(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-01-30

Atnaujinta 2013-01-30

Lūža Juozas

Juozas Lūža [1]

Gimė 1911 metų spalio 17 dieną Kupšių kaime, Kartenos valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 1978 metų balandžio 4 dieną.

Agronomas, išeivijos spaudos darbuotojas.

1928 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą, 1933 m. – Plungės mokytojų seminariją, 1936 m. – Dotnuvos Žemės Ūkio Akademiją (ŽŪA) (baigimo diplomą gavo 1939 m. už diplominį darbą „Cukrinių runkelių kultūra ir jos perspektyvos Lietuvoj“). Parašė ŽŪA konkursinį darbą apie žemės ūkio darbų paskirstymą tarp vyrų ir moterų. Studijuodamas dirbo ekonominėse studentų organizacijose ir ateitininkuose (Algimanto klubo pirm.) [1].

1938-1939 m. JŪR instruktorius Marijampolėje ir Klaipėdoje, 1939-1944 m. Lietuvos Cukraus akc. bendrovės vyr. agronomas – žaliavų skyriaus vedėjas. Vokietijoj 1946-1947 m. mokytojavo aukštesniojoje Žibinto prekybos mokykloje Grevene [1].

1947 m. apsigyvenęs Anglijoje, aktyviai dalyvavo D. Britanijos lietuvių sąjungoj, vienas šios organizacijos Sleafordo ir Sheffieldo skyrių steigėjų. J. Lūža yra bendradarbiavęs „Jaunajame ūkininke“, „Ūkininko patarėjuje“, „Ūkininke“, „Žemės Ūkyje“, „Naujojoje sodyboje“, „XX amžiuje“, „Lietuvos keleivyje“, „Darbininke“ ir kt. Yra parašęs keletą knygučių cukrinių runkelių augintojams („Auginkime cukrinius runkelius“ 1941 m., kartu su J. Mockaičiu – „Cukrinių runkelių sėklų auginimas“ 1942 m., „Ką turi žinoti cukrinių runkelių augintojas“ 1943 m.) ir rankraščio teisėmis atspaustą „Politinės ekonomikos“ vadovėlio I dalį [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. 1. BARĖNAS, K. Lūža Juozas. Iš Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, t. 14, p. 537.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai