(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-01-30

Atnaujinta 2016-05-24

Survila Alfonsas

Gimė 1892 metų rugpjūčio 2 dieną Rygoje, Latvijoje [1].

Mirė 1971 metų lapkričio 4 dieną, Vilniuje [1].

Tarpukario Kretingos fotografas.

Tėvai – valstiečiai Steponas ir Felicija Ramanauskaitė Survilos [1].

1909 m. baigė Rygos gimnaziją.

Tėvui padovanojus fotoaparatą, trejus metus mokėsi Rygos fotografo von Eggerto fotostudijoje bei pas Geislerį, vėliau dirbo pameistriu. Dirbo Tartu, Kėdainiuose, Mažeikiuose [2].

1916-1918 m. Maskvos universitete studijavo ekonomiką. 1940 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigė ekonomikos studijas [3].

1911 m. apsigyveno Kretingoje. Tų pačių metų rugpjūčio 8 dieną Palangoje susituokė su Elena Furmanskyte. 1912 m. rugpjūtį gimė sūnus Zigmantas [2].

1912 m. Kretingoje, Rotušės aikštės ir Vilniaus gatvės kampe įrengė dienos šviesos ir elektra apšviečiamą fotografijos paviljoną (pastatas sudegė 1941 metais) [3], kuriame fotografijos meno mokė Kretingos ir Palangos fotografą Igną Stropų [3, 4]. Vasaros sezono metu dirbo Palangoje [3].

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1914 m. rugsėjį grįžo į Rygą, o 1915 m. evakavosi į Maskvą (Rusija), kur turėjo fotografijos paviljoną. Revoliucijos metu dirbo fotokorespondentu Rusijos telegrafo agentūroje „ROSTA“; teko fotografuoti bolševikų vadus: Leniną, Sverdlovą, Trockį ir kt.

1919 m. paimtas į raudonąją armiją ir išsiųstas į Pietų frontą (Tiflisą), kur vadovavo karinio dalinio sanitarijos tarnybai. 1922 m. gegužės mėn. demobilizavosi, grįžo į Lietuvą.

1922 m. rugpjūčio mėn. parvyko į Kretingą, dirbo fotografu [3]. 1934 m. Kretingoje surengtoje fotografijų parodoje gavo pagyrimo raštą [4].

1938 m. išvyko į Telšius. 1950 m. buvo išrinktas Telšių rajono tarybos deputatu ir paskirtas plano komisijos pirmininku.

1953 m. rugsėjo mėn. persikėlė į Vilnių, įsidarbino vietinės pramonės ministerijos plano skyriaus viršininko pavaduotoju, o nuo 1962 m. vadovavo santechnikos montažo plano skyriui. Įvairiose įstaigose dirbo ekonomistu [3, 5].

1965 m. išėjo į pensiją [2].

Alfonso Survilos nuotraukos Lietuvos muziejuose.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Danguolės Reginos Survilaitės asmeninis archyvas.
  2. ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. [Atsakymas į laišką] [rankraštis]. [Kretinga], 2014 m. vasario 12 d. J. Klietkutės asmeninis archyvas, lap. 1
  3. MICKEVIČIUS, Juozas. Kretingos fotografas Alfonsas Survila, 1973, gegužės 15. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 3, b. 6, l. 7-8.
  4. ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Pirmieji Palangos fotografai. Iš Žemaičių žemė, 2003, nr. 4, p. 41. ISSN 1392-2610.
  5. Kretinga. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 29, l. 130.

Parengė Lina Buikienė, 2009; Julius Kanarskas, 2010; Jolanta Klietkutė, 2015

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai