(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2019-07-18

Atnaujinta 2020-09-02

Riepšas Pranciškus

Pranciškus Riepšas gimė 1897/1901 m.

Žuvo 1947 m. rugpjūčio 1 d.

Lietuvos partizanas.

Partizanės Uršulės Riepšienės vyras [1]. Maumedžio (Mosėdžio) kuopos būrio, vėliau – Tautvaišo (Mosėdžio) kuopos vadas. Slapyvardis – Šarūnas.

Žuvo 1947 m. rugpjūčio 1 d. Peldinės miške per kautynes su MVD vidaus kariuomenės kareiviais [2]. Partizanų palaikai buvo niekinami Mosėdžio miestelio aikštėje. Vėliau – užkasti Bartuvos upės slėnyje buvusiose žvyrduobėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, šioje vietoje ilsisi 32 partizanų palaikai, – taip pat ir Pranciškaus Riepšo-Šarūno.

Pokariu žuvusiems Kardo rinktinės partizanams atminti 1991 m. mosėdiškiai pastatė paminklą, kuriame įamžintas ir Pranciškaus Riepšo vardas [3].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 221. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. Kardo rinktinė: Žuvę rinktinės partizanai. Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.], [b. m.]. Atnaujinta 2018 m. birželio 5 d. [žiūrėta 2018 m. birželio 13 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Kardo_rinktin%C4%97>.
  3. Mosėdžio paminklas partizanams. Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.], [b. m.]. Atnaujinta 2018 m. vasario 5 d. [žiūrėta 2018 m. birželio 13 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Mos%C4%97d%C5%BEio_paminklas_partizanams>.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai