(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-12-13

Atnaujinta 2012-12-13

Sereika Feliksas

Feliksas Sereika [1]

Gimė 1844 (kitur – 1845) metais Dičiūnų kaime, Pušaloto seniūnijoje, Pasvalio rajone.

Mirė 1913 metais birželio 27(14) dieną Radviliškyje.

Kunigas, literatas, spaudos darbuotojas, liaudies švietėjas, knygnešys.

Mokėsi Panevėžio ir Mintaujos gimnazijose [1, 2]. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje [2], studijavo Kauno kunigų seminarijoje [1].

1877 metais įšventintas kunigu. Paskirtas vikaru į Kaltinėnus (Šilalės r.), vėliau į Dotnuvą (Kėdainių r.). Čia pradėjo mokyti parapijiečius lietuviškų poterių ir katekizmo. Po kelių mėnesių perkeltas į Dusetas (Zarasų r.). Čia taip pat tęsė jaunimo mokymą lietuviškai skaityti, rašyti, rėmė slaptas lietuviškas mokyklas, platino lietuviškas knygeles, daugiausiai vadovėlius. Dar vikaravo Medininkuose (Plungės r.), Laukžemėje (Kretingos r.), Tytuvėnuose (Kelmės r.). Iš čia 1898 m. buvo išsiųstas į Kretingos bernardinų vienuolyną, kur išbuvo daugiau nei du metus [1]. Vyskupo Motiejaus Valančiaus paskatintas, įsitraukė į knygnešių veiklą, per savo patikėtinius platino „Aušrą“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą“, „Tėvynės sargą“. Pirkdavo ir veltui dalindavo žmonėms Motiejaus Valančiaus, Maironio ir kitų autorių draudžiamas knygas [3]. 1901 m. paskirtas į Stakių (Pamituvio) filiją, pavertė ją parapija, pastatė naują kleboniją. Pirkdavo lietuvišką spaudą ir ją dalydavo parapijiečiams, švietė jaunuomenę. Nusilpus sveikatai, buvo altarista Lenkimuose (Skuodo r.), nuo 1906 m. – Radviliškyje [1].

Žinodamas, kad nėra lietuvių kalbos gramatikų [1], sutrumpino ir savo lėšomis Tilžėje išspausdino Antano Baranausko rankraštinį vadovėlį „Kalbamokslis lietuviszkos kalbos“ (1896), parengė ir Tilžėje išleido elementorių „Lietuviškas pradžiamokslis mažiems vaikams aukštaičių ir žemaičių lietuvių“ (1896) [3], susidedantį iš abėcėlės, trumpo katekizmo ir ministrantūros. Yra parašęs ir eilėraščių [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 417-418. ISBN 9986-23-117-5.
  2. Sereika Feliksas. Iš Lietuvių kalbininkų sąvadas [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], 2000 [žiūrėta 2009 m. vasario 17 d.]. Prieiga per internetą <http://www.daukantas.lt/edu/lt_kalba/kalbininkai/>.
  3. Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius: Alma littera, 1997, p. 328. ISBN 9986-02-352-1.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005; Lina Buikienė, 2009

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai