(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-11-29

Atnaujinta 2018-11-26

Vaineikienė–Paulauskaitė Stasė

Stasė Vaineikienė-Paulauskaitė [1]

Gimė 1884 metais kovo 31 dieną Šlaveituose, Darbėnų seniūnijoje, Kretingos rajone.

Mirė 1946 metais sausio 12 dieną Vilniuje. Palaidota Rasų kapinėse.

Rašytoja, prozininkė, visuomenės veikėja, knygnešė, daraktorė.

1900 m. baigė mergaičių pensioną Lomžoje [1].

Mokytojavo Palangoje. Ištekėjusi už gydytojo Liudo Vaineikio, padėjo jam platinti lietuvišką spaudą, organizuoti lietuviškus spektaklius. Gyvendama tėvų dvarelyje Šlaveituose (Kretingos r.) 1901-1902 m. slapta mokė aplinkinių kaimų vaikus – daraktoriavo [1]. 1902-1904 m. su vyru buvo ištremti į Sibirą. Pirmojo pasaulinio karo metus praleido Uzbekistane [2].

Buvo viena iš Palangos gimnazijos steigėjų (1922), kurį laiką joje mokytojavo [2]. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo išrinkta deputate į Liaudies Seimą. 1940 m. buvo paskirta Palangos miesto burmistre [1].

Bendradarbiavo „Kultūros“ žurnale [3]. Išleido memuarus „Palangos atsiminimai“ (1931), „Iš praeities kovų“ (d. 1-3, 1935-1936) [1]. Atsiminimų rankraštį „Pabėgėlės užrašai“ (1938-1939) leidėjai pabūgo išleisti dėl „idėjinių knygos trūkumų“ [4]. Parašė romanus „Grafas ir žmonės“ (1937), „Vaišvila, Žemaičių baudžiauninkų vadas“ (1938) [5]. Romanuose dominuoja kaimo buities vaizdai, gausu papročių aprašymų. Veikėjai statiški, grupuojami į teigiamus ir neigiamus, pasakojimas realistinio tipo. Memuarų knygose aprašomas XX amžiaus pradžios Palangos visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas, Sibiro tremtinių lietuvių buitis [2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 501-502. ISBN 9986-23-117-5.
  2. ČIUŽAUSKAITĖ, Ilona. Vaineikienė Stasė. Iš Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir enciklopedijų leidykla, 2001, p. 524-525. ISBN 9986-513-95-2.
  3. ČESNULEVIČIŪTĖ, Petronėlė. Vaineikienė Stasė. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. T. 4, p. 417.
  4. GUDAITIS, Leonas. Teisybė daugiaveidė: lietuvių literatūros, knygotyros ir spaudos istorijos etiudai. Kaunas: Nemunas, 1998, p. 61-70. ISBN 9986-411-27-0.
  5. VANAGAS, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius: Lietuvių rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 165. ISBN 9986-39-004-4.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005; Lina Buikienė, 2009

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai