(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2019-07-17

Atnaujinta 2020-09-02

Katkus Mykolas

Mykolas Katkus gimė 1921 m. Lazdininkų k., Darbėnų sen.

Žuvo 1948 m. gegužės 26 d.

Karys savanoris, Lietuvos partizanas, LLA narys, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo inspektorius-ryšininkas.

Partizano Juozapo Katkaus brolis. Vienas iš Kardo rinktinės branduolio kovotojų. Slapyvardis – Jokimas Petkus. Nuo 1945 m. lapkričio 15 d. – Kardo rinktinės štabo inspektorius-ryšininkas.

1948 m. gegužės 26 d. MGB Kretingos valsčiaus poskyrio stribai ir MGB vidaus kariuomenės 273-iojo šaulių pulko kareiviai miške tarp Genčų ir Tūbausių apsupo grupę partizanų, atvykusių į susitikimą su partizanų rėmėju. Per susišaudymą žuvo rinktinės štabo ryšininkai Mykolas Katkus-Jokimas Petkus, Kazimieras Šalnius-Vladas ir jų rėmėjas Jurgis Paulauskas.

Jam 2004 m. pripažintas Kario savanorio statusas ir suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Vardas įamžintas Kretingos parapijos senųjų kapinių paminkle žuvusiems Kardo rinktinės partizanams atminti. Sausdravų k. buvusią Katkų sodybvietę ženklina monumentalus medinis kryžius. Čia 1933–1950 m. gyveno rinktinės štabo narys Mykolas Katkus-Jokimas Petkus, jo brolis Juozapas Katkus-Jonas Anužis-Nikiforas (1918–1950), partizanų motina Ona Katkienė, partizanų rėmėjai, politiniai kaliniai ir tremtiniai Antanas Katkus, Magdalena Katkienė ir Barbora Katkutė.

Literatūra ir šaltiniai

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 68, 92, 122, 217. ISBN 978-609-432-100-9.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai