(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-02-07

Atnaujinta 2021-09-15

Stropus Juozapas

Juozapas Stropus gimė 1860 metais kovo 26 dieną Nasrėnuose, Kretingos rajone.

Mirė 1936 metais kovo 10 dieną ten pat.

Bibliofilas, knygnešys.

Mokėsi vietos pradinėje mokykloje, buvo labai apsiskaitęs.

Gabenti ir platinti lietuvišką spaudą paragino parapijos kunigai. Buvo patikimas jų ryšininkas su Mažąja Lietuva, jos leidėjais. Paimdavo spaudai paruoštus rankraščius iš Kretingos vienuolyne uždarytų kunigų. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje („Tėvynės sarge“, „Vilniaus žiniose“).

Rinko lietuvišką spaudą. Dar spaudos draudimo metais sudarė asmeninę slaptą biblioteką. Leidinių įsigydavo iš knygnešių. Po spaudos draudimo panaikinimo leidinius pirkdavo iš knygynų, iš Mažosios Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių, prenumeravo periodikos. Turėjo daugiau kaip 1000 knygų, apie 60 kalendorių ir apie 20 periodinių leidinių. Daugiau kaip 20 leidinių buvo iš laikotarpio iki 1864 m. (S. Daukanto, M. Valančiaus), 110 – spaudos draudimo („Aušros“, „Varpo“ komplektai), 100 – 1906–1917 m. laikotarpio. Biblioteką metodiškai tvarkė: laikė atskirame kambaryje, naudojo chemines spaudinių priemones, įrišinėjo periodikos komplektus, turėjo rankraščių katalogą arba įsigytus leidinius žymėjo spausdintuose knygų prekybos kataloguose, ženklino nuosavybės įrašu, atliko mėgėjiškų tyrimų (pvz., apie knygų brangimą 1914–1921 m.).

Lietuvai atgavus nepriklausomybę J. Stropaus biblioteka naudojosi vietiniai gyventojai. Po savininko mirties biblioteka buvo išsklaidyta, dalis leidinių (tarp jų – labai retų knygų) pateko į muziejus ir pas kolekcionierius.

Literatūra ir šaltiniai

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir  MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 450. ISBN 9986-23-117-5.
  2. KAUNAS, Domas. Juozapas Stropus. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. liepos 28 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/juozapas-stropus/>.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005. Papildė Rita Vaitkienė, 2021

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai