(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2013-02-07

Atnaujinta 2013-02-07

Talaišis Bernardas

Bernardas Talaišis [1]

Gimė 1929 metų gruodžio 31 dieną Sūdėnų kaime, Darbėnų valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Kunigas.

1936-1940 m. mokėsi Laukžemės pradžios mokykloje, 1940-1941 m. Darbėnų pradžios mokykloje [1]. Karo metais mokėsi Kretingos gimnazijoje. 1944 m. rudenį Klaipėdoje ir Liepojoje dar tebebuvo vokiečiai. Nuo patrankos šūvių žuvus dviems mokiniams, kretingiškiai ir palangiškiai buvo perkelti mokytis į Šventąją. Vėliau B. Talaišis vėl grįžo į Kretingą ir 1948 m. gavo brandos atestatą [2]. 1948 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, Architektūros fakultetą. 1948-1953 m. studijavo Tarpdiecezinėje Kauno kunigų seminarijoje [3].

Gavo paskyrimą į Tauragę, vėliau perkeltas į Kretingą [2] (1955-1957 m. [3]), buvo vikaru Klaipėdos ir Rietavo parapijose [3]. Buvo iškviestas į Rietavo vykdomąjį komitetą, kur iš jo atimtas pažymėjimas, tad B. Talaišis nebegalėjo eiti kunigo pareigų. Išvažiavo į Kaukazą, iš ten – į Palangą. Ilgai ieškojęs darbo įsidarbino Klaipėdos dramos teatre scenos darbininku ir apšvietėju. Sugražinus kunigo pažymėjimą, Telšių vyskupas paskyrė jį į Degučius (Šilutės r.). Po trejų metų persikėlė į Kaltinėnus (Šilalės r.), vėliau į Darbėnus [4]. Klebonavo Kretingos (1988-1989 m.) ir vėliau Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijose. Buvo Klaipėdos ir Palangos dekanatų dekanu [3].

Apkeliavo didesnę dalį Lietuvos rinkdamas aukas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios statybai, pats prisidėjo prie statybos organizavimo ir darbų. Būdamas Klaipėdos jūrų uosto kapelionu skaitė pranešimus „Apostulatus Maris“ Europos suvažiavime (Flietwoodas, D. Britanija), Tarptautinės Krikščioniškosios jūreivystės asociacijos šiaurės Europos suvažiavime (Antverpenas, Belgija) ir Baltijos Konferencijoje (Järvenpää, Suomija) [3].

Telšių vyskupijos kapitulos garbės kanauninkas [3]. Buvo organizacijos „Caritas“ direktorius, Klaipėdos jūrų uosto kapelionas, Telšių vyskupijos tribunolo teisėjas, Sakralinio meno komisijos pirmininkas [1].

Dabar gyvena, dirba JAV, Floridoje [5].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Iš Kas yra kas Klaipėdos apskrityje, 2001. Kaunas: UAB Neolitas, 2001, p. 256. ISBN 9986-709-21-0.
  2. [Bernardo Talaišio atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 1 lap.
  3. POŠKIENĖ, Rožė. „Aš laimingas...“. Žemaičių saulutė, 2000, vasario 25, p. 3.
  4. POŠKIENĖ, Rožė. „Aš laimingas...“. Žemaičių saulutė, 2000, kovo 3, p. 3, 8.
  5. Kunigai už vyskupijos ribų. Iš Telšių vyskupija: vyskupijos parapijos [interaktyvus]. Telšiai: Telšių vyskupijos informacinė grupė, 2006 [žiūrėta 2007 m. kovo 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://telsiai.lcn.lt/vyskupijos_parapijos.htm>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai