(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-02-07

Atnaujinta 2013-02-07

Olšauskas Kazimieras

Kazimieras Olšauskas [1]

Gimė 1911 metų vasario 2 dieną Žeimių kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 1954 metų birželio 18 dieną Sverdlovsko srity, Rusijoje.

Kunigas  kanauninkas, profesorius, teologijos mokslų daktaras, spaudos darbuotojas, politinis kalinys.

Gimė Barboros Andrijauskaitės-Olšauskienės ir Kazimiero Olšausko šeimoje, vyriausias iš  11-os vaikų. Žeimiuose mokėsi pradinėje mokykloje, kurią baigė 1920 m. ir įstojo į Plungės gimnaziją. 1928 m. baigė Plungės gimnaziją ir įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1932-1936 m.s filosofijos ir teologijos studijas gilino Gregorianumo universitete Romoje. Parašė disertaciją „Tobulumo sąvoka Šv. Povilo laiškuose“ ir apsigynė teologijos daktaro laipsnį. 1934 m. spalio 28 d. buvo įšventintas kunigu šv. Petro Kanizijaus bažnyčioje Romoje. 1936 m. grįžo į Lietuvą ir dėstytojavo Telšių kunigų seminarijoje. 1940 m., sovietų valdžiai uždarius seminariją, pasitaukė į Salantus.  1941-1944 m. vėl profesoriavo ir drauge buvo seminarijos prefektu Telšiuose. Nuo 1937 m. redagavo savaitraštį „Žemaičių prietelius“ (vėliau pervadintą „Žemaičių žemė“). Bendradarbiavo leidiniuose „Židinys“, „Tiesos Kelyje“. Išspausdino prelato Pr. Urbonavičiaus biografiją, knygeles: „Krikščioniškoji Žemaičių didybė“, „Apie krikščioniškąją moterystę“, „Apie religinį kataliko gyvenimą“. Dažniausiai pasirašinėjo dr. K. Alšėno slapyvardžiu.

1946 m. už knygelėje „Krikščioniškoji Žemaičių didybė“ paskelbtus faktus buvo nuteistas 10-čiai metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Kalėjo Okoniovo stovykloje, Sverdlovsko srityje, kur nelaimingo atsitikimo metu buvo sunkiai sužeistas ir po 3 dienų mirė. Palaidotas Družinino kapinėse, netoli Turinsko.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Kazimieras Olšauskas: profesorius, kunigas, Sibiro kankinys. Vilnius; Plungė: Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1997, 342 p. ISBN 9986-9063-5-0.
  2. OLŠAUSKAS, Kazimieras. Iš Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, t. 21, p. 100-101.

Parengė Laima Jonauskaitė, 2006

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai