+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN
Renginių kalendorius gegužės 2024
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
01
0203
04
05
06
0708091011
12
1314151617
18
19
2021222324
25
26
27282930
31
Visi renginiai

Darbėnų filialas

Adresas Laukžemės g. 1, Darbėnai, LT-97265 Kretingos r.

Sukurta 2018-09-10

Atnaujinta 2024-03-22

Telefonas +370 445 56 335

El. paštas [email protected]

Vyresn. bibliotekininkė Danutė Paulikienė

Bibliotekininkė Jurgita Anužienė

Darbo laikas

Pirmadieniais – penktadieniais 09.00–18.00
Šeštadieniais, sekmadieniais Nedirba

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena, lankytojai neaptarnaujami.

Paslaugos

 • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje
 • Atsakymas į bibliografines užklausas
 • TBA paslaugos
 • Knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus vartotojams)
 • Viešoji interneto prieiga
 • Dokumentų spausdinimas, nuskaitymas (skenavimas), kopijavimas

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos mokamų paslaugų kainoraštis.

Viešosios bibliotekos filialas aptarnauja 21 aplinkinio kaimo gyventojus.

Darbėnų bibliotekos istorija

Pradžia

Darbėnai nepriklausomoje Lietuvoje buvo valsčiaus centras, kuriame virė politinis, ekonominis, religinis, kultūrinis gyvenimas. Miestelyje buvo būdinga religinių ir visuomeninių organizacijų gausa – veikė Tretininkų, Gyvojo rožančiaus brolijos, Katalikių Moterų draugija, jaunimą telkė Lietuvos katalikiško jaunimo „Pavasaris“ sąjunga, Jaunųjų ūkininkų ratelis, Lietuvos šaulių sąjungos būrys, Žydų bendruomenė ir kt. Lietuviškų knygų trūko, tad organizacijose buvo pradėti steigti knygynai. Centrinio Valstybės archyvo duomenimis 1936 m. knygynus turėjo Šaulių būrys (208 egz. knygų), Jaunųjų ūkininkų ratelis (535 egz. knygų), L. K. J. sąjungos „Pavasaris“ kuopa (600 egz. knygų), Žydų bendruomenė (300 egz. knygų).

1937 m. Darbėnuose buvo įkurta pirmoji viešoji biblioteka.

Vieta

Duomenis patvirtinančių dokumentų apie pirmosios bibliotekos įsikūrimo vietą nėra. Remiantis vietinių gyventojų prisiminimais, biblioteka buvo įsikūrusi Skuodo gatvėje stovėjusiame dviejų aukštų privačiame name. Karo metais pastatas sudegė, sudegė ir visas spaudinių fondas, kuriame tuo metu buvę apie 1670 egz. spaudinių. Po karo biblioteka įsikūrė Laukžemės gatvėje, Emilijai Petrauskienei priklausančiame name. Savininkams sugrąžinus prarastą turtą – patalpas, kuriose veikė biblioteka, – knygų fondas perkeltas į Turgaus aikštėje buvusius kultūros namus, kuriuose biblioteka veikė iki 1966 m. 1966 m. biblioteka įsikūrė Skuodo gatvėje, pirmiau privačiame name, vėliau perkelta į Darbėnų apylinkės pastatą. Apylinkės patalpose veikė iki 1979 m., kuomet buvo perkelta į kitas patalpas – bažnyčios špitolės pastatą. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, 1994–1997 m. biblioteka veikė naujai pastatyto Darbėnų kultūros centro patalpose. 1997 m. spalio mėn. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialui buvo skirtos patalpos miestelio vaikų darželyje, Laukžemės g. 6 ir čia biblioteka veikė 20 metų – iki 2017 m. spalio mėn. Patalpas grąžinus vaikų darželiui biblioteka iškelta į kitoje gatvės pusėje esantį pastatą Laukžemės g. 1.

Keitėsi ir bibliotekos pavadinimai: 1937–1957 m. – viešoji biblioteka, 1957–1962 m. – apylinkės biblioteka, 1962–1977 m. – Kretingos rajono biblioteka, 1977 m. Įvykdžius Lietuvos bibliotekų tinklo centralizaciją, Darbėnų biblioteka pradėjo darbą centralizuotoje sistemoje ir 1977–1996 m. jos pavadinimas buvo Kretingos rajono centrinės bibliotekos Darbėnų filialas, 1996–1997 m. – Kretingos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Darbėnų filialas, o nuo 1997 m. yra Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas.

Darbuotojai

Nuo bibliotekos Darbėnuose įsikūrimo pradžios, 1937 m., Darbėnų filialas pasižymėjo didele darbuotojų kaita. Bibliotekoje dirbo: N. Rauchienė (1937–1939), Bronė Puškorienė (1940–1954), Janina Beinorienė (1954–1959), Jadvyga Stančikaitė-Urbutienė (1960–1964), Algimantas Piekus (1970–1974), Irena Skripkauskienė-Žibinskienė (1971–1977), Jovita Ruzgailaitė (1977), Raimonda Mažeivaitė (1978), ilgametė bibliotekos vedėja Rina Ruzgailienė (1979–2008), Sigutė Medžiaušytė (2009), Rita Beržanskienė (2009). Šiuo metu bibliotekoje dirba du darbuotojai – vyr. bibliotekininkė Danutė Paulikienė (nuo 1999), bibliotekai vadovaujanti nuo 2008 m., ir bibliotekininkė Jurgita Anužienė (nuo 2014).

Veikla ir paslaugos

1961 m. pradėta naudoti bibliotekinė sistema – pradėtas kurti pirmasis abėcėlinis katalogas, sudaryta keletas kartotekų. 1992 m. bibliotekos fondas, katalogai ir kartotekos pertvarkyti pagal naują bibliotekinę sistemą – Universaliają dešimtainę klasifikaciją – UDK.

Bibliotekoje skolinamos knygos skaitymui į namus, periodinę spaudą ir kitus dokumentus galima skaityti vietoje, teikiami atsakymai į bibliografines užklausas, knygų nesant bibliotekoje, jos užsakomos iš kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų – tarpbibliotekinio abonemento paslauga (TBA), intensyviai vyksta knygnešystės veikla – senyvo amžiaus ir neįgaliems gyventojams nešami leidiniai į namus.

2005 m. bibliotekoje įkurtas viešosios interneto prieigos taškas (VIPT), vartotojams skirtos penkios kompiuterizuotos darbo vietos. Tuomet atsirado naujos paslaugos – nemokama interneto paslauga, mokamas dokumentų spausdinimas, kopijavimas, skenavimas.

Biblioteka aptarnauja Darbėnų miestelio ir 20 aplinkinių kaimų (Auksūdžio, Barkelių, Darbėnų, Daubėnų, Ežkepių, Ilginių, Juzumų, Kiaupiškių, Maloniškių, Naujukų, Nausėdų, Prūdgalio, Pasertupio, Kalnalio, Lazdininkų, Kadagynų, Joskaudų, Želvių, Mažučių, ir Sausdravo) gyventojus, tenkina jų informacinius poreikius.

Darbėnų filiale vyksta įvairūs renginiai, vykdoma projektinė veikla.

Elektroninės paslaugos

2008 m. Darbėnų miestelio biblioteka – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos filialas – įsijungė į Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS). Pradėtas fondo rekatalogavimas. Abėcėlinį bei sisteminį katalogus pakeitė bendras Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos elektroninis katalogas LIBIS, kuris yra Lietuvos viešųjų bibliotekų Suvestinio elektroninio katalogo dalis. Nuo 2011 m. pradėta dirbti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemėje (SAP), skaitytojai aptarnaujami tik su LIBIS skaitytojų pažymėjimais, galiojančiais visose Lietuvos viešosiose bibliotekose. Įsijungimas į bendrą Lietuvos viešųjų bibliotekų sistemą automatizavo knygų išdavimo procesus, pradėtos teikti elektroninės paslaugos skaitytojams – knygų užsakymas, rezervavimas, skaitymo laiko pratęsimas internetu.

Projektinė veikla

Įgyvendinti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto finansuoti projektai:

 • 2007 m. – „Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai“;
 • 2008 m. – „Žymūs Darbėnų krašto žmonės: kūryba – gyvenimo dalis“;
 • 2011 m. – „Niekas neužmiršta, niekas nepamiršta“;
 • 2012 m. – projektu „Darbėnų filialui – 75“ pažymėtas jubiliejus;
 • 2015-ųjų m. istorinės-kultūrinės studijos „Jotvingiai Žemaitijoje“ parengimui finansavimas gautas ir iš Kultūros rėmimo fondo. Filialas išleido leidinį „Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija ir dabartis“, įsigijo vaizdo projektorių.
 • 2017 m. – išleistas „Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis”. Krašto paveldas pristatytas bendruomenei.
 • 2017 m. – projektu „Metų pynei ilgėjant“ pažymėtas filialo 80-ies metų veiklos jubiliejus.

Projektinė veikla, kraštotyros darbai ir aplankai atspindi ir įamžina Darbėnų miestelio ir jo aplinkinių kaimų istoriją, paveldą, žmones.

Leidiniai

Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija ir dabartis: istorinė-kultūrinė studija / parengė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas; sudaryt. Jurgita Anužienė, Danutė Paulikienė; korektorė Kristina Lenartaitė-Gotaučienė. – Kretinga, 2015 (Kretinga: UAB „Vakarų spaustuvė“). – 45 p.: iliustr., portr.

Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis / parengė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas; sudaryt. Jurgita Anužienė, Danutė Paulikienė, – Kretinga, 2017 (Kretinga: UAB „Vakarų spaustuvė“). – 54 p.: iliustr., portr.

Renginiai

Vyko susitikimai su rašytojais Rimantu Černiausku, Zita Gaižauskaite, Algiu Kukliu, Rolandu Juozu Grėbliūnu, Rimantu Kvikliu, Pranu Morkumi; kraštiečiais Vytautu ir Edvardu Kupšiais, Jūrate Sofija Laučiūte, Loreta Stonkute, Virginija Griciuviene, Anele Mažeivaite; tautodailininkais Adolfu Viluckiu, Tautvydu Rudžiu, Rasa ir Gediminu Staškauskais; amatininkais Daiva ir Petru Dudėnais, Aukse ir Žydrūnu Drazdais; Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos meninės raiškos klubo „Trijų mūzų blyksniai“, literatūros ir muzikos grupių atstovais.

Žymesnieji renginiai – 2002 m. popietė M. Valančiaus klėtelėje, konferencija „Žemaitijos krikštui 600 m.“, 2015 m. – paminėta Baltų vienybės diena Sausdravų mitologiniame parke ir surengta konferencija „Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija ir dabartis“. 2017 m. – kraštietės Nelės Mazalaitės 110-ųjų gimimo metinių, Darbėnų filialo 80-ies metų veiklos minėjimai.

Ugdant naują skaitytojų kartą daug dėmesio skirta darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais – teatralizuotos skaitymo ir žaidimo valandėlės, pažintinės viktorinos, šventinės popietės tapo tradiciniais renginiais.

Fondas

2017 m. sausio 1 d. duomenimis Darbėnų filialo fonde buvo 9369 fiz. vnt. dokumentų. Prenumeruojami 47 pavadinimų periodiniai leidiniai.

Pasiekimai

1979–2008 m. už įvairias bibliotekines veiklas, skaitytojų telkimą filialas ir darbuotojai gavo įvairių pagyrimų, diplomų, apdovanojimų rajono ir Respublikos mastu.

2009 m. filialo vedėjai D. Paulikienei buvo įteikta Kretingos rajono savivaldybės mero padėka „Už įnašą į kultūros lobyną“ ir medalis „Kretingos miesto savivaldai 400 metų“; 2012 m. Kretingos rajono savivaldybės mero padėka „Už nuoširdų ir sąžiningą darbą“, 2015 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka už „Sąžiningą darbą“; 2017 m. – vyr. bibliotekininkei Danutei Paulikienei įteikta Kretingos rajono kultūros ir meno premija už aktyvią veiklą, pastangas puoselėjant etninės kultūros paveldą; 2017 m. Lietuvos Respublikos Seimo padėka vyr. bibliotekininkei Danutei Paulikienei už kraštotyros darbo „Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis“ rengimą ir pristatymą.(Įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narė Levutė Staniuvienė).

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai