(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-02-07

Atnaujinta 2013-02-07

Povilonis Juozas

Gimė 1910 metų spalio 11 dieną Raišiuose, Rokiškio rajone.

Mirė 1999 metais.

Prozininkas, pedagogas.

1931 m.s baigė Marijampolės gimnaziją. Studijavo VDU lietuvių kalbą ir literatūrą, filosofiją ir psichologiją. Nuo 1932 m. spausdino novelių, literatūros kritikos. 1935 m. dirbo Naujosios Romuvos redakcijoje, bendradarbiavo „Ateityje“, „Židinyje“, „Dienovidyje“.

1936 m. pradėjo dirbti Kretingos gimnazijos mokytoju, dėstė prancūzų ir lotynų kalbas. Vėliau 1939 m. buvo paskirtas Panevėžio berniuku gimnazijos inspektoriumi. Karo metais dirbo Pasvalio gimnazijoje, bendravo su A. Vaitkumi (M. Katiliškiu), H. Korsakiene. 1950 m. buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Po 5 metų buvo paleistas. Grįžęs dėstė užsienio kalbas, dirbo kalbų katedros vedėju Veterinarijos akademijoje Kaune.

Parašė darbą apie kunigo Ambroziejaus Pabrėžos pamokslus, kurio ištrauką „Kunigo Ambroziejaus Pabrėžos stilius“ išspausdino 1939 m. Dienovidis (p. 122-126). Išleido apsakymų rinkinį „Nereikalingi žmonės“ (1944 m.), kuriame vaizdavo prieškario studento literato idealistinį pasaulėvaizdį ir pirmojo sovietmečio represijas. Sibiro tremties prisiminimus aprašė Varpuose (1993 m.). Išvertė į lietuvių kalbą:  Pierre L‘Ermite „Tarp tavęs ir manęs nėra kunigo“ (1937 m.) ir „Pilkasis ponas“ (1939 m.), P. Maurice „Pamestieji“ (1937 m.), H. Bordeaux „Užsnigtos pėdos I-II“ (1938 m.), T. D. Daveau „Šv. Pranciškus Asyžietis“ (1948 m.) ir kt.

Literatūra ir šaltiniai

  1. KUBILIUS, Vytautas. Povilonis Juozas. Iš Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 394. ISBN 9986-513-95-2.
  2. Literatūrinė Lietuva: Maironio lietuvių literatūros muziejus [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija; Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2004– [žiūrėta 2006, gegužės 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.maironiomuziejus.lt/222>.
  3. PAULIKAITĖ, Genovaitė Mokęs vaikus Kretingoje: mūsų kraštiečiai. Švyturys, 1989, rugsėjo 5, p. 2.
  4. Povilonis, Juozas Iš Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių literatūros leidykla, 1961, t. 23, p. 378-379.

Parengė Laima Jonauskaitė, 2006

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai