(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-11-29

Atnaujinta 2012-11-29

Šiuipys Mykolas

Mykolas Šiuipys [1]

Gimė 1836 metais Viekšniuose, Akmenės parapijoje.

Mirė 1900 metų kovo 24 dieną (kitur – 11 d.) Alsėdžiuose, Plungės rajone.

Kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

Baigė Varnių kunigų seminariją. Įšvęstas į kunigus 1862 m. ir paskirtas vikaru į Laukuvą, 1864-1865 m. vikaravo Alšvange (Latvija). 1866-1867 m. – Darbėnų vikaras (Kretingos r.) [1]. Vilniaus generalgubernatoriaus įsakymu 1867 m. rugsėjo 24 d. uždarytas į Kretingos vienuolyną už tai, kad agitavęs mokinius nelankyti liaudies mokyklos, nes ten tikyba dėstoma rusiškai. 1871 m. spalio 23 d. buvo iš Kretingos vienuolyno išleistas, tačiau to paties Vilniaus generalgubernatoriaus įsakymu pavestas griežtai slaptai policijos priežiūrai [2].

Vėl paskirtas vikaru į Darbėnus [1]. Darbėnuose, netoli Prūsų sienos, susipažino su Kretingos apylinkių knygnešiais, kurie norėjo slaptai Prūsuose leidžiamas lietuviškas knygas gabenti į Žemaičius ir į Lietuvą. Kunigas knygnešiams pasiūlė gabenamoms knygoms sandėlį įsirengti sesers Barboros ir jos vyro Beržanskių sodyboje Pluogų vienkiemyje. Dar prieš 1870 metus knygnešiai kelis kartus per metus atveždavo ir čia palikdavo po vežimą įvairiausių, dažniausiai religinio turinio lietuviškų leidinių. Šias knygas išplatindavo Laižuvos, Leckavos, Akmenės, Tirkšlių ir kitų parapijų miesteliuose bei kaimuose [3].

1879-1881 m. vikaras Pandėlyje, 1881-1888 m. kunigavo Kurše, 1889-1891 m. – Leckavos klebonas (Mažeikių  r.). Nuo 1892 m. iki mirties – altaristas Alsėdžiuose (Plungės r.) [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Šiuipys Mykolas. Iš Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904 [interaktyvi duomenų bazė]. Parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius. Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2004 [žiūrėta 2007 m. rugpjūčio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.spaudos.lt/DBaze/Paieska.htm>.
  2. Šiuipys Mykolas. Iš Lietuvių enciklopedija. T. XXX. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, p. 21.
  3. NORMANTAS, Juozas. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino palikuonys Žemaitijoje. Iš Žemaičių žemė [interaktyvus]. 2001, nr. 1, p. 41-42 [žiūrėta 2007 m. liepos 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Gedimino_pal.htm>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai