(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-12-12

Atnaujinta 2012-12-12

Kvasas Adomas

Adomas Kvasas

Gimė 1924 metų lapkričio 21 dieną Kretingsodžio kaime, Kretingos valsčiuje.

Liaudies menininkas.

1932 m. baigė Kretingsodžio pradinės mokyklos 4 klases. 1939 m. pradėjo tarnauti pas ūkininkus Klaipėdos krašte. 1941–1946 m. dirbo Kretingos koklinėje (darė koklius, žiedė puodus), 1946–1949 m. – batsiuvių artelėje. 1949–1961 m. – gyveno Salantuose. 1951–1953 m. – dirbo Kartenos linų fabrike, 1953–1956 m. – Salantų kino teatro kasininku. 1961–1972 m. apsigyveno Biržuvėnų k. (Telšių r.), 1972–1980 m. persikėlė į Siraičių k. (Telšių r.) [1].

Šiuo metu Adomas Kvasas gyvena ir kuria Telšiuose. Specialiai medžio drožybos nėra mokęsis. Dirbo batsiuviu, tačiau neilgai, nes jau 1953 m. ėmė drožinėti ir, pamėgęs šį darbą, daugiausiai dirbo šioje srityje [2].

Meistras ištikimas senajai liaudies skulptūrai. Daro šventųjų skulptūrėles, tačiau labiausiai mėgsta kurti jumoristinėmis temomis. A. Kvasas mėgsta daryti dekoratyvines kaukes, įvairaus dydžio – nuo miniatiūrinių (suvenyrinių) iki natūralaus žmogaus veido ir didesnes [2].

Salantų bažnyčiai meistras yra padaręs vadinamuosius „žalnierius“ – Kristaus karsto velykinius sargybinius [3]. Iki 1961 m. A. Kvasas gyveno Salantuose. O skulptūras pagal Notėnų bažnyčios (Skuodo r.) "žalnierių" pavyzdį jis padarė tuo metu Salantuose klebonavusio (vėliau Žemaičių vyskupo) Antano Vaičiaus prašomas [4].

Nuo 1956 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Jo darbų yra įsigiję Nacionalinis dailės muziejus, Kretingos krašto muziejus, Žemaičių muziejus „Alka“ [5]. Apdovanotas daugybe garbės raštų už dalyvavimą parodose, liaudies meno puoselėjimą, kūrybinius pasiekimus. 1965 m., 1967 m. apdovanotas I laipsnio diplomais. 1968 m. gavo diplomą už darbus, eksponuotus Kretingos rajoninėje liaudies dailės parodoje [6].

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą bei perdavimą Adomą Kvasą 2004 m. gruodžio 29 dieną apdovanojo premija [6].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KUDIRKA J. Adomas Kvasas. Iš Tradicija šiuolaikinėje lietuvių liaudies dailėje: [straipsnių rinkinys]. Kaunas: Šviesa, 1982, p. 9-11.
  2. SPUDYTĖ, Elvyra. Medžio drožybos tradicijų tąsa telšiškių medžio drožėjų darbuose. Iš Žemaitija [interaktyvus]. [Vilnius]: Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2002. Atnaujinta 2003 m. gegužės 15 d. [žiūrėta 2006 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/TAUTOSAKA/drozyba.lt.htm>.
  3. KLIMKA, Libertas. Mūsų žemės druska. Iš Kultūros aktualijos [interaktyvus]. 2005, nr. 1 (42) [žiūrėta 2006 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://193.219.137.185/files/2005/2005_1(42)/5_6psl.pdf>.
  4. BURNEIKAITĖ, Salomėja. Lėlių keliais iš Kretingos. Šiaurės Atėnai, 2004, spalio 9 d., Nr. 720, p. 10.
  5. Adomas Kvasas – medžio drožėjas. Iš Telšių apskrities viršininko administracija: Kultūros plėtra: Dailininkai [interaktyvus]. Telšiai: [b.l.], [b.m.]. Atnaujinta 2006 m. lapkričio 2 d. [žiūrėta 2006 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.telsiai.aps.lt/article/archive/135>.
  6. [Adomo Kvaso atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 2 lap. Nuotr.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai