(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-11-28

Atnaujinta 2012-11-28

Tarvydas Balys

Balys Tarvydas [8]

Gimė 1897 metų balandžio 27 dieną Užpalių kaime, Utenos rajone.

Mirė 1980 metų gegužės 15 dieną Šiauliuose.

Pedagogas, kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis.

Užaugo ūkininkų šeimoje. Baigė Užpalių pradinę mokyklą, kurioje 1916-1917 m. mokytojavo. 1918 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, tačiau 1921 m. mokslus metė ir išėjo į Lietuvos kariuomenę. Grįžęs 1923-1924 m. mokytojavo Užpaliuose, o 1924 m. įstojo į Lietuvos universitetą Kaune [1, 6, 7].

Teologijos-filosofijos fakultete studijavo istoriją, dirbo Kauno S. Daukanto mokytojų seminarijoje, 1926-1927 m. – Kauno miesto muziejuje [1, 6].

Baigęs universitetą, 1927-1928 m. mokytojavo Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje [6]. 1928-1934 ir 1936-1944 m. dėstė Šiaulių mokytojų seminarijoje [1, 7].

1934-1936 m. mokytojavo Pranciškonų ordino gimnazijoje Kretingoje [2], buvo gimnazijos inspektoriumi [3].

Susidomėjęs kraštotyra ir archeologija, tapo Šiaulių „Aušros“ muziejaus bendradarbiu, bendravo su profesoriumi E. Volteriu, 1929 ir 1931 m. dalyvavo Apuolės, o 1933 m. – Įpilties piliakalnių kasinėjimuose [1], 1932 m. įstojo į Šiaulių kraštotyros draugiją, rengė žvalgomąsias archeologines ekspedicijas, kurių metu tyrinėjo Šiaurės Lietuvos kapinynus (Gibaičių, Daugelaičių, Kuršėnų ir kt.), pilkapynus, Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios požemius, tvarkė kryžiuočių, kalavijuočių kronikas, parašė Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios, Šiaulių mokytojų seminarijos istorijas, sistemino ir aprašė Šiaulių „Aušros“ muziejaus numizmatikos ir bonistikos (banknotų) rinkinius, rašė Užpalių monografiją [6, 7].

Šiaulių kraštotyros draugijos leidinyje „Gimtasai kraštas“ 1936-1937 m. aprašė Kretingos muziejaus ekspozicijas [4], grafienės Antaninos Tiškevičienės muziejui dovanotą unikalų senovės gintaro papuošalų rinkinį [5], Valstybės archeologijos komisijos pavedimu 1936 m. žvalgė Benaičių kaimo mitologinę kalvą, vad. Balkos kalnu [6]. Išspausdino per 20 straipsnių ir nedidelių leidinių, nors pagrindiniai darbai liko neskelbti [6]. Dirbo labdaros organizacijoje ,,Caritas“. Po karo įsidarbino Šiaulių „Aušros“ muziejuje, 1945 m. buvo direktorius. 1951-1957 m. dirbo buhalteriu Šiaulių miesto įmonėse. 1978 m. įrašytas į ,,Aušros“ muziejaus garbės knygą [6].

Skelbti darbai: „Šiaulių kraštotyros draugijos archeologiniai tyrinėjimai, 1932 m.“ („Šiaulių Metraštis“, 1933 m.), „Senovės gintarinių papuošalų rinkinys“ („Gimtasai Kraštas“, 1937 m.), „Lepšių senkapis“ („Gimtasai Kraštas“, 1938 m.), „Visuotinės istorijos epizodinio kurso santrauka“ (1936 m.), „Lietuvos švietimas spaudos draudžiamuoju metu“ („Varpai“, 1944 m.) ir kt. [8].

Literatūra ir šaltiniai

 1. KULIKAUSKAS, Pranas, ZABIELA, Gintautas. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius: Diemedis, 1999, p. 209-212.
 2. Kretingos I-os vidurinės mokyklos istorija (metraštis). Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 3, b. 52, l. 10.
 3. Pranciškonų pasaulis, 1936, nr. 1, p. 16-18.
 4. Gimtasai kraštas, Šiauliai, 1936, nr. 2-4, p. 564-565.
 5. TARVYDAS, Balys. Senovės gintarinių papuošalų rinkinys, Gimtasai kraštas, Šiauliai, 1937, nr. 1, p. 46-56.
 6. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. Kultūros paveldo centro dokumentacijos centras, b. 19, l. 168, 175-177.
 7. ISOKAS, Gediminas. Balys Tarvydas. Utenos krašto enciklopedija [interaktyvi duomenų bazė]. Utena: Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, 2002 [žiūrėta 2007 m. gegužės 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/personos/tpersonos.htm#Tarvydas%20B>.
 8. BAŠKIENĖ, Audronė. Tarvydas Balys. Iš Biografinis žinynas „Šiaulių šviesuomenė: 1918-2005“: Istorikai [interaktyvus]. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, [b. m.] [žiūrėta 2007 m. gegužės 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.savb.lt/lit/Istorikai/103/5/36/1>.
 9. Tarvydas Balys. Iš Lietuvių enciklopedija. T. XXX. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, p. 398.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007; Julius Kanarskas, 2010

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai