(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2019-07-18

Atnaujinta 2020-09-01

Šeputis Stasys

Stasys Šeputis gimė 1902 m.

Žuvo 1948 m. balandžio 13 d.

Partizanų rėmėjas, Laisvės kovų dalyvis.

Gyveno Pryšmančių k., Kretingos sen. Nuo 1946 m. – partizanų rėmėjas. Slapyvardis – Akmuo.

1948 m. balandžio 13 d. MGB Kretingos valsčiaus poskyris gavo pranešimą, kad pas Pryšmančių kaimo ūkininką Stasį Šeputį apsistojo partizanai. Į vietą išsiųsta keliasdešimt MGB vidaus kariuomenės Kretingos įgulos kareivių, kurie pakeliui peršovė dviračiu į Kretingą važiavusią 7 klasės gimnazistę. Prie partizanų rėmėjo sodybos baudėjai apsupo apie 10 Narimanto kuopos partizanų, kurie, išsiskirstę mažomis grupelėmis ir prasiskindami kelią rankinių kulkosvaidžių ugnimi, pasitraukė į Pryšmančių mišką. Pro apsupties žiedą prasibrauti nepavyko tik sunkiai sužeistam Pranui Klaniui-Sauseliui, kuris nusišovė.

Partizanams pasitraukus, kareiviai pastebėjo tolumoje jų link artėjančią ginkluotų asmenų grupę. Manydami, kad juos atakuoja persirikiavę partizanai, kareiviai ėmė šaudyti. Po keliolika minučių trukusio mūšio paaiškėjo, kad Kretingos įgulos kareiviai susirėmė su Palangos valsčiaus milicijos ir stribų būriu, skubėjusiu apsupti Pryšmančiuose buvusius partizanus. Per susišaudymą Kretingos įgula neteko 7 nukautų kareivių, o keliolika buvo sužeista.

Mūšio metu kareiviai nušovė sodybos šeimininką, partizanų rėmėją Stasį Šeputį-Akmenį. Jo ir P. Klaniaus-Sauselio kūnus pametė sodybos kieme, iš žuvusiųjų tyčiojosi, o vėliau parvežė į MGB Kretingos valsčiaus poskyrį ir paniekinimui pasodino prie būstinės sienos.

Stasiui Šepučiui 1999 m. pripažintas Laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties). Vardas įamžintas Kretingos senųjų kapinių paminkle Kardo rinktinės partizanams atminti.

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 91, 150. ISBN 978-609-432-100-9.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai