(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2019-07-17

Atnaujinta 2020-09-02

Jašinskas Kazimieras

Kazimieras Jašinskas gimė 1926 m. Jokūbavo k., Žalgirio sen.

Žuvo 1948 m. spalio 19 d.

LLA narys, Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vidmanto (Vygimanto) kuopos Kaributo būrio partizanas.

Nuo 1945 m. – Lietuvos laisvės armijos narys [1]. Apie 1946 m. įstojo į Gargždų valsčiuje veikusį Kardo rinktinės Vidmanto kuopos Kaributo partizanų būrį [2]. Slapyvardis – Krivaitis.

1948 m. spalio 19 d. ankstų rytą iš Kretingos į Jokūbavą buvo išsiųsta MGB vidaus kariuomenės Kretingos įgulos kareivių ir stribų 60 asmenų grupė, kuri apsupo Paukščio ir partizanų rėmėjo bei ryšininko Jono Jokšio sodybose nakvojusius partizanus. Susišaudymo metu žuvo Kardo rinktinės štabo inspektorius Petras Benetis-Algis, Vygimanto kuopos Kaributo būrio vadas Vytautas Jablonskis-Vanagas. Kazimieras Jašinskas-Krivaitis buvo sunkiai sužeistas į koją ir nenorėdamas pasiduoti nusišovė.

Vardas įamžintas Jokūbavo bažnyčios šventoriaus kryžiuje ir Kretingos parapijos senųjų kapinių paminkle žuvusiems Kardo rinktinės partizanams atminti [1, 2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 92, 118. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. Žemaičių apygarda. Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.], [b. m.]. Atnaujinta 2015 m. balandžio 13 d. [žiūrėta 2018 m. balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_apygarda>.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai