(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-02-07

Atnaujinta 2018-11-26

Jurčys Sigitas

Sigitas Jurčys[tėvas Benediktas Jurčys] [1]

(TĖVAS BENEDIKTAS JURČYS OFM)

Gimė 1952 metų gruodžio 18 dieną Klaipėdoje.

Kunigas, pranciškonas, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas, LDK Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalierius.

1984 m. baigė Kauno kunigų seminariją ir buvo įšventintas į kunigus. Tuo metu Klaipėdoje jis tapo pirmuoju jaunuoliu po Antrojo pasaulinio karo įšventintu į kunigus [1]. Nuo 1986 m. pranciškonas. 1990-1992 m. studijavo dogminę teologiją Popiežiškajame Šv. Antano universitete Romoje [2].

1984-1989 m. vykdė misijas Dušanbėje, Šv. Juozapo katalikų parapijos klebonas. 1992-1997 m. apaštalinio nuncijaus Lietuvai, Latvijai ir Estijai sekretorius. 1997-2007 m. Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas, Lietuvos vyrų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkas. Nuo 2007 m. iki dabar Lietuvos mažesniųjų brolių ordino šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno vadovas (gvardijonas) [3, 6].

Kartu su Lietuvos televizija ir kitais autoriais sukūrė keturis filmus apie Šv. Pranciškaus pasekėjus.

Vienuolyno prie Kryžių kalno statybos iniciatorius (1993-2000). Pranciškonų vienuolyno ir Šv. Pranciškaus onkologijos centro statybų Klaipėdoje iniciatorius ir projekto vadovas (2008). Akcijos „Vilties bėgimas“ (2008-2009) autorius ir koordinatorius [3, 4, 6].

2003 m. Vasario 16-osios proga Prezidento V. Adamkaus apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi už tautos dvasinių vertybių puoselėjimą [2, 5]. 2008 m. įteiktas Santarvės fondo auksinis ženklelis. 2009 m. išrinktas į 16 pilietiškiausių klaipėdiečių sąrašą [6, 7].

Literatūra ir šaltiniai

 1. JOMANTAITĖ, Diana. Ketvirtadalis amžiaus Dievo tarnystei. Pajūrio naujienos, 2009, gegužės 29, p. 24.
 2. Jurčys Sigitas Benediktas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 9, p. 46. ISBN 5-420-01591-9.
 3. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Su nauja diena. Pajūrio naujienos, 2007, gruodžio 21, p. 2.
 4. JUODYTĖ, Gražina. Brolio Benedikto keliai svarbioms idėjoms įgyvendinti. Vakarų ekspresas, 2008, lapkričio 25, p. 7.
 5. BENIUŠIENĖ, Irena. Tėvui Benediktui – aukštas Prezidento Valdo Adamkaus apdovanojimas. Pajūrio naujienos, 2003, vasario 28, p. 5.
 6. Sigitas Benediktas Jurčys [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b. v.]: [b. l.], [b. m.]. Atnaujinta 2009 m. spalio 19 d. [žiūrėta 2009 m. lapkričio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Sigitas_Benediktas_Jur%C4%8Dys>.
 7. JUODYTĖ, Gražina. Išrinkti dar šešiolika pilietiškiausiųjų. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2009 [žiūrėta 2009 m. lapkričio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=436:irinkti-dar-eiolika-pilietikiausij&catid=83:kiti-straipsniai&Itemid=111>.

Parengė Nijolė Raudyė; Lina Buikienė, 2009

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai