos spaudos išeivijoje leidėjas.

Daugiau kaip 50 metų vadovavo Niujorke veikusiai lietuviškai spaustuvei. Dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės kultūrinėje bei patriotinėje veikloje, tiek spausdintu žodžiu, tiek finansiškai palaikė Lietuvos tikinčiuosius.

Tėvai: motina Karolina (dzūkė) ir tėvas Jonas (žemaitis) Gedgaudai.

Pavardėje raidė „i“ (Giedgaudas) įsivėlė Amerikoje, besimokant kunigų seminarijoje [1]. Tėvo Pranciškaus Gedgaudo krikšto vardas – Petras. Pranciškaus vardą gavo 1938 m., įstodamas į Pranciškonų ordiną.

Tėvai buvo išvykę į JAV užsidirbti pinigų, į Lietuvą sugrįžo neužilgo po vyriausiojo sūnaus Petro gimimo. Gedgaudų šeimoje dar augo 2 metais už Petrą jaunesnė duktė Marija (Mažeikienė), gimusi tėvams sugrįžus į Lietuvą, ir 4 metais jaunesnis sūnus Jonas. Petras Gedgaudas augo Kretingoje, J. Basanavičiaus g., mokėsi Pranciškonų gimnazijoje, grojo klarnetu jos orkestre [2].

Matydamas, kad dauguma Kretingos šviesuomenės – mokytojai, kunigai – buvo pranciškonai, panoro sekti jų pėdomis, įstojo į Pranciškonų ordiną, 1938–1939 m. Pajūrio vienuolyne (Šilalės r.) atliko noviciatą. Studijuoti teologijos siųstas į Italiją, tačiau prasidėjus karui, 1940 m. liko Vokietijoje, kur vietinių brolių padedamas pradėjo filosofijos studijas Bavarijos pranciškonų seminarijoje Miunchene [3] ir Bad Toelzo kolegijoje. 1941 m. sulaikytas kaip Amerikos pilietis, įkalintas politinių kalinių lageryje Laufen mieste, 1942 m. iškeistas į Amerikoje gyvenančius Vokietijos piliečius. Filosofijos studijas tęsė Detroito (MI) Duns Scoto kolegijoje, teologijos – Teutopolio (IL) teologijos seminarijoje (JAV). Kunigu įšventintas 1947 m. Teutopolyje vyskupo Walsh (buvusio pranciškono misionieriaus Kinijoje) [4]. 1949 m. paskirtas administratoriumi lietuvių parapijoje Šv. Antano bažnyčioje Bridgevillyje (PA), dirbo lietuvių pranciškonų provincijos ekonomu.

Nuo sovietinių represijų iš Lietuvos pasitraukę broliai pranciškonai įsikūrė JAV, rūpinosi lietuvybės puoselėjimu, žadino tikėjimą, spausdintu žodžiu kovojo už Lietuvos laisvę [5], todėl 1951 m. brolis Pranciškus perkeltas į pranciškonų vienuolyną Niujorke, kur jam pavesta organizuoti ir įkurti Lietuvių Katalikų spaudos centrą bei spaustuvę (Lithuanian Catholic Publishing Center and Printery). T. Pranciškus Spaudos centro ir spaustuvės vadovu dirbo per 50 metų.  Čia buvo spausdinami pagrindiniai išeivijos leidiniai: „Šv. Pranciškaus Varpelis“, „Darbininkas“, „Aidai“, „Ateitis“, „Karys“, „Į Laisvę“, „Tėvynės Sargas“, „Jaunimo Žygiai“, „Lithuanus“, lietuvių katalikų savaitraštis „Amerika“. Tėvas Pranciškus gebėjo būti ir linotipininku, ir rinkėju, ir maketuotoju. Jis pirmasis visoje Amerikoje kompiuterizavo spaustuvę, kuri veikė iki 1991 m. Tačiau ir spaustuvę uždarius, dar iki 2006 m. toliau leido savaitinį laikraštį „Darbininkas“ [6].

Pranciškus Gedgaudas turėjo pareigas ir vienuolyne: 2 terminus buvo Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos viceprovincijolas; 2 terminus – provincijos patarėjas; 2 terminus – Brooklyno vienuolyno vyresnysis (gvardijonas) [2]. Ilgus metus buvo Lietuvių Bendruomenės Bushwicko Apylinkės pirmininkas, priklausė katalikų akcijai „Kunigų Vienybė“, buvo Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos direktoriumi, iždininku [1].

2004 m. Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui tėvas Pranciškus perdavė labai vertingus lietuviškų laikraščių mikrofilmų negatyvus ir pozityvus [6].

Nuo 2006 m. apsigyveno Šv. Antano vienuolyne Kennebunkporte (ME), kur pagal išgales prisidėdavo prie bendro brolių gyvenimo [7]. 2011 m. vasario 9 d. t. Pranciškus savo tiesioginiam viršininkui, tuometiniam gvardijonui t. Aurelijui Griciui parašė ir pasirašė savo pageidavimą, kad jam mirus, kūnas būtų sudegintas, o pelenai urnoje pervežti į Lietuvą ir palaidoti Kretingos pranciškonų kapuose [1].

Tėvas Pranciškus mirė 2013 m. rugpjūčio 13 d. Kennebunkporte [7], rugsėjo 7 d. t. Aurelijus Gricius į Lietuvą iš JAV parvežė urną su palaikais. Tėvas Pranciškus Gedgaudas palaidotas rugsėjo 26 d. Kretingos brolių pranciškonų kapavietėje.

Pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio žodžiais, tai buvo labai gyvas, gyvenimui atviras žmogus, besidomintis viskuo – nuo politikos ir meno ligi jaunimo gyvenimo. Mėgo žvejoti, o senatvėje pradėjo intensyviai sportuoti. Tėvas Pranciškus turėjo labai savitą humoro jausmą, niekur neįžvelgė dramatiškų problemų. Toks išliko ligi savo gyvenimo pabaigos [2].

2013 m. spalio 31 d. brolis Pranciškus Gedgaudas OFM, po mirties apdovanojimas Garbingiausiu Kultūros ministerijos apdovanojimu – žvaigžde „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos žmonėms, visuomeninę bei kultūrinę veiklą. Lietuvos kultūros viceministras Romas Jarockis apdovanojimą įteikė dabartiniam Vilniaus Bernardinų bažnyčios klebonui br. Algirdui Malakauskiui OFM. Apdovanjimas bus saugomas naujajame Klaipėdos pranciškonų vienuolyne, kur jau pradėtas steigti Lietuvos ir išeivijos pranciškonų archyvas bei muziejus [9].

Literatūra ir šaltiniai

 1. GRICIUS, OFM Aurelijus. Biografijos papildymai. Iš [Tėv. Pranciškaus Gedgaudo] Biografija, perduota vyskupui Richard Malone. 2007, birželio 18. Kretingos pranciškonų vienuolyno archyvas.
 2. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Atlikęs misiją, sugrįžo namo. Pajūrio naujienos, 2013, rugpjūčio 30, p. 6.
 3. Giedgaudas Pranciškus Petras. Iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, t. 1., p. 300.
 4. GIEDGAUDAS, Francis. Biografija, perduota vyskupui Richard Malone. 2007, birželio 18. Kretingos pranciškonų vienuolyno archyvas.
 5. GIEDGAUDAS, OFM Pranciškus. Istorija, kaip jūros bangos grįžta, kartojasi… Darbininkas, 2006, Nr. 6, p. 4–5.
 6. GRICIUS, OFM Aurelijus. Sveikiname tėvą Pranciškų Giedgaudą. Iš Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2008 m. rugpjūčio 16 d. [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://archyvas.bernardinai.lt/index.php?url=articles/83574>.
 7. Pas Viešpatį iškeliavo brolis pranciškonas kun. Pranciškus Giedgaudas. Iš Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2013 m. rugpjūčio 14 d. [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-08-14-pas-viespati-iskeliavo-brolis-pranciskonas-kun-pranciskus-giedgaudas/105703>.
 8. [Petro Pranciškaus Gedgaudo (Giedgaudo) nuotrauka]. Iš Kretingos pranciškonų vienuolyno archyvo.
 9. Garbingiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas – pranciškonui P. Giedgaudui. Iš Bernardinai.lt [interaktyvus], 2013 lapkričio 4 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-04-garbingiausias-kulturos-ministerijos-apdovanojimas-pranciskonui-p-giedgaudui/109596>.

Parengė Jolanta Klietkutė, 2013

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai