(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–19.00, VI 10.00–15.00, VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau

Sukurta 2012-12-05

Atnaujinta 2012-12-05

Motuzas Alfonsas

Alfonsas Motuzas [4]

Gimė 1955 metų lapkričio 22 dieną Šiauliuose.

Muzikologas, buvęs Šv. Antano religijos mokslų instituto rektorius, VDU Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų katedros habilituotas daktaras, profesorius.

1962-1969 m. mokėsi Šiaulių 11-ojoje vidurinėje mokykloje, 1969-1973 m. – Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje [1]. 1979-1982 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Klaipėdos fakultetuose [2], 1987-1991 m. – Rusijos valstybiniame E. M. Gnesinų muzikiniame pedagoginiame institute aspirantūroje [1]. 1993 m. Lietuvos muzikos akademijoje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją, 2001 m. – Vytauto Didžiojo universitete habilitacinę disertaciją, 2004 m. – VDU profesoriaus vardą [2].

1979-1995 m. dirbo Lietuvos Muzikos Konservatorijos Klaipėdos fakultetuose [2]. 1992-1995 m. – Šv. Antano kolegijos vyr. asistentas [1]. Nuo 1996 metų dirbo Kretingos šv. Antano kolegijos dekanu. 1995 m. Kretingos šv. Antano kolegijai įsijungus į Katalikų teologijos fakultetą Vytauto Didžiojo universitete laikinai dirbo šv. Antano Religijos studijų instituto prie KTF VDU direktoriaus pareigose. Nuo 1996 metų dirbo minėto instituto direktoriaus pavaduotoju [3]. Nuo 2002 m. – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos profesorius, šiuo metu dar ir VDU Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų katedros habilituotas daktaras, profesorius [1]. 2005-2007 m. – Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centro direktorius, Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete [2].

Mokslinių interesų kryptis – Baltijos šalių krikščioniškoji etninė kultūra (etnologija ir etnomuzikologija). Išspausdino apie 60 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, išleido 7 knygas (1992-1999 m.). Monografijos „Lietuvos Kalvarijų kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika“ autorius (2003 m.). Skaitė paskaitas Toronto (Kanada), Oslo (Norvegija), Vienos (Austrija), Miuncheno (Vokietija), Krokuvos (Lenkija), Sankt Peterburgo (Rusija) universitetuose [1].

A. Motuzas yra Religijos mokslų žurnalo „Soter“ redakcijos kolegijos pirmininko pavaduotojas, Etnomuzikos instituto Krikščioniškų giesmių rinkimo ir tyrimo sektoriaus vedėjas [1]. Nuo 2000 m. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos narys, Tarptautinės informacinės mokslų akademijos (Maskva-Berlynas-Niujorkas) narys-korespondentas, Klaipėdos universiteto, Menų fakulteto Muzikologijos instituto vyriausias mokslo darbuotojas [4].

1990-1995 m. rengė Sakralinės muzikos kursus vasaros atostogų metu Kretingoje [2].

Literatūra ir šaltiniai

 1. Motuzas Alfonsas. Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. Kaunas: UAB Neolitas, 2006, p. 794. ISBN 9986-709-53-9.
 2. [Alfonso Motuzo atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2007, 1 lap.
 3. Motuzas Alfonsas. Religijos studijų katedra. Iš Vytauto Didžiojo universitetas [interaktyvus]. [Kaunas]: Vytauto Didžiojo universitetas, [b.m.] [žiūrėta 2006 m. birželio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vdu.lt/staff/theology/Motuzas_lt.htm>.
 4. Alfonsas Motuzas. Radijo paskaitos: lektoriai ir temos [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija, 2005 [žiūrėta 2007 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt/lectures/bio.php?strid=1191&id=1765>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
 • J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
 • Tel. (8 445) 78 984
 • biblioteka@kretvb.lt
Dažniausiai užduodami klausimai