(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-01-30

Atnaujinta 2023-08-28

Vinkus (Vinka) Steponas

Steponas Vinkus (Vinka) [4]

Steponas Vinkus (Vinka) gimė 1902 m. lapkričio 29 d. Kretingoje.

Žuvo 1919 m. lapkričio 22 d.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Vyčio kryžiaus kavalierius.

Tėvai – Kretingos valstiečiai Antanas ir Kotryna Ubytė Vinkai.

1919 m. rugpjūčio 4 d., neturėdamas nė 17 metų, su broliu Juozapu savanoriais įstojo į Lietuvos kariuomenę, į Kretingos karo komendantūros dalinį. 4-ojo pėstininkų pulko kareivių knygoje įrašyta, jog Steponas Vinkus lapkričio 10 d. perkeltas į 4-ąjį pėstininkų Mindaugo pulką. Paskirtas į šeštą kuopą. Buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 4 pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko eilinis.

Tarnaudamas kariuomenėje teismo baustas ir pabėgęs nebuvo.

1919 m. lapkričio 22 d. žuvo mūšyje su bermontininkais ties Radviliškiu. Oficialiame šeštos kuopos eilinio Stepo Vinkaus pristatyme apdovanojimui rašoma: „1919 metų lapkričio 22 dieną ties Jurgaičiais–Daumantais pasižymėjo narsumu – būdamas naujoku kovėsi kaip senas kareivis ir karžygiškai žuvo“. Už didvyriškumą po mirties buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

Palaidotas Rozalimo kapinėse.

Dviejų sūnų netekusiam tėvui Antanui Vinkui valstybė suteikė žemės sklypą naujakurio ūkiui šalia Kretingos besiplečiančiame Kluonalių kaime.

Tėvo prašymu abu sūnūs 1931 m. lapkričio 16 d. buvo pripažinti kariais savanoriais ir po mirties apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais. Stepono Vinkaus apdovanojimo liudijimas Nr. 7623, išduotas 1931 m. lapkričio 16 d. Savanorio medalis įteiktas tėvui Antanui Vinkui.

Literatūra ir šaltiniai

 1. KAVALIAUSKAS, Vilius. Re: Stepas Vinkus – nuotrauka [interaktyvus]. Pranešimas Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai. 2007 m. lapkričio 18 d. [žiūrėta 2007 m. lapkričio 19 d.]. Asmeninis pranešimas.
 2. Žuvusių kautynėse bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir dingusių be žinios sąrašai. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, 1991, t. 1, p. 344.
 3. PIKTUIŽIS, Stasys. Narsaus kareivio žuvimas. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, 1991, t. 1, p. 312-314.
 4. Kovose žuvę kariai. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, 1991, t. 1, [5] iliustr. lap.
 5. KAVALIAUSKAS, Vilius. Re: del Stepo Vinkaus dokumentu [interaktyvus]. Pranešimas Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai. 2007 m. lapkričio 19 d. [žiūrėta 2007 m. lapkričio 19 d.]. Asmeninis pranešimas. Priedai 4.
 6. Vyčio kryžiaus ir jo ordino kavalieriai. Karys, 1938, nr. 46, p. 1306.
 7. KANARSKAS, Julius. Kretingos krašto savanoriai, prieš šimtmetį žuvę dėl Lietuvos laisvės. Pajūrio naujienos. 2020, lapkr. 20, priedas „Mūsų žmonės“, p. 9, 12.
 8. Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Vinkus Steponas, Antano sūnus. Iš Šimtatomė serija „Lietuvos valsčiai“ [interaktyvus]. [B. d.], [b. l.], [žiūrėta 2023 m. gegužės 30 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.versme.lt/sav_v.htm>.

Parengė Julius Kanarskas, 2006. Papildė Birutė Naujokaitienė, 2007; Rita Vaitkienė, 2023

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai