(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-12-05

Atnaujinta 2012-12-05

Martišius Antanas

Gimė 1921 metų rugpjūčio 11 dieną, Kaune.

Mirė 2002 metų gruodžio 4 dieną, Kretingoje.

Savanoris kūrėjas, ginkluoto pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys, visuomenės veikėjas.

Baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą [1].

1941 m. prasidėjus karui priklausė pogrindžiui – buvo Lietuvos Laisvės Armijos narys. Už tai Gestapo buvo areštuotas ir uždarytas į koncentracijos stovyklą. Sugrįžus raudoniesiems okupantams A.Martišius priklausė Kauno miesto pogrindžiui. Buvo susektas ir sovietinio saugumo areštuotas. Nuteistas 25 metus kalėti ir išvežtas į Karagandos lagerius [1].

1955 m. rudenį grįžo į Lietuvą. Bandant prisiregistruoti gimtajame mieste, jam buvo liepta per 24 valandas išvykti iš Kauno. Nuo 1956 m. dirbo Klaipėdos statybos treste. Čia buvo priregistruotas ir įdarbintas Salantų statybos aikštelėje darbų vykdytoju. 1960 m., panaikinus Salantų rajoną, A. Martišius pervestas į Kretingos rajono Statybos-remonto valdybą dirbti vyr. inžinieriaus pareigose. Netrukus ir pats persikėlė gyventi į Kretingą [1].

Išėjęs į pensiją pasinėrė į politinę veiklą. Prasidėjus Atgimimui aktyviai dalyvavo dešinės pakraipos politinių partijų sueigose, minėjimuose. Pats viešai kalbėdavo, skiepydamas meilę Tėvynei, Dievui, šeimai ir artimui; nuolat primindavo okupantų padarytą žalą Tautai ir Tėvynei [1].

1992 metais Antanas Martišius įstojo į Lietuvių tautininkų sąjungos (LTS) gretas. Jo kantrybės ir organizacinių gabumų dėka LTS narių skaičius Kretingos rajone pasiekė 100. Susikūrė penki LTS skyriai. Antanas Martišius buvo išrinktas LTS Kretingos rajono valdybos pirmininku [1].

Yra gavęs valstybės apdovanojimą – Kariuomenės kūrėjų savanorių medalį [2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. LTS Kretingos rajono Valdyba. Mes liūdime... Iš Tautininkų žinios, 2002, gruodžio mėn. Nr. 22 (166) [interaktyvus]. Vilnius: LTS, 2005 [žiūrėta 2008 m. rugsėjo 24 d.]. Prieiga per internetą <http://www.lts.lt/archyvas/zinios_archyvas_48.htm>.
  2. Martišius Antanas. Iš Lietuvos Respublikos Prezidentas [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, 2004 [žiūrėta 2008 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga per internetą <http://paksas.president.lt/ordinai/table.phtml>.

Parengė Lina Buikienė, 2008

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai