+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius liepos 2024
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
0102030405
06
07
0809101112
13
14
1516171819
20
21
2223242526
27
28
2930
31
Visi renginiai

Sukurta 2012-11-29

Atnaujinta 2012-11-29

Stankūnas Juozas

Juozas Stankūnas [2]

Gimė 1906 metų lapkričio 1 dieną Griškabūdžio miestelyje, Šakių apskrityje (kitur – Londone, D. Britanija).

Mirė 1996 metų vasario 14 dieną Elizabete, JAV.

Muzikas, pedagogas.

Iki šešerių metų gyveno Anglijoje. Su tėvais grįžęs į Lietuvą, vasarą piemenaudavo, o žiemą lankė pradžios mokyklą [1]. 1924 m. baigė Kretingos pranciškonų vidurinę mokyklą. Muzikos mokėsi pas vargonininką P. Ambrazą [2]. P. Ambrazui persikėlus į Prienus, septy­niolikmetis jaunuolis liko Višakio Rūdos parapijos vargonininku ir chorvedžiu [1]. 1928-1931 m. mokėsi Kauno muzikos mokykloje [2]. Parengė chorą 1928 m. ant­rajai visos Lietuvos dainų šventei Kaune. Mokydamasis dirbo Kauno ligo­ninėje vargonininku zakristijonu, restorano muzikan­tu, vėliau buvo Alytaus kino pianistas, dėstė muziką ir dainavimą aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje, va­dovavo Šaulių sąjungos ir parapijos chorams. Su Aly­taus jaunimo choru (65 dainininkai) dalyvavo 1930 m. trečiojoje visos Lietuvos dainų šventėje Kaune. Likęs gyventi Kaune, vargonininkavo Šančių parapijoje, va­dovavo sąjungos Vilniui vaduoti chorui, rengė kon­certus [1].

1931 m. išvyko į Braziliją, 1931-1949 m. gyveno San Paule [2]. Vadovavo visam San Paulo miesto lietuvių kultūriniam ir muzikiniam gyvenimui [1]. Vadovavo Brazilijos LB, Šv. Juozapo, Ryto, brazilų chorams, vargoninkavo, dėstė dainavimą lietuvių pradinėse mokyklose, rengė „Muzikos popietes“, radijo programas lietuviams, bažnytinius koncertus, minėjimus ir kitas šventes [2]. Rengė kon­certus, mokė vaikus muzi­kos, įkūrė muzikos studiją ir orkestrėlį, gamino plokš­teles, leido žurnalą „Muzikos menas“, redagavo leidinį „Lietuvis Brazilijoje“, kūrė ir spausdino dainas [1]. 1944 m. baigė San Paulo konservatoriją, 1946 m. San Paulo muzikos mokytojų institutą [2].

1949 m. atvykęs į JAV, J. Stankūnas apsistojo Lindene. Dalyvavo lietuvių kultūriniame ir muzikiniame gy­venime. Daug metų vargonininkavo Šv. Patriko para­pijos bažnyčioje Elizabete ir mokytojavo mokyklose. Kurį laiką vadovavo „Rūtos“ mišriam chorui Niudžersyje, 1954 m. Niujorke Operetės chorui (jame dai­navo 26 moterys ir 30 vyrų), pastatė operečių, dauge­lyje lietuvių kolonijų surengė koncertų. Buvo įkūręs vaikų muzikos mokyklą, kurią lankė apie 40 mokinių. Parengė chorus įvairiems tautiniams renginiams bei 1971 m. JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Čikagoje. Nuo 1968 m. ALRK Vargonininkų ir kitų muzikų są­jungų narys, buvo renkamas Centro valdybos vicepir­mininku ir pirmininku, Revizijos komisijos pirminin­ku. Kelis kartus buvo išrinktas į žurnalo „Muzikos ži­nios“ redkolegiją, 1977-1982 m. šio žurnalo redaktorius [1].

Sukūrė Šv. Jeronimo mišias keturiems balsams, fugą kameriniam orkestrui, Lietuviškąją rapsodiją orkestrui, Noktiurną smuikui, giesmių, dainų, kūrinių fortepijonui (sonata G-dur), smuikui. Išleido lietuviškų dainų ir instrumentinės muzikos 9 plokšteles, 4 kasetes, rinktines „Dainų skrynelę“ (Brazilijoje), „Dainų gijas“ (1950 m.), rinktinę akordeonui „Lietuvos aidai“ (1958 m.) ir kt. [2]. 1941 m. pastatė savo operetę „Didvy­riai“, skirtą Vasario 16-osios garbei [1].

1991 m. ir 1995 m. lankėsi Lietuvoje [1]. Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetui padovanojo elektroninius vargonus. Materialiai rėmė Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetą ir „Muzikos barus“ [2].

Palaidotas Hillside miestelio kapinėse [1]. 

Literatūra ir šaltiniai

  1. ZUBRICKAS, Boleslovas. Lietuvių kompozitoriai: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Vaga, 2004, p. 349-350. ISBN 5-415-01734-8.
  2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 281. ISBN 5-420-01513-7.

Parengė Birutė Naujokaitienė, 2007

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai