(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–18.00, VI Nedirba VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-12-13

Atnaujinta 2016-12-15

Žilys Aloyzas

Aloyzas Žilys [6]

Gimė 1951 metų liepos 16 dieną Raguviškių kaime, Kretingos rajone.

Chorvedys, kompozitorius.

Raguviškių aštuonmetėje mokykloje baigė 1 kl., vėliau mokėsi  Jokūbavo (Kretingos r.) 8-metėje mokykloje [7]. 1967 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą [1], 1971 m. – Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą, 1978 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos (LVK) Klaipėdos fakultetus [2].

1970–1972 m. – Klibių (Kretingos r.) kultūros namų meno vadovas, 1972–1989 m. – Kretingos r. kultūros rūmų (centro) vyr. metodininkas, meno vadovas. Nuo 1977 m. – Kretingos kultūros centro moterų choro „Svaja“ vadovas [1], 1981 m. – Palangos jūros šaulių vyrų choro „Žilvinas“ vadovas [2]. 1987–1991 m. dirbo LVK Klaipėdos fakultetų dėstytoju, 1989–1991 m. – Palangos Kultūros skyriaus vedėju, 1991–1996 m. Klaipėdos aukštesniosios pedagogikos mokyklos vyr. dėstytoju [1]. 1991–1996 m. buvo Palangos poilsio namų „Baltija“ direktoriaus pavaduotojas kultūros reikalams, muzikos terapijos vadovas [1, 2]. Nuo 2000 m. ilgą laiką vadovavo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Sumos chorui [7]. 1996–2002 m. – Kretingos r. sav. administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistas [2]. Nuo 2001 m. yra rajono geriausių vaikų kolektyvų koncertų ir meninių darbų parodų, skirtų Kovo 11-ajai, Kretingos rajono kultūros centre, rengėjas, nuo 2002 m. VšĮ „Pranciškonų gimnazija“, Darbėnų vidurinės mokyklos vaikų chorų vadovas [3], 2008 m. Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ mokytojas, jaunučių choro „Žibutė“ vadovas, koncertmeisteris. Nuo 2013 m. Kretingos rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblio „Svajonių aidas“ įkūrėjas ir vadovas [7].

A. Žilys yra Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos tarybos narys, Lietuvos chorų sąjungos narys, Kretingos rajono kultūros centro tarybos narys, Lietuvos muzikų sąjungos narys, klubo „Kretingos krašto ainiai“, Vyskupo M. Valančiaus draugijos narys. Palangos jūros šaulių vyrų choro klubo „Žilvinas“ prezidentas [2].

Apdovanotas Kretingos rajono savivaldybės, Lietuvos liaudies kultūros centro, Kultūros ministerijos, Lietuvos Šaulių Sąjungos padėkos raštais. 1982 m. įteiktas Meno saviveiklos žymūno ženklas, 1985 m. – Kultūros žymūno ženklas [2]. 1995 m. už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos šaulių sąjungai apdovanotas Šaulių žvaigždės ordino medaliu [1, 2]. 2009 m. įteikta Kretingos rajono savivaldybės įsteigta Kultūros ir meno premija. 2011 m. Kretingos rajono laikraščio „Pajūrio naujienos“ skaitytojų išrinktas Metų žmogumi. 2016 m. pedagogų šventėje įtekta nominacija – „Bendruomeniškumo puoselėtojas“ – už muzikinės kultūros sklaidą mokykloje, rajone ir respublikoje [7].

A. Žilys yra sukūręs apie 500 kūrinių vaikų ir suaugusiųjų chorams, ansambliams, solistams, vaikų spektakliams, kaimo kapeloms ir kt. 1993 m. sudarytas ir išleistas lietuvių liaudies dainų rinkinys „Žaliam berže gegulė kukavo“. Išleisti 11 autorinės kūrybos rinkinių: „Dainelės pradžia“ (1999 m.), „Mano knygelės“ (2001 m.), „Saulės pasveikinimas“ (2002 m.), „Čiulbėsiu paukšteliu“ (2011 m.), „Lietuvos laukų mes sūnūs (2011 m.), „Daina gimtinei“ (2013 m.), „Mišios Šv. Aloyzo garbei“ (2014 m.), „Mišios Šv. Antanui“ (2014 m.), „Mišios Šv. Klaros garbei“ (2015 m.), „Mišios Tau, kunige J. Bosko (2015 m.), „Mišios Šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei“ (2015 m.) [7].

Autorinės A. Žilio dainos spausdinamos Lietuvos respublikiniuose leidiniuose, įtrauktos į muzikos vadovėlius [2]. Jo dainos skamba rajoninėse, zoninėse, respublikinėse moksleivių dainų šventėse, „Dainų dainelės“ konkursuose, vokalinių ansamblių, chorų festivaliuose, koncertuose, pasaulio lietuvių, išeivijos koncertinėse programose [4, 7].

A. Žilys dainas sukūrė kraštiečių poetų Aušrinės Zulumskytės, Meilės Kudarauskaitės, Nijolės Rimkienės, Bronės Liniauskienės, Alfonso Jono Navicko, Juozo Maksvyčio, Mildos Viluckienės, Felikso Grabio eilėraščiams [5]. Parašė muziką 3 Kretingos kultūros rūmų vaikų teatro spektakliams. Dalis jo sukurtų kūrinių vaikams, lygių balsų chorams, ansambliams, kaimo kapeloms, šokiams yra apdovanoti premijomis. Padaryti vyrų ir moterų chorų įrašai Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje (LRT).

Vadovaujami chorai dalyvauja respublikiniuose konkursuose, tarptautiniuose festivaliuose, pelno laureatų vardus, autoriniai kūriniai skamba Lietuvos, Pasaulio lietuvių, JAV lietuvių dainų šventėse [2]. Kartu su savo vadovaujamais kolektyvais A. Žilys yra pabuvojęs daugelyje šalies miestų ir rajonų, savo darbo patirtimi chorų vadovas taip pat dalinasi ne tik su Kretingoje dirbančiais kolegomis: A. Žilys surengė seminarus rajono, šalies, Rygos (Latvija) muzikos mokytojams, vedė atviras pamokas ir pristatė savo kūrybą Gargždų muzikos mokykloje, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje, LRT vaikų choro studijoje, Vilniaus berniukų chorinio dainavimo studijoje „Sakalėlis“, Skuodo, Šilalės, Mažeikių, Pakruojo, Klaipėdos, Plungės, Telšių rajonų muzikos mokytojams, chorų vadovams ir kt. [7]. Vystant muzikinę veiklą, pabuvojo ir daugelyje Europos šalių: A. Žilio vadovaujamų „Svajos“, „Žilvino“, Kretingos bažnyčios chorų atliekami kūriniai skambėjo Čekijoje, Bulgarijoje, Vatikane, Anglijoje, Suomijoje ir kitur [5]. Nuo 1996 m. kas 5 metus rengia autorinius koncertus Kretingoje. Taip pat surengė autorinius koncertus Vilniuje, Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Šiauliuose, Kėdainiuose, Širvintose, Jurbarke, Tauragėje, Gargžduose, Šventojoje, Šilalėje, Marijampolėje [2, 7], koncertavo užsienyje: Bulgarijoje, Italijoje, Vokietijoje, Latvijoje (Ryga, Jelgava, Nigrandėje), Rumunijoje, Kroatijoje (Zadaras), Lenkijoje (Punske), Austrijoje (Viena), Rusijoje ir kt. [1, 7].

Nuo 1996 m. rengia respublikinius moterų chorų festivalius „Aš atidarysiu dainų skrynelę“, nuo 1980 m. tradicinius koncertus „Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant“ [2]. Nuo 1996 m. rengia rajono moksleivių meno ir sporto šventes, rajono ugdymo įstaigų koncertinių programų festivalius (1997 m. Kretingoje surengtas Klaipėdos apskrities jaunučių chorų festivalis) [1]. Nuo 2015 m. birželio 23 d. kasmet rengia Lietuvos Aloyzų sambūrius – sakralinės muzikos festivalius Kretingoje.

Literatūra ir šaltiniai

 1. Žilys Aloyzas. Iš Kas yra kas Klaipėdos apskrityje, 2001. Kaunas: UAB Neolitas, 2001, p. 294. ISBN 9986-709-21-0.
 2. [Aloyzo Žilio atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 1 lap.
 3. DUNAUSKAITĖ, Danutė. Daina kaip žaidimas. Pajūrio naujienos, 2003, kovo 21, priedas „Smiltys“, p. 3.
 4. ŽEMAITIS, Bronius. Dainos, sulaukiančios vaikų ir pedagogų dėmesio. Švyturys, 2002, kovo 2, p. 5.
 5. PUIŠIENĖ, Audronė. Kad Lietuva dainuotų. Pajūrio naujienos, 2006, gegužės 5, p. 2.
 6. PUIŠIENĖ, Audronė. "Gyvenu nuolatiniame kūrybiniame procese...". Iš Pajūrio naujienos [interaktyvus]. Priedas "Smiltys", 2006, gegužės 12, Nr. 37 [žiūrėta 2007 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/index.php?act=exp&;sid=307>.
 7. Aloyzo Žilio kūrybinis veiklos aprašas. [Sudarytojas A. Žilys]. Kretinga, 2016, 13 p.

Parengė Birutė Paulauskaitė, Jurgita Bružienė,2016

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai