(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-12-12

Atnaujinta 2018-11-21

Grondskis (Grondzkis) Andriejus

(GRĄDZKI ANDREJ)

Gimė XVI a. antroje pusėje Lenkijoje.

Mirimo data ir vieta nežinoma.

Kunigas, pranciškonas, žymus pamokslininkas, skotistas observantas.

Mokėsi Vilniaus jėzuitų kolegijoje. 1597 m. įstojo į pranciškonus. Tapęs vienuoliu, studijavo Vilniaus akademijoje, kurią baigė 1602 m. [1].

Po studijų buvo paskirtas Vilniaus vienuolyno lektoriumi. 1610 m. tapo Kauno vienuolyno gvardijonu, 1614 m. – Vilniaus pamokslininku [1].

Ilgą laiką gyveno Kretingos bernardinų (pranciškonų observantų) vienuolyne. Visoje Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje garsėjo religine iškalba ir pamokslais. 1614 m. kovo 18 d. sakė pamokslą savo globėjo grafo Jono Karolio Chodkevičiaus sūnaus Jeronimo Chodkevičiaus, o 1619 m. liepos 4 d. – žmonos Sofijos Mieleckaitės Chodkevičienės laidotuvėse Kretingoje. Pastarasis pamokslas (Kazanie na pogrzebie Zofii z Mielca Chodkiewiczowej, wojewodziny wileńskiej, miane w Kretyndze 1619 roku, Lipca 4 dnia) buvo išspausdintas vienuolių jėzuitų spaustuvėje Vilniuje [2]. Lydėjo žymųjį karvedį Joną Karolį Chodkevičių į paskutinį mūšį su turkais [1, 3].

Buvo vienas iš nedaugelio skotistų observantų Lietuvoje – pranciškono Jono Duns Skoto pasekėjas [1].

Kaip skotistas yra parašęs ir išleidęs „Theoremata philosophica ex omnibus philosophiae partibus etc.“ Rankraštyje yra palikęs Aristotelio fizikos komentarus [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Skotizmas ir skotistai Lietuvoje [interaktyvus]. Iš Aidai: mėnesinis kultūros žurnalas. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2009 m. spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&view=article&id=4803:fi&catid=287:2-vasaris&Itemid=348>.
  2. JUCEVIČIUS, Liudvikas Adomas. Mokyti žemaičiai. Vilnius: Vaga, 1975, p. 71.
  3. KANARSKAS, Julius. Bernardinų vienuolyno įkurimas Kretingoje. Iš Bernardinai.lt [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2009 [žiūrėta 2009 m. spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=68>.

Parengė Julius Kanarskas, 2006; Lina Buikienė, 2009

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai