(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-02-07

Atnaujinta 2018-11-26

Skačkovskis Henrikas

(SKACZKOWSKI HENRICUS)

Gimė apie 1769 metus.

Mirė 1848 metų sausio 5 dieną Kretingos vienuolyne. Palaidotas Kretingos senosiose kapinėse.

Kunigas, bernardinų (pranciškonų observantų) ordino Lietuvos, Baltarusijos ir Volynės provincijų provincijolas.

Daugelyje vienuolynų gyvenęs, išsilavinęs, plačios erudicijos žmogus, mokėjęs keletą kalbų. Apie 1827-1834 metus buvo Kretingos bernardinų vienuolyno gvardijonas [1]. Jo  sumanumo dėka Kretingos vienuolynui 1834 metais pavyko laimėti Telšių apskrities teisme bylą prieš Kretingos dvarą ir priversti stačiatikį grafą Dmitrijų Zubovą mokėti katalikų vienuolynui fundatorių Jono Karolio Chodkevičiaus ir Sofijos Chodkevičienės nustatytą duoklę [2]. Vėliau užėmė aukštas pareigas bernardinų (pranciškonų observantų) ordino struktūroje: buvo Lietuvos, Volynės ir Baltarusijos provincijų provincijolu. Senatvėje iš Vitebsko (Baltarusija) bernardinų vienuolyno persikėlė į Kretingą [3]. Vienuolyne jis buvo didžiai gerbiamas. Svarbiausiais klausimais jo nuomonė būdavo lemiama.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Kretingos vienuolyno vyresniojo Henriko Skačkovskio prašymas grafui Aleksandrui Nikolajevičiui Zubovui dėl anuatos mokėjimo. Vilniaus universiteto centrinės bibliotekos rankraščių skyrius, f. 199, s. v. 22.
  2. Kretingos vienuolynas, bažnyčia, katalikiškos draugijos. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 23, l. 114v.
  3. VALANČIUS, Motiejus. Raštai. Vilnius, 1972, t. 1, p. 206.

Parengė Julius Kanarskas, 2006

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai