(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–19.00, VI 10.00–15.00, VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau

Sukurta 2012-11-29

Atnaujinta 2013-10-07

Kuklys Algirdas Antanas (Kuklys Algis)

Algirdas Antanas Kuklys(Algis Kuklys) [3]

Gimė 1950 metų vasario 15 dieną Kretingoje.

Prozininkas, publicistas, dailininkas.

Iki penktos klasės mokėsi dabartinėje Kretingos M. Daujoto vidurinėje mokykloje, vėliau - Kretingos katalikiškoje vidurinėje mokykloje (dabar – Kretingos Pranciškonų gimnazija) [1]. 1965–1969 m. studijavo keramiką Telšių taikomosios dailės technikume, 1972-1980 m. –  Vilniaus valstybiniame universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau – Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros aspirantūroje [2, 3].

1973 m. trumpai mokytojavo dabartinėje M. Daujoto vidurinėje mokykloje. Dėstė Kretingos Meno mokyklos Dailės skyriuje piešimą [1]. 1977-1980 m. buvo Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojas, 1980–1995 m. – Kretingos meno mokyklos darbuotojas, 1995–1998 m. – laikraščio „Klaipėda“ žurnalistas, nuo 1999 m. – Kretingos r. laikraščio „Švyturys“ žurnalistas. Dirbo AB „Lietuvos draudimas“ Kretingos skyriaus konsultantu [2, 3].

Studijuodamas Vilniuje kartu su kraštiečiu Juozu Pociumi įkūrė „Studentų požemio teatrą“, kuriame vaidino ir buvo teatro dailininku [5]. Buvo Telšių literatų būrelio nariu, Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijos nariu, priklausė Žemaitijos rašytojų bendrijai. 1994 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą [4].

Priklauso Vyskupo M. Valančiaus draugijai, Lietuvos liberalų centro sąjungai, dalyvauja Kretingos dailininkų klubo PINX veikloje. 2009 m. išrinktas Kretingos miesto Pastaunyko seniūnaitijos seniūnaičiu [3, 6].

Surengė apie 10 savo dailės kūrinių parodų [2].

1989 m. išleido pirmąją knygą – novelių rinkinį „Keleiviai“, 1993 m. – romaną „Žiūrėjimas į tamsą“ [7], 1998 m. – antrąjį novelių rinkinį „Veidrodis“ [8]. Dvitomio „Susitikimai“ (2002) ir „Likimai“ (2003) herojai Kretingos rajono žmonės – tautodailininkai, ūkininkai, literatai, sportininkai, muzikai, menininkai. Dvitomio publikacijos buvo parašytos nuo 1994 iki 2002 m. [9]. 2005 m. pasirodė novelių rinkinys „Ritualinė kaukė“ [10], 2006 m. išleido meninės publicistikos knygą „Dievdirbio rankos“ apie garsų kretingiškį tautodailininką Adolfą Viluckį [11]. 2007 m. pasirodė novelių rinkinys „Sūnaus vardas“ [3], publicistinis leidinys „Juozo Lukausko lobiai“, eilėraščių knyga „Užmiršta nuotaika“ [12]. Tuo pat metu A. Kuklys parengė ir rūpinosi aštuntosios Pranciškaus Šerno knygos “Lygtis su daugybe nežinomųjų” (2007 m.) išleidimu [13]. 2008 m. pasirodė publicistikos knyga „Genovaitė“ apie kretingiškę tautodailininkę-tapytoją Genovaitę Čejauskaitę. Tais pačiais metais publikavo tris grožines knygas: humoreskas „Iš vaiduoklių gyvenimo“, romaną „Kazbekija – jo kapas nežinomas“ ir poezijos knygą „Dedikacijos“. 2009 m. išleido apybraižų knygą „Medžio baladės“, kurioje stengiamasi atskleisti Kretingos rajono tautodailininkų Birutės ir Aniceto Puškorių bei jų sūnų gyvenimo ir kūrybos aspektus, ir penktąją novelių knygą „Peizažas su Motiejum“. 2010 m. išleido 17-ąją knygą – romaną Apokalipsė“ [6, 14].

2010 m. 7 novelės pirmą kartą išverstos į rusų kalbą ir Kaliningrade išleistos rinkiniu „Человек с обезьянкой“ [15].

Pagrindiniai kūrybos bruožai: ironiškas žvilgsnis, atidus įsižiūrėjimas į žmogų, savitai suvokiamas laikas (ryškūs 20 a. vidurio ir pabaigos laiko ženklai), erdvė pilka, monotoniška (dykvietė, sena lyguma, turgus), nuotaika liūdna, dvelkianti pesimizmu, kūrybą praturtina kitų kultūrų ženklai (Inkai, Andų kalnai, Paryžius), veikėjai be vardų, melancholikai, tačiau jautrūs: išgyvena vidinę tuštumą, neabejingi aplinkiniams. Publicistiniuose tekstuose A. Kuklys fiksuoja Kretingos rajono kūrėjų buitį, aprangos, išvaizdos detales, bando įsižiūrėti ir perprasti jų pasaulį. Kūryboje ryški ir meilės tema (herojai vieniši, išgyvenantys nelaimingą meilę), daug dėmesio skiriama gyvenimo autsaideriams – mažiems, nepastebėtiems žmonėms (senukams, vargetoms ir kt.), autorius aprašo sapnus, o kartais pats apsakymas lyg sapnas. Rašydamas nepersistengia, neieško vienadienio efekto, nesiekia būti per daug modernus [16].

Publikacijos paskelbtos almanachuose „Baltija“, „Запад Россий“, „Балтия“ (Rusija), „Dadzis“ (Latvija), „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, „Pamario krašto antologija“, „Vilnius“ (rusų k.) ir kituose leidiniuose [3].

Už pasiekimus dailėje gavo garbės raštą iš Estijos, priklausydamas Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijai gavo garbės raštą už aktyvią visuomeninę ir kūrybinę veiklą [3]. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, 2007 m. įteikta Kretingos rajono kultūros ir meno premija [6]. 2010 m. įteikta Lietuvos Respublikos seimo pirmininkės I. Degutienės padėka už aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą [17].

2013 m. apdovanotas rašytojos Ievos Simonaitytės literatūrine premija už žodžio, stiliaus, minties tobulumo paieškas, dvasinių vertybių teigimą novelėse [18].

Literatūra ir šaltiniai

 1. DUNAUSKAITĖ, Danutė. Algis Kuklys: „Nerašau apie generolus, viršininkus, prezidentus. Mano kūryboje – mažų žmonių gyvenimai...“Pajūrio naujienos, 1999, vasario 12, priedas „Smiltys“, p. 1, 3.
 2. Kuklys Algis. Iš Kas yra kas Klaipėdos apskrityje, 2001. Kaunas: UAB Neolitas, 2001, p. 142. ISBN 9986-709-21-0.
 3. [Algio Kuklio atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2007, 1 lap., priedas [2 lap.]. Nuotr.
 4. Sveikiname ir supažindiname: Algis Kuklys. Literatūra ir menas, 1994, kovo 26.
 5. PUIŠIENĖ, Audronė. Į fatalizmą linkęs rašytojas ateitį pranašauja idėjų literatūrai, Pajūrio naujienos, 2010, vasario 12, priedas „Smiltys“, nr. 2, p. 9-10.
 6. Algirdas Antanas Kuklys: bibliografijos rodyklė. Sudarė Laima Jonauskaitė, Lolita Miežienė. [Vilnius] : RDI grupė, 2010, p. 6-9. ISBN 978-609-95053-9-8.
 7. KUKLYS, Algis. Kokia visuomenė... Klaipėda, 1994, gegužės 26, p. 22.
 8. SPRINDYTĖ, Jūratė. Kuklys Algirdas. Iš: Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 257. ISBN 9986-513-95-2.
 9. PUIŠIENĖ, Audronė. Algio Kuklio parašytas dvitomis – pagarbos ženklas mūsų kraštiečiams. Pajūrio naujienos, 2003, liepos 11, p. 3.
 10. VALIUKAS, Mindaugas. „Ritualinės kaukės“ matavimaisi. Iš Gintaro lašai [interaktyvus]. 2005, sausio 26 d. [žiūrėta 2007 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.durys.daily.lt/?lt=1106834317>.
 11. ŠMITAS, Petras. Nauja knyga apie tautodailininką. Iš Durys [interaktyvus]. 2006, lapkričio 8 d. [žiūrėta 2007 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.durys.daily.lt/?lt=1163010863>.
 12. Kretingiškis - tarptautiniame novelistų renginyje. Pajūrio naujienos, 2007, spalio 16, p. 4.
 13. PUIŠIENĖ, Audronė. Rašytojo mirties metinių proga pasirūpino išleisti knygą. Pajūrio naujienos, 2007, rugsėjo 14, priedas „Smiltys“, p. 3.
 14. Atsisveikino su smulkiuoju žanru. Pajūrio naujienos, 2009, liepos 14, p. 12.
 15. КУКЛИС, Альгис. Человек с обезьянкой. Калининград: ПЕН-центр, 2010, p. 1-54.
 16. BUIKIENĖ, Lina. Kretingiškio rašytojo Algio Kuklio 60-asis jubiliejus – bibliotekoje [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka: Kretinga, 2010 [žiūrėta 2010 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/news/view/?id=507>.
 17. PUIŠIENĖ, Audronė. Kompiuterių laikais sukvietė prie knygos, Pajūrio naujienos, 2010, kovo 2, p. 20.
 18. I. Simonaitytės premija - rašytojams A. Kukliui ir S. Isajevui. Iš Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2013 m. sausio 16 d. [žiūrėta 2013 m. spalio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-16-i-simonaitytes-premija-rasytojams-a-kukliui-ir-s-isajevui/93795>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007; Lina Buikienė, 2010

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
 • J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
 • Tel. (8 445) 78 984
 • biblioteka@kretvb.lt
Dažniausiai užduodami klausimai