(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–19.00, VI 10.00–15.00, VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau

Sukurta 2012-11-28

Atnaujinta 2012-11-28

Stulginskis Aleksandras

Gimė 1885 metais, vasario 26 dieną Kutalių kaime, Tauragės apskrityje.

Mirė 1969 metais, rugsėjo 22 dieną Kaune, palaidotas Kauno Panemunės kapinėse.

Lietuvos Respublikos prezidentas, valstybės ir visuomenės veikėjas, 1918-ųjų metų vasario 16-osios nepriklausomybės akto signataras.

Mokėsi Liepojos gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje, Halles aukštojoje mokykloje.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui persikraustė gyventi į Vilnių. Čia įsitraukė į visuomeninę, kultūrinę veiklą. Buvo mokytojų seminarijos direktorius, vienas iš Krikščionių demokratų partijos steigėjų. 1917 metais dalyvavo Vilniaus lietuvių konferencijoje ir buvo išrinktas į Valstybės Tarybą. 1918 metų vasario 16 dieną tapo nepriklausomybės akto signataru.1920 metais išrinktas seimo pirmininku. Pagal to laikotarpio konstituciją 1920-1922 metais ėjo Respublikos prezidento pareigas. Nuo 1922 metų pirmojo ir antrojo seimo buvo išrinktas Lietuvos prezidentu ir pareigas ėjo iki 1926 metų. Po to dar metus vadovavo seimui, o vėliau pasitraukė iš aktyvaus politinio gyvenimo [1].

Aleksandras Stulginskis paėmė paskolą ir nusipirko Jokūbavo dvaro centrą (Kretingos raj.), ten persikėlė gyventi. Naujoje vietoje tvarkė ūkį, laisvalaikiu rašė, dalyvavo ateitininkų gyvenime. Iš savo ūkio gaunamą produkciją Aleksandras Stulginskis parduodavo nuosavoje parduotuvėje Kretingoje, taip pat pienu prekiavo pačiame Jokūbave. Prezidentas pasižymėjo darbštumu, taupumu. Buvo filantropas – aukodavo kultūros reikalams, šelpdavo studentus, aukodavo labdarai [2].

Aleksandro Stulginskio prezidentavimo laikotarpiu visose valstybės gyvenimo srityse buvo padėtas tvirtas pagrindas. Lietuva tuomet įgavo tarptautinį pripažinimą, priimta Konstitucija, prie Didžiosios Lietuvos prijungta Klaipėda ir dalis Mažosios Lietuvos, išleistas litas, įsteigtos aukštosios mokyklos ir kita. Prezidento principai ir atsakinga politika prisidėjo prie Lietuvos sustiprėjimo ir suklestėjimo [1, 4].

1941 metais birželio 13-14 dienomis Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis su žmona Aldona buvo ištremti į Sibirą. Nuteistas 25 metus kalėti. Po Stalino mirties, 1954 metais, iš kalėjimo paleistas. 1956 metais kartu su žmona grįžo į Lietuvą[3]. Įsidarbino Vytėnų sodininkystės bandymų stotyje darbininku, vėliau moksliniu bendradarbiu. Po kelerių metų darbo buvo priverstas išeiti į pensiją. Nuolat persekiojo KGB – vertė rašyti prisiminimus apie prezidentą Antaną Smetoną. Kadangi Aleksandras Stulginskis žinojo, kad jo prisiminimai bus iškraipyti, atsisakė juos rašyti. Už tai jis priverstinai turėjo palikti darbą ir iki gyvenimo galo gyventi iš 7 rublių pensijos.

Vis dėlto antrasis Lietuvos prezidentas savo prisiminimus parašė, tik jie slaptai buvo išgabenti į JAV ir 1980 metais išleisti Čikagoje.

Literatūra ir šaltiniai

 1. GARUNKŠTIS, A. Algirdas. Antrasis Lietuvos prezidentas. Atgimimas, 2000, vasario 25, p. 12.
 2. KANARSKAS, Julius. Stulginskio dvaras. Švyturys, 1995, vasario 25, p. 2-3.
 3. MIKALAUSKIENĖ, Violeta. Antrasis Lietuvos prezidentas. Žemaičių saulutė, 1995, vasario 25, p. 5.
 4. KRUPAVIČIUS, Mykolas. Aleksandras Stulginskis – demokratinės idėjos nešiotojas, skiepytojas ir skleidėjas. Klaipėda, 1997, vasario 15, p. 6.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
 • J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
 • Tel. (8 445) 78 984
 • biblioteka@kretvb.lt
Dažniausiai užduodami klausimai