(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2019-07-18

Atnaujinta 2020-09-02

Zobernis (Zubernius) Juozas

Juozas Zobernis-Ukmergis, Jonas (1911-1950). Iš J. Kanarskas Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo, p. 155

Juozas Zobernis gimė 1911 m.

Žuvo 1950 m. sausio 10 d.

Lietuvos partizanas.

Gyveno Sungailų k., Kretingos sen. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Širvydo (Kretingos) būrio partizanas. Slapyvardis – Ukmergis, Jonas.

Širvydo būriui 1950-ųjų pradžia buvo lemtinga. Paskutinieji gyvi likę jo kovotojai – vadas Augustinas Kiesas (Kiesus)-Jūra ir Juozas Zobernis-Ukmergis-Jonas Aukštkalvių miške netoli Kretingos–Salantų kelio 1949 m. įsirengė žeminę, kurioje ruošėsi praleisti žiemą. Išsiaiškinę partizanų buvimo vietą, MGB Kretingos valsčiaus poskyrio saugumiečiai, stribai ir milicininkai 1950 m. sausio 10 d. žeminę apsupo. Partizanams pavyko per atsarginį išėjimą palikti slėptuvę, tačiau persekiojami per susišaudymą abu žuvo [1]. A. Kiesaus ryšininkė Severina Markaitienė yra pasakojusi, kad įmetus į bunkerį granatą iš karto žuvo J. Zubernius, o A. Kiesus dar spėjęs iššokti iš žeminės, bet kritęs kulkų pakirstas. Sumaitoti kūnai buvo atvežti ir pamesti MGB Kretingos apskrities būstinės kieme [2].

Vardas įamžintas Kretingos parapijos senųjų kapinių paminkle Kardo rinktinės partizanams atminti, Aukštkalvių miško skulptūriniame stogastulpyje ir paminkle prie partizanų žeminės [1].

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 101, 155. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. RAPALIS, Aurimas. Sugrįšim pavasarį, laisve nešini [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2013, rugpjūčio 23 [žiūrėta 2018 m. balandžio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=9965>.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai