(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Kėkštas (Kekšas, Kiekšė) Juozas

Gimė 1911 m. kovo 11 d. Vildūnų k., Pasvalio r. sav.

Mirė 1948 m. gegužės 6 d.

Lietuvos partizanas, Klevo kuopos narys, Kardo rinktinės štabo organizacinio skyriaus viršininkas, štabo stovyklos komendantas, rinktinės vadas.

Baigė Kauno karo ir policijos mokyklas, tapo karininku. Nuo 1941 m. gyveno Daugailiuose, Utenos r. sav., priklausė Lietuvių aktyvistų fronto Daugailių sukilėlių būriui. Vokiečių okupacijos pradžioje dirbo Daugailių valsčiaus viešosios policijos nuovados viršininku, vėliau – valstybės saugumo policijos Panevėžio rajono vadu. 1944 m. liepą su šeima persikėlė į Laukžemę pas žmonos motinos seserį Akveliną Pudžmienę. Dirbo Kūlupėnų geležinkelio stoties malkų sandėlyje. Priartėjus frontui persikėlė pas Lazdininkų gyventoją Juozapą Katkų, su kuriuo 1944 m. spalį pasitraukė į Vaineikių mišką. Nuo 1945 m. sausio gyveno legaliai, dirbo Šventosios uosto žuvų treste. 1945 m. gegužę įstojo į LLA Klevo kuopą. Slapyvardžiai: Drulis Juozas (Drulis), Kaupas, Kanapė. Vienas iš Kardo rinktinės kūrėjų, nuo 1945 m. lapkričio 15 d. – štabo organizacinio skyriaus viršininkas, nuo 1946 m. sausio 30 d. – štabo stovyklos komendantas, nuo 1946 m. kovo – rinktinės vadas. Slapyvardžiai – Drulis Juozas (Drulis), Kaupas, Kanapė. 1948 m. gegužės 6 d. Kardo rinktinės vadas Juozas Kėkštas-Drulis su štabo nariais A. Knistautu-Račiūnu, S. Lisausku-Vasariu ir P. Griciumi-Kopūstu atvyko į Baublių mišką, kuriame sušaukė pasitarimą su Buganto ir Daugvaišo kuopų vadovybe dėl naujos rinktinės štabo sudėties. Gavę agentūrinį pranešimą apie partizanų susitikimą, MGB vidaus kariuomenės kareiviai ir Kartenos stribai apsupo Baublių ir Pikteikių kaimų apylinkes. Rinktinės vadas J. Kėkštas-Drulis su grupe partizanų persikėlė per Minijos upę, tačiau persekiojamas stribų ir kareivių žuvo Vaitelių kaime. Vardas įamžintas Sakuočių paminkle Kardo rinktinės štabo nariams atminti.

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 91–92, 123–124. ISBN 978-609-432-100-9.

    Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai