(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2019-07-17

Atnaujinta 2020-09-01

Paulius Bernardas

Bernardas Paulius žuvo 1947 m. sausio 17 d.

Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Žygimanto kuopos būrio vadas.

Gyveno Šateikių k., Šateikių sen. Brolis – partizanas Petras Paulius.

Salantų ir Platelių valsčiuose veikusio Žygimanto kuopos būrio vadas.

MGB vidaus kariuomenės 2-ojo atskirojo bataliono ir 273-iojo pulko kareiviai, vadovaujami generolo majoro Kurlykino ir operatyvinio štabo viršininko Šuvalovo, sausio 17–18 d. Salantų ir Mosėdžio valsčiuose vykdė partizanų paiešką. Jos metu Salantų valsčiuje susirėmime su kareiviais sausio 17 d. žuvo Žygimanto kuopos būrio vadas Bernardas Paulius ir jo brolis Petras Paulius. Mosėdžio valsčiuje – du Tautvaišo kuopos nariai. Iš nukautų partizanų paimtas 1 rankinis kulkosvaidis, 3 automatai, 3 šautuvai, 6 granatos, 1600 šovinių, 3 žiūronai ir 200 gramų trotilo.

Žiemą palaikų stribai neužkasdavo, o tiesiog apipildavo sniegu. Jam tirpstant, vanduo kūnus plukdydavo Salanto upe. Iš upės buvo ištraukti ir netoliese esančiose Klecininkų (Pesčių) senosiose kapinėse slapta palaidoti 1946–1947 m. žuvę partizanai Juozapas Sodys, Bronislovas Jurčius, Jonas Salys, Petras Paulius, Bernardas Paulius.

Vardas įamžintas Klecininkų kapinių paminkle žuvusiems partizanams atminti.

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 86-87, 96, 140. ISBN 978-609-432-100-9.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai