(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-11-28

Atnaujinta 2018-11-26

Valančius Mykolas Julijonas

(WOŁONCZEWSKI MICHAŁ JULJAN)

Gimė 1794 metų gruodžio 29 dieną (pagal naująjį stilių – 1798 metų sausio 9 dieną) Nasrėnų Medsėdžiuose, Kretingos r.

Mirė 1859 metų kovo 30 dieną (pagal naująjį stilių – 1859 metų balandžio 12 dieną) Kretingos vienuolyne.

Kunigas, pranciškonas, vyskupo Motiejaus Valančiaus brolis.

Gimė pasiturinčių valstiečių Mykolo ir Onos Stankutės Valančių šeimoje, kurioje užaugo 11 vaikų [2]. Buvo vyriausiasis sūnus šeimoje, vyskupo Valančiaus Motiejaus brolis [3].

Baigęs dvasinę seminariją, 1820 m. įstojo į bernardinų (pranciškonų observantų) vienuolyną, gavo vienuolio Julijono vardą. Daug jėgų ir sumanumo skyrė sielovadai [3], darbui bažnyčioje ir vienuolyne. Gyveno Kretingos vienuolyne [2].

Palaidotas Kretingos senosiose kapinėse, kairėje pusėje, priešais Šv. Jurgio koplyčią, tarp pranciškonų Juvenalio Juozapaičio ir Antano Živatkausko. Ant jo kapo pastatytas ketaus kryžius su užrašu lenkų kalba: priekinėje pusėje „X. Michał Julian Wołonczewski“, nugarinėje pusėje „Umarł 30 marca 1859 roku maiąc lat 64“.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Valančiaus Mykolo Julijono kapas Kretingos parapijos senosiose kapinėse. Fotografuota J. Klietkutės, 2016 m.
  2. KANARSKAS, Julius. Bernardinų kunigo Julijono Mykolo Valančiaus antkapinis kryžius Kretingos senosiose kapinėse. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, [žiūrėta 2016 m. gegužės 24 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/58836551?s_id=NI52B5O3vlLnfre2&;s_ind=715&valuable_type=EKSPONATAS>.
  3. VALANČIUS, Motiejus. Pastabos pačiam sau. Klaipėda, 1929, p. 8.
  4. KANARSKAS, Julius. Bernardinų kunigo Julijono Mykolo Valančiaus kapas Kretingos senosiose kapinėse. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, [žiūrėta 2016 m. gegužės 24 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/58789534?s_id=NI52B5O3vlLnfre2&;s_ind=714&valuable_type=EKSPONATAS>.

Parengė Julius Kanarskas, 2006; Jolanta Kliekutė, 2016

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai