(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-11-29

Atnaujinta 2012-11-29

Maliauskaitė Ona

Ona Maliauskaitė [1]

Gimė – nežinoma. Gyveno Bliūdsukių kaime, Žalgirio seniūnijoje, Kretingos rajone.

Mirė – nežinoma.

 Knygnešė.

Bendradarbiavo su kunigais, įkalintais Kretingos vienuolyne – gabendavo jų rankraščius į Mažąją Lietuvą, o iš ten parnešdavo lietuviškos spaudos. Rusijos ir Prūsijos siena ėjo per Maliauskams priklausantį mišką. O. Maliauskaitė su patikimomis draugėmis ateidavo į mišką ir saugiai paslėpdavo perkeltas per sieną knygas. Nutaikius progą, dažniausiai tada, kai budėdavo pažįstami sargybiniai, parsigabendavo ryšulius į savo namus ir paslėpdavo (daržinėje, jaujoje, duonos krosnyje). Toliau spaudiniai buvo gabenami į Kretingos vienuolyną. Kartais knygų pasiimti atvažiuodavo patys kunigai, dažniausiai A. Bizauskas. Pačiame vienuolyne knygas priimdavo ir slėpdavo čia įkalinti kunigai P. Dogelis, K. Kazlauskas, F. Lelis. O. Maliauskaitės brolis kunigas A. Maliauskis taip pat rūpinosi lietuviškos spaudos platinimu. Parvažiavęs paviešėti į tėviškę, visuomet išsiveždavo lietuviškos spaudos. Atvažiavę jo svečiai kunigai taip pat turėdavo lietuviškos spaudos. O. Maliauskaitė palaikė ryšius su Kretingos knygneše P. Gaigalaite, kuri irgi ateidavo pas Maliauskus pasiimti spaudos. Pasienio sargyba įtarė, kad Maliauskai gabena knygas. Būdavo kratų, bet nieko draudžiamo nepavykdavo rasti. Didėjant grėsmei būti suimtiems, sulaukus grasinimų, kad būsią ištremti į Sibirą, 1903 m., broliui kunigui A. Maliauskiui pasiūlius, O. Maliauskaitė emigravo į Šveicariją, į Šv. Kryžiaus seserų pensioną. 1923 m. grįžo į Lietuvą [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 284-285. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Lina Buikienė, 2009

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai