+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius birželio 2024
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
01
02
03040506070809
1011121314
15
16
1718192021
22
23
24
252627
28
29
30
Visi renginiai

Sukurta 2020-08-25

Atnaujinta 2020-09-01

Keblys Antanas

Antanas Keblys. Nuotr. iš Kretingos r. sav. Motiejaus Valančiaus bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyriaus archyvo

Antanas Keblys gimė 1921 metų birželio 14 dieną Baubliuose, Kartenos valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 2017 metų balandžio 3 dieną Cote Saint-Luc, Monrealyje, Kanadoje.

Dainininkas, chorvedys.

Augo pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mokėsi Baublių pradžios mokykloje, kurioje gavo pirmąsias dainavimo su smuiku pamokas, ir Kretingos pranciškonų gimnazijoje. Giedojo bažnytiniuose ir gimnazijos choruose.

Rusų ir vokiečių okupacijų metais dirbo Kauno „Maisto“ bendrovėje. 1943 m. pasitraukė į Vokietiją. Kiek pasimokęs Hamburgo jūrininkų mokykloje, gavo darbo prekybiniame laive, kuris kursavo tarp Danijos ir Norvegijos. 1947 m. iš Vokietijos pateko į Angliją, kur dirbo ūkio darbus vandens vamzdžių fabrike, toliau mokėsi jūreivystės amato, įsitraukė į kultūrinę veiklą. Apie 1950 m. atvyko į Monrealį (Kanada), studijavo jūrų laivų inžineriją, apie 35 metus dirbo didžiausioje Monrealio „Molson“ alaus darykloje.

Turėdamas gražų balsą (baritoną) ir didelį potraukį muzikai, privačiai pradėjo mokytis dainuoti. Įsijungė į naujai įsteigtos Aušros Vartų parapijos lietuvių kultūrinę veiklą, buvo ilgametis parapijos choro koordinatorius. Operos solistės Elžbietos Kardelienės paskatintas dainavimo studijas tęsė Monrealio McGill universiteto Muzikos fakultete.

Studijų metais dainavo choruose ir klasikinių operų spektakliuose. Kaip solistas pirmiausia pradėjo reikštis Monrealio Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčiose. 1964 m. balandžio 11 d. Monrealio Aušros Vartų parapijos salėje įvyko pirmasis A. Keblio rečitalis, kurių vėliau vis daugėjo. Dainininkas pradėjo dalyvauti Kanados miestuose rengtuose festivaliuose-konkursuose, kur laimėtos pirmosios ir antrosios premijos. A. Keblio solinių koncertų vis daugėjo. Su pasisekimu jis dainavo ne tik Kanadoje, bet ir JAV, Australijos, Brazilijos lietuvių įvairiuose renginiuose ir pagaliau Lietuvoje. Iš viso dainininkas surengė apie 100 solinių koncertų.

A. Keblio kūrybinis darbas buvo susijęs su Monrealio Aušros Vartų parapijos mišriuoju choru. A. Keblys dirigentei Madlen Roch padėjo mokyti chorą, o koncertuose atlikdavo daugelio kūrinių solo partijas, retkarčiais ir diriguodavo. Choras, sukaupęs turtingą giesmių ir dainų repertuarą, uoliai propagavo lietuvišką muziką, daug koncertavo Kanadoje ir kitur, dainavo 1967 ir 1975 m. pasaulinėse parodose Monrealyje, dalyvavo dainų šventėse ir kituose tautiniuose renginiuose. 1969 m. choras išleido savo pirmąją plokštelę, vėliau padarė ir kitokių įrašų. A. Keblys vadovavo chorui maždaug 40 metų ir po to toliau giedojo ir dainavo vienas arba su choru iki pat mirties.

Nuo 1968 m. A. Keblys daug metų kūrybiškai vadovavo vyrų vokaliniam oktetui, jame ir pats dainavo. Oktetas koncertavo Kanados ir JAV miestuose bei lietuvių kolonijose.

Išleista viena ilgai grojanti plokštelė ir apie 80 audiokasečių, 5 videokasetės. Kasetėse įrašytos solo dainos, koncertai su Aušros Vartų parapijos choru, vyrų vokaliniu oktetu ir su klaipėdiečio Vytauto Tetensko vadovaujamu lietuvių liaudies instrumentų ansambliu.

1977 m. A. Keblys pirmą kartą lankėsi Lietuvoje, viešėjo savo tėviškėje, Vilniuje giedojo Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1991 m. su kitais solistais chorui ir orkestrui talkino keliuose Žemaitijos miestuose atliekant Aleksandro Stankevičiaus kantatą „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva“. 1993 m. koncertavo Klaipėdos universiteto Menų fakultete, 1994 m. – Vilniuje, 1998 m. viešėjo Klaipėdoje ir Palangoje.

Vykdant paskutinę mirusio muziko valią urna su jo palaikais 2018 metais pargabenta iš Kanados ir palaidota Kartenos kapinėse, šeimos kape.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Antanas Keblys [interaktyvus] [Atnaujinta 2019 m. sausio 15 d.] [žiūrėta 2020 m. sausio 30 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Keblys>.
  2. JUŠKEVIČIUS, Andrius. Išeivis muzikas amžino poilsio grįžo namo. Švyturys, 2018, liepos 11, p. 1, 3.
  3. MALIŠKA, Paulius. Nutilo dainininko balsas. Antanas KEBLYS (1921–2017) [interaktyvus]. Iš Tėviškės žiburiai, 2017, balandžio 11, p. 10 [žiūrėta 2020 m. sausio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lithuaniansofbc.com/wp-content/uploads/2017/06/TZ_15_2017_velykinis-nr..pdf> .
  4. TETENSKAS, Vytautas. Antano Keblio daina Lietuvai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998, p. 3, 7, 12, 14, 19, 22–24.

Parengė Rita Vaitkienė, 2020

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai