(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2019-07-17

Atnaujinta 2020-09-02

Jablonskis (Jablonskas) Vytautas

Vytautas Jablonskis gimė 1916 m. Lenkimų k., Lenkimų sen.

Žuvo 1948 m. spalio 19 d.

Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vidmanto (Vygimanto) kuopos Kaributo būrio vadas.

Per karą (1941–1944 m.) dirbo Valstybės saugumo policijos Plungės rajono viršininku [1, 2]. Nuo 1945 m. – LLA narys [1]. 1947 m. birželio mėn. paskirtas Kardo rinktinės Skirmanto kuopos Lenkimų būrio (veikė Lenkimų, Margininkų, Juodeikių, Večių kaimų apylinkėse), vėliau – Gargždų valsčiuje veikusio Vidmanto (Vygimanto) kuopos Kaributo būrio vadu. Slapyvardis – Vanagas [1, 2].

1948 m. spalio 19 d. ankstų rytą  iš Kretingos į Jokūbavą buvo išsiųsta MGB vidaus kariuomenės Kretingos įgulos kareivių ir stribų 60 asmenų grupė, kuri apsupo Paukščio ir partizanų rėmėjo ir ryšininko Jono Jokšio sodybose nakvojusius partizanus. Susišaudymo metu žuvo Kardo rinktinės štabo inspektorius Petras Benetis-Algis, Vygimanto kuopos Kaributo būrio vadas Vytautas Jablonskis-Vanagas ir partizanas Kazimieras Jašinskas-Krivaitis [1, 2].

Vardas įamžintas Kretingos parapijos senųjų kapinių paminkle žuvusiems Kardo rinktinės partizanams atminti ir Jokūbavo bažnyčios šventoriaus kryžiuje [1, 2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 92, 117. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. Vytautas Jablonskis. Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.], [b. m.]. Atnaujinta 2015 m. vasario 14 d. [žiūrėta 2018 m. balandžio 10 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Jablonskis>.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai