(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2019-07-17

Atnaujinta 2020-09-02

Katkus Juozapas

Juozapas Katkus gimė 1918 m. kovo 19 d. Lazdininkų k., Darbėnų sen.

Žuvo 1950 m. spalio 28 d.

Karys savanoris, LLA narys, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Klevo (Širvydo) kuopos partizanas, Kardo rinktinės vadas.

1944 m. įstojo  savanoriu į Vietinę rinktinę. Priartėjus frontui 1944 m. spalį pasitraukė į Vaineikių mišką. Tapo vienu iš Kardo rinktinės branduolio kovotojų. Slapyvardis – Jonas Anužis. 1945 m. lapkričio 15 d. paskirtas rinktinės ūkio skyriaus viršininko padėjėju. Z. Apulskiui-Vladui Starkui pasitraukus iš rinktinės štabo, 1946 m. sausio 30 d. J. Katkus išrinktas ūkio skyriaus viršininku, vėliau – štabo žvalgybos skyriaus viršininku. 1950 m. spalio viduryje tapo Kardo rinktinės vadu. Slapyvardis – Nikiforas (Mikifora).

1950 m. ankstų spalio 28 d. rytą Vaineikių Medsėdžių kaime MGB vidaus kariuomenės 32-ojo ir 273-iojo šaulių pulkų kareiviai kartu su Kretingos stribais apsupo Vaineikių miške esančią Kardo rinktinės štabo stovyklą. Kautynėse žuvo štabo apsaugos grupės vadas Petras Žeimys-Povilas, partizanas Steponas Motiejauskas-Tamošius [1]. Naujasis rinktinės vadas Juozapas Katkus-Nikiforas buvo suimtas gyvas ir per tardymą tą pačią spalio 28 d. nužudytas [2].

Jam 2004 m. pripažintas Kario savanorio statusas ir suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Vardas įamžintas Kretingos parapijos senųjų kapinių paminkle ir Vaineikių miško tipiniame atminimo ženkle žuvusiems Kardo rinktinės partizanams atminti. Sausdravų kaime buvusią Katkų sodybvietę ženklina monumentalus medinis kryžius. Čia 1933–1950 m. gyveno Juozapas Katkus-Jonas Anužis-Nikiforas, jo brolis, rinktinės štabo narys Mykolas Katkus-Jokimas Petkus (1921–1948), partizanų motina Ona Katkienė, partizanų rėmėjai, politiniai kaliniai ir tremtiniai Antanas Katkus, Magdalena Katkienė ir Barbora Katkutė [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 61, 68, 69, 103, 122, 124, 217. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. VOVERIENĖ, Ona. Žuvusiųjų kraujas beldėsi į jos širdį… ir ji negalėjo nerašyti [interaktyvus]. Iš XXI amžius, 2004, sausio 7 d. [žiūrėta 2018 m. balandžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20040107/zvil_01.html>.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai