(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–19.00, VI 10.00–15.00, VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau

Sukurta 2019-07-17

Atnaujinta 2019-07-25

Laureckas Kazimieras

Gimė 1904 m. Darbėnuose.

Žuvo 1948 m. birželio 27 d.

Karys savanoris, leitenantas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vizbuto kuopos organizatorius ir vadas.

Gyveno Pasertupių k., Darbėnų sen. [1]. Verslininkas, dirbtuvių savininkas, atsargos puskarininkis, Lietuvos šaulių sąjungos Darbėnų kuopos narys. 1944 m. rudenį įstojo į Lietuvos laisvės armiją [1, 2]. Nuo 1945 m. lapkričio 15 d. – Kardo rinktinės narys [1]. Rinktinės vado 1945 m. gruodžio 25 d. įsakymu Darbėnų valsčiuje organizavo Drebulės (Vizbuto) partizanų būrį, buvo paskirtas jo vadu [2]. Vėliau vadovavo Vanago būriui, kuris 1946 m. priklausė Palangos valsčiuje veikusiai Narimanto (Pušies) kuopai [1, 2]. Slapyvardis – Zubrys-Ūsas.

Apie partizanų veiklą saugumiečiai rinko agentūrinius duomenis. Pušies (Narimanto) kuopos K. Laurecko-Zubrio-Ūso būriui buvo užvesta agentūrinė byla „Pajūriniai“, o būrio stovyklos ir ryšininkų paiešką 1946 m. vykdė MVD-MGB Palangos valsčiaus poskyrio viršininkas leitenantas Balusovas per MGB agentus Gydytoją, Jakštą ir slaptus informatorius.

1948 m. birželio 27 d. MGB Darbėnų valsčiaus poskyrio kareiviai ir stribai atakavo Vaineikių kaimo gyventojo Kiauleikio sodybą, kurioje per susišaudymą prie Akmenos upės žuvo Narimanto kuopos Vanago būrio vadas Kazimieras Laureckas-Zubrys-Ūsas ir partizanas Kazimieras Pudžmys-Martynas.

2003 m. jam pripažintas Kario savanorio statusas, suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties) [1].

Vardas įamžintas Kretingos parapijos senųjų kapinių paminkle žuvusiems Kardo rinktinės partizanams atminti ir šalia žuvimo vietos Vaineikių kaime 2001 m. pastatytame kryžiuje [1, 2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 76–77, 92–93, 131–132. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. Kazimieras Laureckas. Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.], [b. m.]. Atnaujinta 2016 m. vasario 6 d. [žiūrėta 2018 m. balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazimieras_Laureckas>.

Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
  • J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
  • Tel. (8 445) 78 984
  • Faks. (8 445) 78 980
  • biblioteka@kretvb.lt
Dažniausiai užduodami klausimai