(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-12-12

Atnaujinta 2012-12-12

Jurgutis Vladas

Vladas Jurgutis [3]

Gimė 1885 metais lapkričio 17 dieną Joskaudų kaime, Palangos valsčiuje.

Mirė 1966 metais sausio 9 dieną Vilniuje, palaidotas Palangoje.

Kunigas, ekonomikos profesorius.

1902 metais baigė Palangos progimnaziją, o 1906 metais – Žemaičių kunigų seminariją. 1910 metais baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, įgijo teologijos magistro laipsnį. 1910–1913 metais studijavo Miunchene (Vokietija) socialinius ekonominius mokslus. 1913–aisiais buvo vikaras Švėkšnoje, vėliau Liepojoje. Pirmojo pasaulinio karo metais klebonavo Saratove, Astrachanėje, kurį laiką gyveno Ukrainoje. Nuo 1918 metų buvo Žemaičių kunigų seminarijos profesorius, ėjo prefekto pareigas. 1920–1922 metais – Steigiamojo seimo narys, finansų ir biudžeto komisijos vedėjas. Iki 1922 metų buvo užsienio reikalų ministras. Nuo 1922–ųjų – Lietuvos banko valdytojas. 1925 metais dėstė Lietuvos universitete, taip pat dėstė Aukštuosiuose Vytauto Didžiojo karininkų kursuose. Nuo 1940 metų pradėjo dėstyti Vilniaus universitete, o po trijų metų tapo ekonomikos katedros dekanu. Vokiečių okupacijos metais kurį laiką buvo valdžios ūkio tarėjas. 1943 metais suimtas ir kalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Nuo 1945–ųjų – Vilniaus universiteto profesorius.

Parašė stambias ekonomikos mokslo studijas: „Finansų mokslo pagrindai“ (1938), „Pinigai“, „Bankai“ (1940) [1]. Spausdintos dvi paskaitos: „Tomo iš Aqvino ekonominių minčių pagrindai“ (1933), „Moteris ir ekonomika“ (1936). Taip pat išleistos kelios jo parengtos brošiūros [2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. BANEVIČIUS, Algirdas. 111 Lietuvos valstybės 1918–1940 politikos veikėjų: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Spindulys, 1991, p. 74.
  2. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1957, t. 20, p. 143-145.
  3. MATKEVIČIUS, Darius. Žymūs Palangos žmonės. Iš Palangos senoji gimnazija [interaktyvus]. 2004 m. kovo 31 d. [žiūrėta 2006 m. lapkričio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://ejournal.emokykla.lt/muziejus25/index.php?action[]=IArticleShow::showArticle(5930)>.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai